Batting stats

Most Runs
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
1
Mohammed Iftikhar
(Muslim Gymkhana)
2 1 0 99 9 0 1 0 59 119.28 99.00
2
Saquib Chowdury
(Rogers Park)
2 1 0 75 6 1 1 0 59 159.57 75.00
3 3 2 0 64 2 3 1 0 54 100.00 32.00
4
Kabir Hussain
(Karachi CC)
2 2 0 63 2 0 1 0 63 121.15 31.50
5 2 1 0 62 3 1 1 0 50 100.00 62.00
6
Hasan Khan
(Muslim Gymkhana)
1 1 0 61 5 2 1 0 61 164.86 61.00
7
Kamran Syed
(Muslim Gymkhana)
2 2 0 58 5 3 0 0 29 123.40 29.00
8
Mohammed Sami Khan
(Karachi CC)
2 2 0 54 3 2 0 0 48 138.46 27.00
9
Arif Khan
(Muslim Gymkhana)
1 1 0 53 5 3 1 0 53 176.67 53.00
10 1 1 0 53 1 3 1 0 53 160.61 53.00
11
Sikander Soleja
(Karachi CC)
2 2 0 50 6 2 0 0 42 192.31 25.00
12 2 2 0 47 2 0 0 0 33 100.00 23.50
13 2 1 0 46 2 2 0 0 40 100.00 46.00
14
Aditya Burman
(Rogers Park)
2 2 0 46 1 0 0 0 31 88.46 23.00
15 1 1 0 42 2 0 0 0 42 100.00 42.00
16
Talal Ikram
(Karachi CC)
1 1 0 38 4 1 0 0 38 146.15 38.00
17
Waseem Khan
(Rogers Park)
2 2 0 37 1 2 0 0 25 154.17 18.50
18
Mahmood Chaudhry
(Pak Gymkhana)
1 1 0 36 0 0 0 0 36 100.00 36.00
19 3 3 0 36 1 0 0 0 17 100.00 12.00
20
Imran Syed
(Muslim Gymkhana)
2 1 0 35 4 1 0 0 34 194.44 35.00
21
Salman Chikni
(Karachi CC)
2 2 0 35 1 2 0 0 23 152.17 17.50
22
Moin Babar
(Flames)
1 1 0 32 2 0 0 0 32 91.43 32.00
23
Shahid Munir
(Pak Gymkhana)
1 1 0 31 0 0 0 0 31 100.00 31.00
24
Faisal Baig
(Karachi CC)
1 1 0 30 1 0 0 0 30 107.14 30.00
25
Yousaf Muhammad
(Karachi CC)
2 2 0 29 1 1 0 0 26 145.00 14.50
26
Hilal Khankashi
(Rogers Park)
2 1 0 28 1 1 0 0 15 147.37 28.00
27
Kamran Hasan
(Rogers Park)
2 2 0 28 3 0 0 0 22 133.33 14.00
28
Asmar Najam
(Rogers Park)
2 1 0 26 2 0 0 0 26 162.50 26.00
29 1 0 0 24 0 0 0 0 24 100.00 0.00
30
Hammad Bakhshi
(Pak Gymkhana)
1 1 0 23 0 0 0 0 23 100.00 23.00
31
Usman Lakhwera
(Muslim Gymkhana)
2 0 0 22 1 0 0 0 22 88.00 0.00
32
Shahmeer Khaliqdina
(Pak Gymkhana)
1 1 0 21 0 0 0 0 21 100.00 21.00
33 3 1 0 20 0 0 0 0 16 100.00 20.00
34 3 3 0 15 0 0 0 0 11 100.00 5.00
35 1 1 0 15 0 0 0 0 15 100.00 15.00
36
Fahad Barber
(Flames)
1 1 0 12 1 0 0 0 12 150.00 12.00
37 2 2 0 12 0 0 0 0 6 100.00 6.00
38
A Uddin
(Rogers Park)
2 1 0 12 0 1 0 0 12 100.00 12.00
39
Sarwar Ghori
(Rogers Park)
2 2 0 12 0 0 0 0 12 85.71 6.00
40
Hussain Ali
(Karachi CC)
1 1 0 10 0 1 0 0 10 142.86 10.00
41
Urvish Desai
(Flames)
1 1 0 8 1 2 0 0 8 40.00 8.00
42
Shiraz Najam
(Rogers Park)
2 2 0 7 1 0 0 0 7 100.00 3.50
43
Shayan Ali
(Karachi CC)
1 1 0 6 0 0 0 0 6 66.67 6.00
44
Talha Mohsin
(Flames)
1 0 0 5 1 0 0 0 5 125.00 0.00
45
Raheel Akhtar
(Pak Gymkhana)
1 1 0 5 0 0 0 0 5 100.00 5.00
46 3 1 0 4 0 0 0 0 4 100.00 4.00
47 3 1 0 4 0 0 0 0 4 100.00 4.00
48
Rashid Khan
(Pak Gymkhana)
1 1 0 4 0 0 0 0 4 100.00 4.00
49
Usman Malik
(Karachi CC)
2 1 0 3 0 0 0 0 3 60.00 3.00
50
Usama Ahmad
(Pak Gymkhana)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 100.00 2.00
51
Ahmed Nabeel
(Flames)
1 0 0 2 0 0 0 0 2 40.00 0.00
52
Faisal Nafasat
(Karachi CC)
2 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00 0.00
53
Asad Munawar
(Pak Gymkhana)
1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00 0.00
54
Ashhar Mehdi
(Pak Gymkhana)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
55 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
56
Atif Shaikh
(Muslim Gymkhana)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
57
Imran Ahmed
(Karachi CC)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
58
Irfan Sohail
(Pak Gymkhana)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
59
Omer Syed
(Muslim Gymkhana)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
60
Pradeep Bhisht
(Muslim Gymkhana)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
61
Rashid Afzal
(Muslim Gymkhana)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
62
Salman Ahmed
(Flames)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
63
Vinod Oad
(Flames)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
64
Asif Mehmood Khan
(Karachi CC)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
65
Mohammed Mirza
(Rogers Park)
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
66
Aamir Shahzad
(Rogers Park)
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
67
Asad Majeed
(Karachi CC)
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00