# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Kishan Das 0 3 0 0 1 4
2 Raghav Kharbanda 2 0 1 0 0 3
3 Adithya Venkatesan 0 2 0 0 0 2
4 Rayneesh Vassell 1 1 0 0 0 2
5 Mehedi Rezan 1 0 1 0 0 2
6 Cony Sidhu 1 0 0 0 0 1
7 Divya Patel 1 0 0 0 0 1
8 Muhammad Ashfaq 1 0 0 0 0 1
9 Rutul Bhojak 0 1 0 0 0 1
10 Anwer Kashif Shaikh 1 0 0 0 0 1
11 Siva Pasupathy 0 0 1 0 0 1
12 Omeel Doyle 0 0 0 0 0 0
13 Satyajit Singh 0 0 0 0 0 0
14 Harjot Singh 0 0 0 0 0 0
15 Hiren Patel 0 0 0 0 0 0
16 Ankur Kassal 0 0 0 0 0 0
17 Tony Patel 0 0 0 0 0 0
18 Basit Zaidi 0 0 0 0 0 0
19 Narayanan Radhakrishnan 0 0 0 0 0 0
20 Sai Kiran 0 0 0 0 0 0
21 Teja Prabhala 0 0 0 0 0 0
22 Chirag Patel 0 0 0 0 0 0
23 Dharmesh Das 0 0 0 0 0 0
24 Raj Patel 0 0 0 0 0 0
25 Hitesh Patel 0 0 0 0 0 0
26 Om Naranji 0 0 0 0 0 0
27 Nag Arya 0 0 0 0 0 0
28 Ahmed Ali Mir 0 0 0 0 0 0
29 Jagdeep Dhaliwal 0 0 0 0 0 0
30 Muhammad Tariq Akram 0 0 0 0 0 0
31 Shiv Naranji 0 0 0 0 0 0
32 Raj Patel 0 0 0 0 0 0
33 Monish Kumar 0 0 0 0 0 0
34 Kalpesh Das 0 0 0 0 0 0
35 Ketan Patel 0 0 0 0 0 0