Batting stats

Most Runs
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
1
Ashhar Mehdi
(Pak Gym)
4 3 0 210 12 5 1 1 124 133.76 70.00
2 4 4 0 158 5 0 3 0 52 96.34 39.50
3
Safder Syed
(Pak Gym)
4 3 0 155 0 0 2 0 61 95.09 51.67
4 4 3 0 117 4 1 1 0 58 115.84 39.00
5
Hammad Bakhshi
(Pak Gym)
4 4 0 94 7 0 0 0 45 95.92 23.50
6
Shahid Munir
(Pak Gym)
4 2 0 28 0 0 0 0 13 82.35 14.00
7
Usama Ahmad
(Pak Gym)
3 1 0 14 0 0 0 0 12 100.00 14.00
8
Irfan Sohail
(Pak Gym)
1 1 0 13 0 0 0 0 13 100.00 13.00
9
Rashid Khan
(Pak Gym)
4 0 0 9 0 0 0 0 9 100.00 0.00
10
Asad Munawar
(Pak Gym)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
11
Raheel Akhtar
(Pak Gym)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
12
Mazhar Rana
(Pak Gym)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00