Batting stats

Most Runs
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
1
Hammad Bakhshi
(Pak Gymkhana)
2 2 0 71 3 4 1 0 64 120.34 35.50
2
Mahesh Parikh
(Challengers)
2 2 0 66 3 2 1 0 62 124.53 33.00
3
Darshan Patel
(Challengers)
2 2 0 65 1 1 0 0 33 94.20 32.50
4
Mohammed Sami Khan
(Chicago United A)
1 0 0 36 3 2 0 0 36 156.52 0.00
5
Ayaz Patel
(Anjuman 1)
1 1 0 36 2 2 0 0 36 105.88 36.00
6
Shahid Munir
(Pak Gymkhana)
2 1 0 33 1 2 0 0 30 126.92 33.00
7
Wasim Patel
(Anjuman 1)
1 1 0 31 0 2 0 0 31 110.71 31.00
8
Mujtaba Baqir
(Friends Xi)
1 1 0 29 0 0 0 0 29 100.00 29.00
9
Faisal Baig
(Chicago United A)
1 0 0 27 3 0 0 0 27 93.10 0.00
10
Shahmeer Khaliqdina
(Pak Gymkhana)
2 2 0 27 0 1 0 0 15 67.50 13.50
11
Nasir Nazar
(Rogers Park)
1 0 0 25 1 1 0 0 25 131.58 0.00
12
Raheel Akhtar
(Pak Gymkhana)
1 0 0 20 0 1 0 0 20 200.00 0.00
13
Samir Raorane
(Challengers)
2 1 0 20 1 2 0 0 20 133.33 20.00
14
Jamil Vora
(Anjuman 1)
1 1 0 19 2 1 0 0 19 118.75 19.00
15
Fahad Barber
(Chicago United A)
1 1 0 17 1 0 0 0 17 121.43 17.00
16
Arif Mustafa
(Rogers Park)
1 1 0 17 0 0 0 0 17 60.71 17.00
17
Vijay Radhakrishna
(Challengers)
1 0 0 16 0 0 0 0 16 123.08 0.00
18
Salman Ahmed
(Pak Gymkhana)
2 2 0 15 0 1 0 0 13 65.22 7.50
19
Riaz Butt
(Friends Xi)
1 1 0 14 0 0 0 0 14 100.00 14.00
20
Urvish Desai
(Challengers)
2 2 0 13 2 0 0 0 11 68.42 6.50
21
Shaheer Hassan
(Rogers Park)
1 1 0 12 1 1 0 0 12 133.33 12.00
22
Wali Rizvi
(Friends Xi)
1 1 0 12 0 0 0 0 12 100.00 12.00
23
Kamran Syed
(Pak Gymkhana)
2 2 0 12 1 0 0 0 11 85.71 6.00
24
Manan Patel
(Challengers)
2 1 0 11 1 1 0 0 11 157.14 11.00
25
Rashid Khan
(Pak Gymkhana)
1 0 0 11 0 0 0 0 11 137.50 0.00
26
Imran Syed
(Pak Gymkhana)
2 2 0 11 0 1 0 0 9 84.62 5.50
27
Safder Syed
(Pak Gymkhana)
1 1 0 11 2 0 0 0 11 84.62 11.00
28
Shahbaz Malik
(Friends Xi)
1 1 0 10 0 0 0 0 10 100.00 10.00
29
Umer Choudhry
(Friends Xi)
1 1 0 10 0 0 0 0 10 100.00 10.00
30
Mughiz Ghori
(Rogers Park)
1 1 0 10 0 0 0 0 10 55.56 10.00
31
Mahmood Chaudhry
(Pak Gymkhana)
2 2 0 9 0 0 0 0 7 56.25 4.50
32
Harris Imtiaz
(Friends Xi)
1 1 0 8 0 0 0 0 8 100.00 8.00
33
Abhijit Joshi
(Rogers Park)
1 1 0 8 0 0 0 0 8 88.89 8.00
34
Kabir Hussain
(Anjuman 1)
1 1 0 8 0 0 0 0 8 66.67 8.00
35
Mazhar Rana
(Pak Gymkhana)
1 0 0 6 0 0 0 0 6 100.00 0.00
36
Ikram Patel
(Anjuman 1)
1 0 0 6 0 0 0 0 6 75.00 0.00
37
Faraz Najam
(Rogers Park)
1 1 0 4 0 0 0 0 4 66.67 4.00
38
Shiraz Najam
(Rogers Park)
1 1 0 4 0 0 0 0 4 50.00 4.00
39
Chirag R Patel
(Challengers)
1 1 0 4 0 0 0 0 4 44.44 4.00
40
Sandeep Dhar
(Rogers Park)
1 1 0 3 0 0 0 0 3 60.00 3.00
41
Ashhar Mehdi
(Pak Gymkhana)
1 1 0 3 0 0 0 0 3 37.50 3.00
42
Sree Kajuluri
(Friends Xi)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 100.00 2.00
43
Aamir Shahzad
(Rogers Park)
1 0 0 2 0 0 0 0 2 100.00 0.00
44
Daxx Patel
(Challengers)
2 1 0 2 0 0 0 0 2 66.67 2.00
45
Rafiq Canadian
(Anjuman 1)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 50.00 2.00
46
Mayur Patel
(Challengers)
2 0 0 1 0 0 0 0 1 50.00 0.00
47
Akhil Ahuja
(Chicago United A)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 33.33 1.00
48
Saquib Chowdury
(Rogers Park)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 33.33 1.00
49
Asmar Najam
(Rogers Park)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 20.00 1.00
50
Yaseen Bahmaid Sheikh
(Chicago United A)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
51
Afroze Siddiqui
(Challengers)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
52
Asif Patel
(Anjuman 1)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
53
Bashir Iqbal
(Friends Xi)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
54
Bhavesh Amin
(Challengers)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
56
Moin Babar
(Chicago United A)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
57
Pradeep Bhisht
(Chicago United A)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
58
Rinav Patel
(Friends Xi)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
59
Sultan Baig
(Friends Xi)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
60
Talha Mohsin
(Chicago United A)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
61
Usman Malik
(Friends Xi)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
62
Imran Tailor
(Anjuman 1)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
63
Irfan Sohail
(Pak Gymkhana)
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
64
Mohsin Detraliya
(Anjuman 1)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00