# Player Team Matches Batting Bowling Fielding Other MOM # Total
1 Varun Raj Team Sam 1 243 50 10 50 1 353
2 Giridhar Yalavarthi Team Sam 1 96 50 10 0 0 156
3 Srikar Bhattar Team Sam 1 27 80 20 0 0 127
4 Amish Patel Team Sonti 1 7 90 0 0 0 97
5 Naresh Sonti Team Sonti 1 85 0 10 0 0 95
6 Arpit Patel Team Sonti 1 74 10 0 0 0 84
7 Ashok Vaddepally Team Sam 1 35 40 0 0 0 75
8 Kapil Patel Team Sam 1 22 50 0 0 0 72
9 Milan Patel Team Sonti 1 31 40 0 0 0 71
10 Venkata Ranga Reddy Thathireddygari Team Sonti 1 -1 40 10 0 0 49
11 Mit Patel Team Sam 1 38 0 0 0 0 38
12 Giri P Team Sam 1 0 20 10 0 0 30
13 Jainil Patel Team Sam 1 4 20 0 0 0 24
14 Sudeep Presad Team Sam 1 1 20 0 0 0 21
15 James Patel Team Sam 1 -10 10 20 0 0 20
16 Sai Karthik Rao Team Sam 1 19 0 0 0 0 19
17 Muralikrishna Dharimireddy Team Sonti 1 7 0 10 0 0 17
18 Lijesh Koottaparambil Team Sonti 1 10 0 0 0 0 10
19 Prabhu Kumar Parisa Team Sonti 1 6 0 0 0 0 6
20 Md Habibur Rahman Team Sonti 1 -7 0 10 0 0 3
21 Deep Maisuria Team Sonti 1 2 0 0 0 0 2
22 Jayesh Patel Team Sonti 1 2 -10 0 0 0 -8
23 Gowtham Sankar Team Sonti 1 -9 0 0 0 0 -9