# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Ankur Kassal
 St Louis United CC
6 6 1 184 261 36.80 70.50 102 1 0 0 1 0 4 11
2 Sai Gautam Gajjala
 St Louis United CC
5 5 0 134 102 26.80 131.37 70 0 0 1 1 1 7 11
3 Yashodhan Mahajan
 St Louis United CC
6 6 0 133 145 22.17 91.72 63 0 0 2 0 2 5 10
4 Mohith Reddy
 St Louis United CC
5 4 2 113 150 56.50 75.33 69 0 0 1 1 0 1 10
5 Adithya Venkatesan
 St Louis United CC
5 4 1 85 127 28.33 66.93 55 0 0 1 0 0 0 5
6 Murali Basupalli
 St Louis United CC
4 3 1 45 65 22.50 69.23 34 0 0 0 1 0 2 1
7 Krishna Prasanth
 St Louis United CC
4 3 2 41 61 41.00 67.21 30 0 0 0 1 0 3 0
8 Amol Musale
 St Louis United CC
1 1 0 32 20 32.00 160.00 32 0 0 0 1 0 2 1
9 Sumanth Reddy Bhimi Reddy
 St Louis United CC
8 7 1 30 51 5.00 58.82 16 0 0 0 0 2 0 1
10 Anoop Ramamurthi
 St Louis United CC
4 3 2 19 45 19.00 42.22 11 0 0 0 0 0 0 0
11 Naresh Reddy
 St Louis United CC
5 3 1 12 11 6.00 109.09 12 0 0 0 0 1 1 1
12 Mihir Adivarekar
 St Louis United CC
5 2 1 8 12 8.00 66.67 4 0 0 0 0 0 0 0
13 Shyam Pilli
 St Louis United CC
3 2 1 6 10 6.00 60.00 6 0 0 0 0 0 0 0
14 Sreekanth Peyyeti
 St Louis United CC
2 2 1 5 13 5.00 38.46 4 0 0 0 0 0 0 0
15 Bhargav Gaddipati
 St Louis United CC
5 2 0 5 14 2.50 35.71 5 0 0 0 0 1 0 0
16 Jayaprakash Karjala
 St Louis United CC
1 1 1 3 3 100.00 3 0 0 0 0 0 0 0
17 Rajesh Pudota
 St Louis United CC
4 2 1 2 4 2.00 50.00 2 0 0 0 0 0 0 0
18 Revanth Yarlagadda
 St Louis United CC
3 2 1 2 9 2.00 22.22 2 0 0 0 0 0 0 0
19 Siddarth Saladi
 St Louis United CC
2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Revanth Arjula
 St Louis United CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Hemant Mandle
 St Louis United CC
3 2 2 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Satyajit Singh
 St Louis United CC
3 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Sunish Reddy
 St Louis United CC
3 2 1 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0