# Player

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

4W

5W

Wides

Nb

1 Javed Syed
 Tanglers
3 3 11.0 65 8 8.12 5.91 8.2 1 0 6 0
2 Pradeep Bhisht
 Muslim Gymkhana
3 3 11.0 54 7 7.71 4.91 9.4 1 0 3 0
3 Hilal Khankashi
 Rogers Park
3 3 12.0 70 7 10.00 5.83 10.3 0 0 0 0
4 Sanjay Patel
 Challengers
3 3 10.0 49 6 8.17 4.90 10.0 0 1 1 0
5 Raheel Akhtar
 Pak Gymkhana
2 2 7.0 42 6 7.00 6.00 7.0 0 1 0 0
6 Hasim Raza
 Cougars
3 3 9.0 59 6 9.83 6.56 9.0 1 0 3 3
7 Atif Shaikh
 Muslim Gymkhana
3 3 10.0 69 6 11.50 6.90 10.0 0 0 3 0
8 Mayur Patel
 Desi Tigers Night Tournament
3 3 10.0 80 6 13.33 8.00 10.0 0 0 2 1
9 Sunny Khan
 Cougars
3 3 8.0 73 6 12.17 9.12 8.0 0 1 1 0
10 Chirag (bowler) Patel
 Desi Tigers Night Tournament
3 3 9.0 52 5 10.40 5.78 10.8 0 0 8 0
11 Javid Patel (malinga)
 Aaa
3 3 12.0 72 5 14.40 6.00 14.4 0 0 0 0
12 Rashid Afzal
 Muslim Gymkhana
1 1 4.0 25 5 5.00 6.25 4.8 0 1 0 0
13 Salman Khan
 Cougars
2 2 7.0 46 5 9.20 6.57 8.4 0 0 1 0
14 Sharath Reddy
 Juggernauts
3 3 11.0 90 5 18.00 8.18 13.2 0 0 6 1
15 Mohammed Saif
 Lahore Badshahs
3 3 12.0 121 5 24.20 10.08 14.4 0 0 0 0
16 Rashid Khan
 Pak Gymkhana
2 2 7.0 32 4 8.00 4.57 10.5 0 0 0 0
17 Usman Lakhwera
 Muslim Gymkhana
1 1 4.0 22 4 5.50 5.50 6.0 1 0 0 0
18 Asmar Najam
 Rogers Park
3 3 12.0 67 4 16.75 5.58 18.0 0 0 0 0
19 Omer Syed
 Muslim Gymkhana
3 3 7.3 43 4 10.75 5.73 11.2 0 0 1 0
20 Hammad Bakhshi
 Pak Gymkhana
2 2 4.2 26 4 6.50 6.00 6.5 0 0 0 0
21 Asif Patel
 Aaa
3 3 11.0 70 4 17.50 6.36 16.5 0 0 0 0
22 Rajiv Shah
 Midnight Pirates
3 3 10.0 68 4 17.00 6.80 15.0 0 0 0 0
23 Shahid Munir
 Pak Gymkhana
2 2 6.0 41 4 10.25 6.83 9.0 0 0 0 0
24 Mohammed Sami Khan
 Karachi CC
2 2 8.0 57 4 14.25 7.12 12.0 0 0 3 2
25 Aamir Shahzad
 Rogers Park
2 2 7.0 66 4 16.50 9.43 10.5 0 0 0 0
26 Daxx Patel
 Challengers
3 3 12.0 60 3 20.00 5.00 24.0 0 0 0 0
27 Mohd Shafiq
 Tanglers
3 3 10.0 53 3 17.67 5.30 20.0 0 0 4 0
28 Jigen Shah
 Flames
2 2 6.0 33 3 11.00 5.50 12.0 0 0 0 0
29 Rupesh Patel
 Desi Tigers Night Tournament
2 2 7.0 44 3 14.67 6.29 14.0 0 0 3 1
30 Waseem Khan
 Rogers Park
3 2 8.0 52 3 17.33 6.50 16.0 0 0 0 0
31 Salman Ahmed
 Flames
3 3 11.0 77 3 25.67 7.00 22.0 0 0 0 0
32 Abhishek Simhachalam
 Juggernauts
3 3 9.5 72 3 24.00 7.32 19.7 0 0 0 0
33 Vijay Radhakrishna
 Midnight Pirates
3 3 10.0 78 3 26.00 7.80 20.0 0 0 0 0
34 Ikram Patel
 Aaa
3 2 5.0 42 3 14.00 8.40 10.0 0 0 0 0
35 Sandeep Pillarisetty
 Juggernauts
2 2 4.0 34 3 11.33 8.50 8.0 0 0 0 0
36 Moin Babar
 Flames
3 3 11.0 101 3 33.67 9.18 22.0 0 0 0 0
37 Nasir Nazar
 Rogers Park
1 1 4.0 18 2 9.00 4.50 12.0 0 0 0 0
38 Asad Majeed
 Karachi CC
2 2 8.0 37 2 18.50 4.62 24.0 0 0 6 0
39 Sree Kajuluri
 Juggernauts
3 2 6.0 28 2 14.00 4.67 18.0 0 0 3 0
40 Mehul Shani
 Midnight Pirates
1 1 4.0 19 2 9.50 4.75 12.0 0 0 0 0
41 Taha Baggia
 Cougars
1 1 4.0 20 2 10.00 5.00 12.0 0 0 0 0
42 Kishore Yerramothu
 Tanglers
1 1 2.0 11 2 5.50 5.50 6.0 0 0 3 0
43 Irfan Siddiqui
 Tanglers
2 2 6.5 40 2 20.00 5.85 20.5 0 0 6 0
44 Mohammed Mirza
 Rogers Park
2 2 8.0 47 2 23.50 5.88 24.0 0 0 0 0
45 Osman Ahmed
 Flames
2 2 6.0 36 2 18.00 6.00 18.0 0 0 0 0
46 Hasan Khan
 Muslim Gymkhana
2 2 6.0 38 2 19.00 6.33 18.0 0 0 0 0
47 Usman Malik
 Karachi CC
2 2 8.0 51 2 25.50 6.38 24.0 0 0 1 0
48 Sadik Patel
 Aaa
1 1 4.0 27 2 13.50 6.75 12.0 0 0 0 0
49 Ayaz Patel
 Aaa
3 3 9.0 64 2 32.00 7.11 27.0 0 0 0 0
50 Bilal Patel
 Aaa
3 3 10.0 73 2 36.50 7.30 30.0 0 0 0 0
51 Amit Patel (85)
 Desi Tigers Night Tournament
3 3 9.0 69 2 34.50 7.67 27.0 0 0 0 0
52 Jagadiswar Jaggari
 Juggernauts
3 3 10.0 77 2 38.50 7.70 30.0 0 0 0 0
53 Kamran Syed
 Muslim Gymkhana
3 2 6.0 47 2 23.50 7.83 18.0 0 0 0 0
54 Urvish Desai
 Flames
3 3 10.0 80 2 40.00 8.00 30.0 0 0 3 0
55 Faisal Nafasat
 Karachi CC
1 1 4.0 36 2 18.00 9.00 12.0 0 0 7 0
56 A Uddin
 Rogers Park
2 2 8.0 72 2 36.00 9.00 24.0 0 0 0 0
57 Bhavesh Amin
 Challengers
3 2 7.0 69 2 34.50 9.86 21.0 0 0 0 0
58 Farrukh Anwar
 Lahore Badshahs
3 3 10.0 116 2 58.00 11.60 30.0 0 0 0 0
59 Mitral Shah
 Tanglers
3 1 3.0 10 1 10.00 3.33 18.0 0 0 0 0
60 Nilesh Patel (50)
 Challengers
1 1 4.0 19 1 19.00 4.75 24.0 0 0 0 0
61 Asad Akram
 Midnight Pirates
2 2 7.1 39 1 39.00 5.44 43.0 0 0 0 0
62 Pratik Patel
 Challengers
2 2 4.0 22 1 22.00 5.50 24.0 0 0 0 0
63 Chiraag Vohra
 Aaa
2 2 8.0 46 1 46.00 5.75 48.0 0 0 0 0
64 Krishna Kurup
 Tanglers
2 2 5.0 32 1 32.00 6.40 30.0 0 0 1 0
65 Afroze Siddiqui
 Challengers
3 1 4.0 26 1 26.00 6.50 24.0 0 0 0 0
66 Talha Mohsin
 Flames
1 1 3.5 26 1 26.00 6.78 23.0 0 0 0 0
67 Mohsin Khan
 Midnight Pirates
2 2 8.0 58 1 58.00 7.25 48.0 0 0 0 0
68 Qasim Khan
 Pak Gymkhana
1 1 2.0 15 1 15.00 7.50 12.0 0 0 0 0
69 Talha Zameer
 Cougars
1 1 4.0 30 1 30.00 7.50 24.0 0 0 0 0
70 Nirav Amin
 Challengers
2 2 5.0 38 1 38.00 7.60 30.0 0 0 1 0
71 Fahad Barber
 Flames
3 2 6.0 47 1 47.00 7.83 36.0 0 0 2 0
72 Arif Chaudhry
 Lahore Badshahs
3 3 11.0 88 1 88.00 8.00 66.0 0 0 0 0
73 Airaj Wahab
 Cougars
2 2 4.0 32 1 32.00 8.00 24.0 0 0 1 0
74 Rohit Balpande
 Midnight Pirates
2 1 4.0 33 1 33.00 8.25 24.0 0 0 0 0
75 Chirag (bowler) Patel
 Challengers
2 2 5.0 42 1 42.00 8.40 30.0 0 0 3 0
76 Pritesh Patel
 Desi Tigers Night Tournament
3 3 7.0 59 1 59.00 8.43 42.0 0 0 9 0
77 Rahul Mandala
 Juggernauts
1 1 3.0 27 1 27.00 9.00 18.0 0 0 0 0
78 Salman Chikni
 Karachi CC
2 1 2.0 18 1 18.00 9.00 12.0 0 0 5 0
79 Sikander Soleja
 Karachi CC
2 2 4.0 39 1 39.00 9.75 24.0 0 0 3 0
80 Ashish Sadana
 Midnight Pirates
3 2 4.3 44 1 44.00 9.78 27.0 0 0 0 0
81 Chirag Patel (28)
 Desi Tigers Night Tournament
2 2 8.0 81 1 81.00 10.12 48.0 0 0 6 0
82 Shakir Naeem
 Karachi CC
1 1 4.0 42 1 42.00 10.50 24.0 0 0 1 0
83 Imran Babar
 Cougars
1 1 3.0 42 1 42.00 14.00 18.0 0 0 1 0
84 Arif Khan
 Muslim Gymkhana
3 1 2.0 9 0 4.50 0.0 0 0 0 0
85 Chirag R Patel
 Challengers
3 2 3.0 14 0 4.67 0.0 0 0 0 0
86 Schon Fateh
 Midnight Pirates
1 1 3.0 16 0 5.33 0.0 0 0 0 0
87 Ahmad Bakshi
 Cougars
2 2 7.0 42 0 6.00 0.0 0 0 0 0
88 Manan Patel
 Challengers
3 1 3.0 19 0 6.33 0.0 0 0 0 0
89 Vinod Oad
 Flames
1 1 2.0 13 0 6.50 0.0 0 0 0 0
90 Shahmeer Khaliqdina
 Pak Gymkhana
2 1 4.0 27 0 6.75 0.0 0 0 0 0
91 Sajid Ali
 Lahore Badshahs
3 3 9.0 61 0 6.78 0.0 0 0 0 0
92 Alok Kumar
 Midnight Pirates
3 1 2.0 14 0 7.00 0.0 0 0 0 0
93 Nilesh Ponnala
 Juggernauts
1 1 2.0 14 0 7.00 0.0 0 0 0 0
94 Ankit Gandhi
 Tanglers
3 3 8.3 66 0 7.76 0.0 0 0 2 0
95 Zeyad Imtiyaz
 Cougars
1 1 4.0 32 0 8.00 0.0 0 0 1 0
96 Rahul Yelamanchili
 Juggernauts
2 2 5.0 43 0 8.60 0.0 0 0 0 0
97 Vishal Thakkar
 Challengers
2 1 2.0 18 0 9.00 0.0 0 0 0 0
98 Raj Reddy
 Juggernauts
1 1 3.0 28 0 9.33 0.0 0 0 0 0
99 Farhad S
 Flames
1 1 3.0 29 0 9.67 0.0 0 0 1 0
100 Yousaf Muhammad
 Karachi CC
2 1 2.0 20 0 10.00 0.0 0 0 1 1
101 Suketu Patel
 Desi Tigers Night Tournament
1 1 4.0 42 0 10.50 0.0 0 0 0 1
102 Faizan Seedat
 Cougars
1 1 3.0 32 0 10.67 0.0 0 0 5 0
103 Viswanath Reddy
 Juggernauts
2 2 3.0 32 0 10.67 0.0 0 0 2 0
104 Umer Aziz
 Lahore Badshahs
3 2 3.2 36 0 10.80 0.0 0 0 0 0
105 Harris Imtiyaz
 Cougars
1 1 1.0 11 0 11.00 0.0 0 0 0 0
106 Shamim Chowdhury
 Rogers Park
2 1 1.0 11 0 11.00 0.0 0 0 0 0
107 Shafqat Khan
 Lahore Badshahs
2 2 5.0 56 0 11.20 0.0 0 0 0 0
108 Mughiz Ghori
 Midnight Pirates
3 2 3.0 34 0 11.33 0.0 0 0 0 0
109 Vineet Chopra
 Cougars
1 1 3.0 35 0 11.67 0.0 0 0 2 0
110 Yasir Khan
 Lahore Badshahs
1 1 1.0 12 0 12.00 0.0 0 0 0 0
111 Khurram Anwar
 Lahore Badshahs
3 2 3.0 38 0 12.67 0.0 0 0 0 0
112 Mitul Patel
 Juggernauts
1 1 1.0 13 0 13.00 0.0 0 0 1 0
113 Mitesh Patel
 Desi Tigers Night Tournament
1 1 1.0 13 0 13.00 0.0 0 0 3 0
114 Sameer Khan
 Tanglers
2 1 1.0 14 0 14.00 0.0 0 0 0 0
115 Ananth Kaliannan
 Juggernauts
1 1 1.0 20 0 20.00 0.0 0 0 0 0