# Player Team Mat Inns Overs Runs Wkts Ave Econ SR Hat-trick 4W 5W Wides Nb
1 Raj Patel Vihaan 4 4 12.0 52 12 4.33 4.33 6.0 0 1 0 3 0
2 Muhammad Haseeb Vihaan 3 3 8.4 54 10 5.40 6.23 5.2 0 1 0 10 2
3 Nirav Rana Yuva 3 3 8.0 32 9 3.56 4.00 5.3 1 1 1 7 0
4 Kevin Prajapati Blue Leaf Sports Club 2 2 6.0 61 7 8.71 10.17 5.1 0 1 0 7 0
5 Shiv Patel Blue Leaf Sports Club 3 3 9.0 38 6 6.33 4.22 9.0 0 0 0 10 0
6 Bhavesh Patel Passaic Yuva 4 4 8.0 71 6 11.83 8.88 8.0 0 0 0 8 0
7 Imran Raja Vihaan 4 2 5.2 28 5 5.60 5.25 6.4 0 0 0 4 0
8 Hiten Patel Sgcc 3 3 7.0 64 5 12.80 9.14 8.4 0 0 0 2 0
9 Ronak Rana Vihaan 3 2 5.0 25 4 6.25 5.00 7.5 0 0 0 4 1
10 Dhaval Patel Warriors 2 2 6.0 39 4 9.75 6.50 9.0 0 0 0 2 0
11 Vandit Prajapati Yuva 2 2 5.0 39 4 9.75 7.80 7.5 0 0 0 1 0
12 Krunal Shah Vihaan 4 2 4.0 37 4 9.25 9.25 6.0 0 0 0 2 0
13 Vimal Lad Sgcc 3 2 3.5 18 3 6.00 4.70 7.7 0 0 0 4 0
14 Kush Choksi Vihaan 4 3 9.0 59 3 19.67 6.56 18.0 0 0 0 2 0
15 Parimal Patel Yuva 4 4 10.0 67 3 22.33 6.70 20.0 0 0 0 3 1
16 Tarang Patel Strikers 2 2 6.0 46 3 15.33 7.67 12.0 0 0 0 2 0
17 Amit Patel Warriors 2 1 2.2 19 3 6.33 8.14 4.7 0 0 0 1 0
18 Shashwat Patel Blue Leaf Sports Club 3 3 6.3 57 3 19.00 8.77 13.0 0 0 0 5 0
19 Soham Brahmbhatt Strikers 1 1 3.0 27 3 9.00 9.00 6.0 0 0 0 1 1
20 Abishek Nayak Sgcc 3 2 4.0 39 3 13.00 9.75 8.0 0 0 0 2 0
21 Shyamal Patel Yuva 3 2 4.0 39 3 13.00 9.75 8.0 0 0 0 2 0
22 Ravi Rathod Strikers 2 2 6.0 62 3 20.67 10.33 12.0 0 0 0 3 1
23 Ankush Patel Vihaan 4 1 2.1 12 2 6.00 5.54 6.5 0 0 0 2 0
24 Kaushal Patel Blue Leaf Sports Club 3 2 4.0 25 2 12.50 6.25 12.0 0 0 0 2 0
25 Kalpit Sheth Strikers 2 2 3.0 21 2 10.50 7.00 9.0 0 0 0 0 0
26 Santosh Thanekar Sgcc 3 2 4.0 28 2 14.00 7.00 12.0 0 0 0 2 0
27 Poojan Patel Yuva 2 2 6.0 43 2 21.50 7.17 18.0 0 0 0 4 0
28 Parin Patel Sgcc 3 2 2.0 19 2 9.50 9.50 6.0 0 0 0 0 0
29 Nirav Patel Blue Leaf Sports Club 3 1 2.0 19 2 9.50 9.50 6.0 0 0 0 2 0
30 Anil Patel Blue Leaf Sports Club 3 3 4.0 42 2 21.00 10.50 12.0 0 0 0 3 0
31 Ambrish Patel Yuva 4 1 0.1 0 1 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0
32 Viral Parekh Strikers 1 1 2.0 10 1 10.00 5.00 12.0 0 0 0 0 0
33 Deepak Sunku Sgcc 2 2 5.0 36 1 36.00 7.20 30.0 0 0 0 2 0
34 Jaymin Goswami Sgcc 2 1 1.0 8 1 8.00 8.00 6.0 0 0 0 1 0
35 Keval Patel Warriors 2 2 4.0 39 1 39.00 9.75 24.0 0 0 0 0 0
36 Abhishek Patel Blue Leaf Sports Club 2 1 3.0 33 1 33.00 11.00 18.0 0 0 0 1 1
37 Div Sheth Strikers 2 2 3.0 36 1 36.00 12.00 18.0 0 0 0 0 1
38 Mehul Goswami Sgcc 3 2 2.0 33 1 33.00 16.50 12.0 0 0 0 2 0
39 Neerav Modhera Warriors 2 1 2.2 10 0 0 4.29 0.0 0 0 0 0 0
40 Jay (jp) Patel Strikers 2 1 1.0 5 0 0 5.00 0.0 0 0 0 0 2
41 Bhavesh Patel Bl Blue Leaf Sports Club 2 1 1.0 7 0 0 7.00 0.0 0 0 0 0 0
42 Mrugesh Patel (gcc) Yuva 3 2 3.0 33 0 0 11.00 0.0 0 0 0 0 0
43 Varun Shah Warriors 2 1 2.0 27 0 0 13.50 0.0 0 0 0 3 1
44 Maulik Patel Yuva 4 1 1.0 14 0 0 14.00 0.0 0 0 0 2 0