# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Jyoti Singh
 Springfield
3 3 1 138 114 69.00 121.05 59 0 0 2 1 0 8 8
2 Nandan Umesh
 Challengers
3 3 0 116 175 38.67 66.29 58 0 0 2 0 0 3 3
3 Burman 3125930266
 Rogers Park CC
2 2 0 107 132 53.50 81.06 60 0 0 1 1 0 1 4
4 Prasanna Padmanabhan
 CC Of Ilinois
3 3 0 99 134 33.00 73.88 68 0 0 1 0 0 0 9
5 Karan Kumar
 Eagles
4 4 1 84 134 28.00 62.69 29 0 0 0 3 0 1 3
6 Sanjiv Patel
 Springfield
3 2 0 83 96 41.50 86.46 42 0 0 0 2 0 1 7
7 Ahmad Zaman Qamar
 St Louis
3 3 0 75 62 25.00 120.97 48 0 0 0 2 0 7 3
8 Vaikunth Seshadri
 Milwaukee CC MCC
4 4 1 71 157 23.67 45.22 30 0 0 0 1 0 0 4
9 Adithya Venkatesan
 St Louis United CC
2 2 1 64 85 64.00 75.29 55 0 0 1 0 0 0 5
10 Abhiny Baki z
 Eagles
1 1 1 64 92 69.57 64 0 0 1 0 0 2 2
11 Sooriya Kumar
 CC Of Ilinois
2 2 0 61 64 30.50 95.31 51 0 0 1 0 0 0 6
12 Puneet Dubey
 Rovers
2 2 0 58 63 29.00 92.06 36 0 0 0 1 0 1 4
13 Biji Thomas
 Milwaukee Panthers
2 2 2 58 114 50.88 58 0 0 1 0 0 0 1
14 Shahmeer Khaliqdina
 Pak Gymkhana
3 3 1 55 90 27.50 61.11 45 0 0 0 1 0 0 2
15 Najam Bakhshi
 Pak Gymkhana
3 3 1 54 86 27.00 62.79 38 0 0 0 1 0 0 2
16 Nauman Khan
 CC Of Ilinois
2 2 0 53 87 26.50 60.92 34 0 0 0 1 0 0 1
17 Faraz Iyoob
 Eagles
3 3 0 52 70 17.33 74.29 19 0 0 0 0 0 1 4
18 Sapan Bhakta
 Springfield
3 3 0 52 102 17.33 50.98 26 0 0 0 1 0 0 1
19 Manan Patel
 Challengers
3 3 1 51 66 25.50 77.27 26 0 0 0 1 0 1 2
20 Aadarsh Desikan
 Milwaukee CC MCC
2 2 0 50 52 25.00 96.15 48 0 0 0 1 0 2 0
21 Sai Gautam Gajjala
 St Louis United CC
2 2 0 49 25 24.50 196.00 49 0 0 0 1 1 2 6
22 Hassan Amjad
 Milwaukee Panthers
3 3 2 49 85 49.00 57.65 45 0 0 0 1 0 0 1
23 Dheeraj Reddy
 St Louis
1 1 0 48 59 48.00 81.36 48 0 0 0 1 0 0 4
24 Aakash Shakunala
 Milwaukee CC MCC
3 3 1 48 86 24.00 55.81 36 0 0 0 1 0 0 3
25 Sohail Alvi
 St Louis
3 3 0 47 92 15.67 51.09 29 0 0 0 1 0 0 3
26 Aakash Nagar
 Rovers
2 2 0 43 80 21.50 53.75 23 0 0 0 0 0 0 2
27 Arif Mustafa
 Rogers Park CC
2 2 0 43 90 21.50 47.78 33 0 0 0 1 0 0 1
28 Abhish Abraham
 CC Of Ilinois
3 3 1 43 93 21.50 46.24 26 0 0 0 1 0 0 2
29 Sachin Jha
 Rovers
2 2 0 42 49 21.00 85.71 42 0 0 0 1 1 0 5
30 Sumit Kumar
 Springfield
2 2 1 39 22 39.00 177.27 38 0 0 0 1 0 1 3
31 Ahmed Sadeque
 CC Of Ilinois
3 3 1 39 69 19.50 56.52 34 0 0 0 1 1 1 0
32 Rajan Kochar
 Springfield
3 3 0 39 73 13.00 53.42 21 0 0 0 0 0 0 0
33 Visakh Patel
 Springfield
3 3 0 39 101 13.00 38.61 21 0 0 0 0 0 0 1
34 Ravi Patel
 Rovers
1 1 0 37 38 37.00 97.37 37 0 0 0 1 0 2 2
35 Arjun Kumar
 Eagles
2 2 0 37 52 18.50 71.15 29 0 0 0 1 0 0 2
36 Pranam Jain
 Rovers
1 1 0 36 32 36.00 112.50 36 0 0 0 1 0 3 2
37 Waseem Khan
 Rogers Park CC
1 1 0 36 41 36.00 87.80 36 0 0 0 1 0 1 3
38 Sandeep Dhar
 Milwaukee CC MCC
4 4 0 36 55 9.00 65.45 20 0 0 0 0 1 1 1
39 Srini Adem
 St Louis
2 2 0 35 49 17.50 71.43 29 0 0 0 1 0 2 3
40 Murali Basupalli
 St Louis United CC
1 1 0 34 58 34.00 58.62 34 0 0 0 1 0 1 1
41 Nikin Patel
 CC Of Ilinois
3 3 1 33 30 16.50 110.00 18 0 0 0 0 0 2 1
42 Muhammad Tariq Akram
 St Louis
3 3 0 33 51 11.00 64.71 21 0 0 0 0 0 2 1
43 Amol Musale
 St Louis United CC
1 1 0 32 20 32.00 160.00 32 0 0 0 1 0 2 1
44 Manwinder Singh
 Milwaukee CC MCC
1 1 0 32 31 32.00 103.23 32 0 0 0 1 0 2 3
45 Vibash Pathak
 Eagles
2 2 0 31 45 15.50 68.89 22 0 0 0 0 0 0 1
46 Daxx Patel
 Challengers
3 3 1 30 45 15.00 66.67 16 0 0 0 0 0 0 2
47 Ali Faruqui
 Milwaukee CC MCC
3 3 0 30 49 10.00 61.22 24 0 0 0 0 0 0 3
48 Nishant Bharadwaj
 St Louis
3 3 1 30 66 15.00 45.45 18 0 0 0 0 1 1 0
49 Shakir Naeem
 Milwaukee CC MCC
4 4 0 29 47 7.25 61.70 18 0 0 0 0 2 2 1
50 Ranjan Gandi z
 Eagles
2 2 0 28 58 14.00 48.28 26 0 0 0 1 0 0 1
51 Ankur Kassal
 St Louis United CC
2 2 0 28 62 14.00 45.16 23 0 0 0 0 0 1 1
52 Madanagopal Damodaran
 Springfield
1 1 0 27 22 27.00 122.73 27 0 0 0 1 0 1 1
53 Kamal Kumar
 Milwaukee CC MCC
4 4 0 27 78 6.75 34.62 13 0 0 0 0 0 0 1
54 Arun Raman
 CC Of Ilinois
3 3 0 26 32 8.67 81.25 25 0 0 0 1 1 1 2
55 Prakyath Jaladhar
 Eagles
3 3 1 26 53 13.00 49.06 14 0 0 0 0 0 0 0
56 Syed Kashif
 Milwaukee CC MCC
3 3 0 26 55 8.67 47.27 13 0 0 0 0 0 0 1
57 Datta Prakash z
 Eagles
4 4 1 25 46 8.33 54.35 17 0 0 0 0 1 0 0
58 Rahul Chauhan
 Challengers
2 2 0 25 72 12.50 34.72 18 0 0 0 0 0 0 0
59 Shrivatsa Ravikumar
 CC Of Ilinois
3 3 0 24 59 8.00 40.68 19 0 0 0 0 1 0 2
60 Ahmed Ali Mir
 St Louis
3 3 0 21 25 7.00 84.00 13 0 0 0 0 1 1 1
61 Harshal Patel
 Rogers Park CC
2 2 0 21 33 10.50 63.64 19 0 0 0 0 0 0 1
62 Amyn Gillani
 Pak Gymkhana
3 3 1 21 35 10.50 60.00 19 0 0 0 0 0 2 1
63 Mitul Patel
 Eagles
3 2 1 21 46 21.00 45.65 11 0 0 0 0 0 0 1
64 Sumanth Reddy Bhimi Reddy
 St Louis United CC
2 2 0 20 28 10.00 71.43 16 0 0 0 0 0 0 1
65 Shoaib Kharawala
 St Louis
2 2 1 20 56 20.00 35.71 12 0 0 0 0 0 0 0
66 Dinush Lanka Jayasooriya
 St Louis
2 2 0 19 15 9.50 126.67 11 0 0 0 0 0 1 1
67 Shiraz Najam
 Rogers Park CC
1 1 0 19 21 19.00 90.48 19 0 0 0 0 0 1 1
68 Javed Syed
 Milwaukee CC MCC
2 2 0 19 39 9.50 48.72 12 0 0 0 0 0 0 1
69 Ravikumar Chockalingam
 St Louis
2 2 0 18 28 9.00 64.29 17 0 0 0 0 0 0 0
70 Chirag r Patel
 Challengers
2 1 0 18 39 18.00 46.15 18 0 0 0 0 0 0 0
71 Mahmood Chaudhry
 Pak Gymkhana
1 1 0 17 27 17.00 62.96 17 0 0 0 0 0 0 0
72 Riaz Shaikh
 Springfield
2 2 0 17 45 8.50 37.78 13 0 0 0 0 0 0 0
73 Sukesh Adhikari
 Challengers
2 2 1 16 29 16.00 55.17 14 0 0 0 0 0 0 2
74 Rahul Saladi
 CC Of Ilinois
1 1 0 16 45 16.00 35.56 16 0 0 0 0 0 0 0
75 Tarang Patel
 Springfield
2 2 0 15 19 7.50 78.95 10 0 0 0 0 0 1 1
76 Mehmood Khan
 Milwaukee CC MCC
2 2 0 15 44 7.50 34.09 11 0 0 0 0 0 0 0
77 Pruthvish Patel
 Challengers
3 2 1 14 26 14.00 53.85 14 0 0 0 0 1 0 1
78 Samir Patel
 Springfield
2 2 1 14 34 14.00 41.18 13 0 0 0 0 0 0 0
79 Sachin Krishnamurthy
 Eagles
1 1 0 13 16 13.00 81.25 13 0 0 0 0 0 0 0
80 Yashodhan Mahajan
 St Louis United CC
2 2 0 13 22 6.50 59.09 13 0 0 0 0 1 1 0
81 Khawar Ali
 Rogers Park CC
1 1 0 13 27 13.00 48.15 13 0 0 0 0 0 0 1
82 Shishir Jai
 St Louis
3 3 0 13 41 4.33 31.71 9 0 0 0 0 0 0 2
83 Sheryas Venkatasubramaniam
 Rogers Park CC
2 2 0 13 45 6.50 28.89 13 0 0 0 0 1 0 0
84 Renganathan Sankar
 Eagles
1 1 0 12 21 12.00 57.14 12 0 0 0 0 0 0 0
85 Sourab Mahajan
 St Louis
1 1 0 12 24 12.00 50.00 12 0 0 0 0 0 0 0
86 Affan Ansari
 Rogers Park CC
1 1 1 12 25 48.00 12 0 0 0 0 0 0 0
87 Kabir Hussain
 Milwaukee Panthers
2 2 1 11 17 11.00 64.71 11 0 0 0 0 0 0 2
88 Jayesh Giri
 St Louis
1 1 0 11 21 11.00 52.38 11 0 0 0 0 0 0 1
89 Wajahat Nawaz
 Milwaukee Panthers
2 2 0 11 27 5.50 40.74 8 0 0 0 0 0 0 0
90 Harshil Patel
 Rovers
1 1 0 10 8 10.00 125.00 10 0 0 0 0 0 0 0
91 Asif Makda
 Rogers Park CC
2 2 1 10 13 10.00 76.92 6 0 0 0 0 0 0 0
92 Salman Khan
 CC Of Ilinois
1 1 0 10 36 10.00 27.78 10 0 0 0 0 0 0 1
93 Saishayam Durbha
 Milwaukee CC MCC
1 1 0 9 16 9.00 56.25 9 0 0 0 0 0 0 0
94 Vijay Radhakrishna
 Challengers
3 2 0 9 20 4.50 45.00 7 0 0 0 0 0 1 0
95 Kumar Singh
 Eagles
1 1 1 9 20 45.00 9 0 0 0 0 0 0 0
96 Vijay Kumar
 Rovers
1 1 0 9 25 9.00 36.00 9 0 0 0 0 0 0 0
97 Jignesh Patel
 Springfield
1 1 1 8 6 133.33 8 0 0 0 0 0 0 1
98 Farhan Arshad
 Milwaukee Panthers
3 3 1 8 13 4.00 61.54 5 0 0 0 0 0 0 0
99 Zeeshan Malik
 CC Of Ilinois
2 1 0 8 14 8.00 57.14 8 0 0 0 0 0 0 0
100 Mughiz Ghori
 Rogers Park CC
1 1 0 8 15 8.00 53.33 8 0 0 0 0 0 0 0
101 Naren Murkonda
 Eagles
4 1 0 8 23 8.00 34.78 8 0 0 0 0 0 0 0
102 Ijaz Afridi
 Milwaukee CC MCC
2 2 0 8 26 4.00 30.77 8 0 0 0 0 1 0 0
103 Hassan Khalid
 Milwaukee Panthers
3 2 1 8 33 8.00 24.24 8 0 0 0 0 0 0 0
104 Arvind Singh
 Milwaukee CC MCC
4 4 2 8 35 4.00 22.86 5 0 0 0 0 1 0 0
105 Kamran Syed
 Pak Gymkhana
2 2 1 7 7 7.00 100.00 7 0 0 0 0 0 0 0
106 Shahid Munir
 Pak Gymkhana
1 1 0 7 9 7.00 77.78 7 0 0 0 0 0 0 0
107 Atif Sagir
 Milwaukee Panthers
1 1 0 7 14 7.00 50.00 7 0 0 0 0 0 0 0
108 Asmar Najam
 Rogers Park CC
2 2 0 7 17 3.50 41.18 4 0 0 0 0 0 0 0
109 Hasnain Amjad
 Milwaukee Panthers
1 1 0 7 17 7.00 41.18 7 0 0 0 0 0 0 1
110 Praveen Paruchuri
 Rovers
2 2 1 6 10 6.00 60.00 6 0 0 0 0 0 0 0
111 Ravijot Singh
 CC Of Ilinois
1 1 1 6 10 60.00 6 0 0 0 0 0 0 0
112 Santosh Sharma
 Rovers
2 2 0 6 11 3.00 54.55 6 0 0 0 0 1 0 1
113 Ashish Tokhi
 Springfield
1 1 0 6 12 6.00 50.00 6 0 0 0 0 0 0 0
114 Rahul Acharya
 St Louis
1 1 0 6 16 6.00 37.50 6 0 0 0 0 0 0 0
115 Abdul Salam
 Milwaukee Panthers
3 2 1 6 17 6.00 35.29 6 0 0 0 0 0 0 0
116 Asad Majeed
 Pak Gymkhana
2 2 1 5 7 5.00 71.43 5 0 0 0 0 0 0 1
117 Bhargav Gaddipati
 St Louis United CC
2 1 0 5 7 5.00 71.43 5 0 0 0 0 0 0 0
118 Youasf Muhammad
 Pak Gymkhana
2 2 0 5 12 2.50 41.67 3 0 0 0 0 0 0 0
119 Jamal Mohammad
 Pak Gymkhana
2 2 1 5 13 5.00 38.46 5 0 0 0 0 0 0 0
120 Sreekanth Peyyeti
 St Louis United CC
2 2 1 5 13 5.00 38.46 4 0 0 0 0 0 0 0
121 Krishna Prashanth Mudumbai Sowrirajan
 Rovers
1 1 0 5 14 5.00 35.71 5 0 0 0 0 0 0 0
122 Zeeshan Ashraf
 Eagles
3 2 1 5 17 5.00 29.41 4 0 0 0 0 0 0 0
123 Urvish Desai
 Challengers
1 1 0 5 18 5.00 27.78 5 0 0 0 0 0 0 0
124 Santhosh Reddy Venteru
 St Louis
1 1 0 4 8 4.00 50.00 4 0 0 0 0 0 0 0
125 Avinash p
 Milwaukee CC MCC
2 2 0 4 9 2.00 44.44 4 0 0 0 0 1 0 0
126 Mihir Adivarekar
 St Louis United CC
2 1 0 4 9 4.00 44.44 4 0 0 0 0 0 0 0
127 Tanweer Alam
 CC Of Ilinois
2 1 0 4 9 4.00 44.44 4 0 0 0 0 0 0 0
128 Vidit Phanse
 Springfield
1 1 0 4 13 4.00 30.77 4 0 0 0 0 0 0 0
129 Dhruvin Talati
 Challengers
3 2 0 4 17 2.00 23.53 3 0 0 0 0 0 0 0
130 Ramesh Suvvari
 Eagles
1 1 0 4 19 4.00 21.05 4 0 0 0 0 0 0 0
131 Kanti Bhakta
 Springfield
1 1 1 3 6 50.00 3 0 0 0 0 0 0 0
132 Salman Ahmed
 Pak Gymkhana
2 2 1 3 6 3.00 50.00 3 0 0 0 0 0 0 0
133 Amit Patel (85)
 Challengers
1 1 1 3 6 50.00 3 0 0 0 0 0 0 0
134 Arush Arora
 Milwaukee Panthers
1 1 0 3 9 3.00 33.33 3 0 0 0 0 0 0 0
135 Arjun Kumar
 Eagles
1 1 0 3 25 3.00 12.00 3 0 0 0 0 0 0 0
136 Absar Najam
 Rogers Park CC
1 1 1 2 3 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0
137 Bhavesh Amin
 Challengers
1 1 1 2 3 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0
138 Osman Ahmed
 Pak Gymkhana
1 1 0 2 3 2.00 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0
139 Syed Ali
 Milwaukee Panthers
1 1 0 2 9 2.00 22.22 2 0 0 0 0 0 0 0
140 Yousaf Hussain
 Pak Gymkhana
2 2 0 2 16 1.00 12.50 1 0 0 0 0 0 0 0
141 Nirav Amin
 Challengers
3 2 0 2 30 1.00 6.67 2 0 0 0 0 1 0 0
142 Sandeep Pathuri
 Springfield
2 1 0 1 1 1.00 100.00 1 0 0 0 0 0 0 0
143 Ajith Ramesan
 Rovers
1 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
144 Ainan Arif
 Milwaukee CC MCC
1 1 1 1 2 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
145 Jagdish Kumar
 CC Of Ilinois
1 1 0 1 5 1.00 20.00 1 0 0 0 0 0 0 0
146 Kuldeep Sharma
 Rovers
1 1 1 1 6 16.67 1 0 0 0 0 0 0 0
147 Samir Khan
 CC Of Ilinois
2 2 0 1 8 0.50 12.50 1 0 0 0 0 1 0 0
148 Ramzan Roy
 Milwaukee Panthers
2 2 1 1 8 1.00 12.50 1 0 0 0 0 0 0 0
149 Risik Rangineni
 Rovers
2 2 0 1 9 0.50 11.11 1 0 0 0 0 1 0 0
150 Basit Zaidi
 St Louis
2 2 1 1 10 1.00 10.00 1 0 0 0 0 0 0 0
151 Vishnu Chaitanya
 Rovers
1 1 0 1 10 1.00 10.00 1 0 0 0 0 0 0 0
152 Jigen Shah
 Pak Gymkhana
1 1 0 1 10 1.00 10.00 1 0 0 0 0 0 0 0
153 Srissa Dharampal
 Challengers
3 2 0 1 12 0.50 8.33 1 0 0 0 0 1 0 0
154 Ikram Arshad
 Milwaukee Panthers
1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Sikander Soleja
 Pak Gymkhana
1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Hemant Mandle
 St Louis United CC
1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Jahanzaib Nadeem
 Milwaukee Panthers
1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Umair Azeem
 Milwaukee Panthers
1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Ashhar Mehdi
 Pak Gymkhana
1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Umar Chaudhry
 Milwaukee Panthers
1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Fahad Baber
 Pak Gymkhana
1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Aimal Azizi
 Milwaukee Panthers
1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Bhadresh Mandani
 Springfield
2 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
164 Mohsin Khan
 Rogers Park CC
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
165 Sarwar Ghori
 Rogers Park CC
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
166 Ahmad Bakshi
 Pak Gymkhana
1 1 1 0 1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Aakash Paranjape
 Rovers
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
168 Tushar Kolhe
 Milwaukee CC MCC
1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
169 Hammad Bakhshi
 Pak Gymkhana
2 2 1 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
170 Subbu Kuppusami
 Eagles
1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
171 Shayan Ali
 Pak Gymkhana
2 2 1 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
172 Rizwan Arshad
 Milwaukee Panthers
2 1 0 0 5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
173 Syed Umer Javed
 Milwaukee CC MCC
1 1 0 0 8 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
174 Aamir Shahzad
 Rogers Park CC
2 2 0 0 9 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0
175 Mohammad Khurram
 Milwaukee Panthers
2 1 1 0 10 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Varun Krishnasamy
 Rovers
1 1 0 0 19 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
177 Priyank Patel
 Eagles
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Sanjay Shrivastava
 Eagles
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Adithya Subramanian
 Eagles
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Shahbaz Malik
 Milwaukee Panthers
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Amit Singh
 Eagles
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Bhavish Kondaveeti
 Eagles
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Riaz Butt
 Milwaukee Panthers
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Karteek Pusuluri
 CC Of Ilinois
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Krishna Prasanth
 St Louis United CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Siddarth Saladi
 St Louis United CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Krishna Kurup
 Eagles
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Abhineet Kumar
 Springfield
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Aditya Malhotra
 Eagles
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Rajesh Pudota
 St Louis United CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0