# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Sunny Bhatti
 Kings Xi Chicago
3 3 2 112 142 112.00 78.87 58 0 0 1 2 0 0 4
2 Hasan Khan
 Skokie Patriots
3 3 1 104 99 52.00 105.05 64 0 0 1 1 0 6 0
3 Krishna Verma
 Kings Xi Chicago
3 3 0 100 116 33.33 86.21 57 0 0 1 1 0 1 4
4 Shahmeer Khaliqdina
 Skokie Patriots
3 3 0 67 96 22.33 69.79 45 0 0 0 1 0 0 3
5 Usama Ahmad
 Skokie Patriots
3 3 1 59 48 29.50 122.92 33 0 0 0 1 0 2 1
6 Hasan Bemat
 Kings Xi Chicago
2 2 0 57 52 28.50 109.62 52 0 0 1 0 0 2 3
7 Rohan Patel
 Deepark
1 1 0 44 62 44.00 70.97 44 0 0 0 1 0 0 1
8 Shamim Chowdhury
 Warriors
2 2 1 41 66 41.00 62.12 29 0 0 0 1 0 0 1
9 Jamal Mohammad
 Skokie Patriots
3 2 0 38 90 19.00 42.22 27 0 0 0 1 0 0 1
10 Irfan Sohail
 Bolingbrook CC
2 2 0 37 42 18.50 88.10 20 0 0 0 0 0 2 4
11 Asmar Najam
 Skokie Patriots
3 3 2 37 47 37.00 78.72 27 0 0 0 1 0 0 2
12 Zohad Hussain
 Bolingbrook CC
1 1 0 36 56 36.00 64.29 36 0 0 0 1 0 1 2
13 Singh Dhillon
 Kings Xi Chicago
3 3 2 35 37 35.00 94.59 15 0 0 0 0 0 0 1
14 Raid Ally
 Kings Xi Chicago
2 2 1 35 54 35.00 64.81 30 0 0 0 1 0 0 1
15 Kabir Hussain
 Bolingbrook CC
1 1 0 34 29 34.00 117.24 34 0 0 0 1 0 0 3
16 Anupam Prasad
 Deccan Mavericks
1 1 0 33 42 33.00 78.57 33 0 0 0 1 0 1 0
17 Najam Bakhshi
 Skokie Patriots
3 3 0 33 64 11.00 51.56 21 0 0 0 0 0 0 2
18 Ravi Patel
 Desi Tigers
1 1 0 31 33 31.00 93.94 31 0 0 0 1 0 1 0
19 Saquib Chowdury
 Warriors
2 2 0 31 44 15.50 70.45 19 0 0 0 0 0 0 2
20 Jamil Vohra
 Bolingbrook CC
1 1 1 26 25 104.00 26 0 0 0 1 0 2 1
21 Sikander Soleja
 Skokie Patriots
3 3 0 26 35 8.67 74.29 14 0 0 0 0 0 1 3
22 Bhargav Chaudhari
 Streamwood 1
1 1 0 26 55 26.00 47.27 26 0 0 0 1 0 0 2
23 Jay Patel
 Deepark
1 1 0 24 18 24.00 133.33 24 0 0 0 0 0 3 0
24 Vibhash Pathak
 Deccan Mavericks
1 1 0 23 18 23.00 127.78 23 0 0 0 0 0 1 1
25 Mahmood Chaudhry
 Bolingbrook CC
2 2 0 22 35 11.00 62.86 22 0 0 0 0 1 0 1
26 Salman Ahmed
 Skokie Patriots
3 3 0 22 37 7.33 59.46 21 0 0 0 0 1 0 1
27 Prakyath Jaladhar
 Deccan Mavericks
1 1 0 21 33 21.00 63.64 21 0 0 0 0 0 0 2
28 Asgar Syed
 Warriors
2 2 0 21 36 10.50 58.33 21 0 0 0 0 1 0 1
29 Rupnarine Seenarain
 Kings Xi Chicago
2 2 0 20 21 10.00 95.24 11 0 0 0 0 0 0 1
30 Kailash Oad
 Kings Xi Chicago
2 2 0 20 24 10.00 83.33 14 0 0 0 0 0 1 1
31 Dhruvin Talati
 Deepark
1 1 0 20 29 20.00 68.97 20 0 0 0 0 0 0 1
32 Singh Sunny
 Kings Xi Chicago
3 2 0 18 9 9.00 200.00 14 0 0 0 0 0 1 2
33 Talha Mohsin
 Skokie Patriots
3 2 0 18 21 9.00 85.71 14 0 0 0 0 0 0 0
34 Drew Patel
 Kings Xi Chicago
3 2 0 18 22 9.00 81.82 16 0 0 0 0 0 0 0
35 Waqar Siddiqui
 Warriors
2 2 0 18 29 9.00 62.07 10 0 0 0 0 0 0 0
36 Urvish Desai
 Deepark
1 1 0 16 9 16.00 177.78 16 0 0 0 0 0 0 2
37 Aditya Burman
 Warriors
2 2 0 16 38 8.00 42.11 12 0 0 0 0 0 0 0
38 Ravi Chaudhary
 Streamwood 1
1 1 0 15 19 15.00 78.95 15 0 0 0 0 0 0 1
39 Guru Patel
 Kings Xi Chicago
3 3 0 15 28 5.00 53.57 10 0 0 0 0 0 0 1
40 Aamir Shahzad
 Warriors
2 2 0 14 43 7.00 32.56 14 0 0 0 0 1 0 0
41 A Uddin
 Deccan Mavericks
1 1 0 13 21 13.00 61.90 13 0 0 0 0 0 1 0
42 Karan Kumar
 Deccan Mavericks
1 1 0 13 25 13.00 52.00 13 0 0 0 0 0 0 1
43 Sachin Jha
 Desi Tigers
1 1 0 12 22 12.00 54.55 12 0 0 0 0 0 0 0
44 Daxx Patel
 Deepark
1 1 1 11 10 110.00 11 0 0 0 0 0 0 0
45 Umar Bilal
 Bolingbrook CC
2 2 1 11 14 11.00 78.57 6 0 0 0 0 0 0 1
46 Kamal Kumar
 Streamwood 1
1 1 0 10 20 10.00 50.00 10 0 0 0 0 0 0 0
47 Sikander Gill
 Kings Xi Chicago
3 2 0 9 10 4.50 90.00 9 0 0 0 0 1 0 0
48 Mohammad Khaled
 Warriors
1 1 0 9 17 9.00 52.94 9 0 0 0 0 0 0 1
49 Nitin Gulati
 Warriors
2 2 0 9 24 4.50 37.50 5 0 0 0 0 0 0 0
50 Krishna Prashanth Mudumbai Sowrirajan
 Desi Tigers
1 1 0 7 12 7.00 58.33 7 0 0 0 0 0 0 1
51 Sachin Chadha
 Warriors
2 2 1 7 13 7.00 53.85 4 0 0 0 0 0 0 0
52 Pradeep Bhisht
 Streamwood 1
1 1 0 6 4 6.00 150.00 6 0 0 0 0 0 0 1
53 Aakash Nagar
 Desi Tigers
1 1 0 6 5 6.00 120.00 6 0 0 0 0 0 0 1
54 Manan Patel
 Streamwood 1
1 1 0 6 13 6.00 46.15 6 0 0 0 0 0 0 0
55 Adil Ahmadullah
 Warriors
2 2 1 6 16 6.00 37.50 6 0 0 0 0 1 0 0
56 Harshil Patel
 Desi Tigers
1 1 0 6 16 6.00 37.50 6 0 0 0 0 0 0 0
57 Ashish Patel
 Streamwood 1
1 1 0 6 19 6.00 31.58 6 0 0 0 0 0 0 0
58 Pratikkumar Chaudhari
 Desi Tigers
1 1 0 6 24 6.00 25.00 6 0 0 0 0 0 0 0
59 Saad Hassan
 Bolingbrook CC
2 1 0 5 6 5.00 83.33 5 0 0 0 0 0 0 1
60 Viral Patel
 Desi Tigers
1 1 0 5 22 5.00 22.73 5 0 0 0 0 0 0 0
61 Asad Khan
 Bolingbrook CC
2 1 1 4 7 57.14 4 0 0 0 0 0 0 0
62 DHAIRYA MISTRY (HEADMASTER) 224-766-0982
 Deepark
1 1 0 4 9 4.00 44.44 4 0 0 0 0 0 0 0
63 Jay Desai
 Desi Tigers
1 1 0 4 11 4.00 36.36 4 0 0 0 0 0 0 0
64 Sunny Sharma
 Warriors
1 1 0 4 15 4.00 26.67 4 0 0 0 0 0 0 0
65 Arjun Kumar
 Deccan Mavericks
1 1 0 3 4 3.00 75.00 3 0 0 0 0 0 0 0
66 Naren Murkonda
 Deccan Mavericks
1 1 1 3 4 75.00 3 0 0 0 0 0 0 0
67 Jignesh Patel
 Desi Tigers
1 1 1 3 11 27.27 3 0 0 0 0 0 0 0
68 Samir Chaudhari
 Streamwood 1
1 1 0 3 13 3.00 23.08 3 0 0 0 0 0 0 0
69 Rashid Afzal
 Bolingbrook CC
1 1 0 3 13 3.00 23.08 3 0 0 0 0 0 0 0
70 Muneeruddin Mohammed
 Deccan Mavericks
1 1 0 3 15 3.00 20.00 3 0 0 0 0 0 0 0
71 Umer Khan
 Skokie Patriots
3 2 1 2 3 2.00 66.67 2 0 0 0 0 1 0 0
72 Bhavesh Amin
 Deepark
1 1 0 2 3 2.00 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0
73 Anil Chaudhari
 Streamwood 1
1 1 0 2 4 2.00 50.00 2 0 0 0 0 0 0 0
74 Darshan Patel
 Deepark
1 1 0 2 4 2.00 50.00 2 0 0 0 0 0 0 0
75 Meet Patel
 Streamwood 1
1 1 0 2 5 2.00 40.00 2 0 0 0 0 0 0 0
76 Satish Reddy
 Deccan Mavericks
1 1 0 2 12 2.00 16.67 2 0 0 0 0 0 0 0
77 Ravi Veda
 Streamwood 1
1 1 1 2 14 14.29 2 0 0 0 0 0 0 0
78 Ankush Agarwal
 Kings Xi Chicago
2 1 1 1 1 100.00 1 0 0 0 0 0 0 0
79 Vasant Chaudhari
 Streamwood 1
1 1 0 1 3 1.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
80 Chirag (bowler) Patel
 Deepark
1 1 0 1 4 1.00 25.00 1 0 0 0 0 0 0 0
81 Minhaj Uddin
 Bolingbrook CC
2 1 0 1 9 1.00 11.11 1 0 0 0 0 0 0 0
82 Yaqoob Ali
 Skokie Patriots
2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Barinder Saini
 Kings Xi Chicago
2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Mohammed Iftikhar
 Skokie Patriots
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
85 Amit Singh
 Deccan Mavericks
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
86 Monit Khandwala
 Deepark
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
87 Axat Shah
 Desi Tigers
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
88 Manu Singh
 Warriors
2 2 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0
89 Imran Cheema
 Bolingbrook CC
2 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
90 Ahmed Salman
 Bolingbrook CC
2 1 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
91 Suketu Patel
 Desi Tigers
1 1 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
92 Saketh Kasthala
 Deccan Mavericks
1 1 0 0 6 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
93 Saqib Azhar
 Bolingbrook CC
2 1 0 0 6 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
94 Kevin Patel
 Deepark
1 1 0 0 8 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0