# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Sarosh Sheikh 1 1 0 0 0 2
2 Waseem Mohammad 0 1 0 1 0 2
3 Rizwan Mafat 1 0 0 1 0 2
4 Mansoor Ahmed 0 1 0 0 0 1
5 Quaid Riaz 1 0 0 0 0 1
6 Prajwal Shrestha 1 0 0 0 0 1
7 Taha Kamran 1 0 0 0 0 1
8 Sagar Shah 1 0 0 0 0 1
9 Jawad Rahman 0 1 0 0 0 1
10 Amer Kamal 1 0 0 0 0 1
11 Syam Mohan 0 1 0 0 0 1
12 Abhishek Golwala 0 1 0 0 0 1
13 Bhanu Dodda 1 0 0 0 0 1
14 Sabeeh Rafiue 1 0 0 0 0 1
15 Abhi Merchant 1 0 0 0 0 1
16 Sonna Jahon 1 0 0 0 0 1
17 Raish Bartaula 1 0 0 0 0 1
18 Dhruvin Varma 1 0 0 0 0 1
19 Dilip Reddy 0 1 0 0 0 1
20 Karthik Yenumula 0 0 0 0 1 1
21 Rajan Singh 0 0 0 1 0 1
22 Kush Patel 0 0 0 1 0 1