# Player

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

Hat-trick

4W

5W

Wides

Nb

1 Osman Ahmed
 Flames
2 2 15.3 69 7 9.86 4.45 13.3 0 0 1 0 0
2 Waseem Khan
 Rogers Park
4 4 30.2 158 7 22.57 5.21 26.0 0 0 0 4 0
3 Manish Nariwal
 Chargers
2 2 17.0 42 6 7.00 2.47 17.0 0 0 1 0 0
4 Shahmeer Khaliqdina
 Pak Gym
4 4 34.0 131 6 21.83 3.85 34.0 0 0 0 0 0
5 Wali Rizvi
 Chargers
2 2 16.0 68 6 11.33 4.25 16.0 0 0 0 0 0
6 Rashid Khan
 Pak Gym
4 4 28.0 140 6 23.33 5.00 28.0 0 0 0 5 5
7 Moin Babar
 Flames
2 2 15.0 55 5 11.00 3.67 18.0 0 0 0 0 0
8 Usama Ahmad
 Pak Gym
3 3 17.0 64 5 12.80 3.76 20.4 0 1 0 0 0
9 Asmar Najam
 Rogers Park
4 4 28.0 159 5 31.80 5.68 33.6 0 1 0 1 0
10 Usman Malik
 Milwaukee
1 1 9.0 29 4 7.25 3.22 13.5 0 1 0 0 0
11 Hammad Bakhshi
 Pak Gym
4 4 26.5 106 4 26.50 3.95 40.2 0 0 0 0 0
12 Sagar Jadhav
 Arena
1 1 6.0 33 4 8.25 5.50 9.0 0 1 0 3 0
13 Aamir Shahzad
 Rogers Park
4 4 31.0 210 4 52.50 6.77 46.5 0 0 0 3 0
14 Mohsin Khan
 Titans
1 1 8.0 55 4 13.75 6.88 12.0 0 1 0 0 0
15 Ravi Patel
 Rovers
1 1 6.3 47 4 11.75 7.23 9.8 0 1 0 0 0
16 Mohammed Mirza
 Rogers Park
4 4 18.0 140 4 35.00 7.78 27.0 0 1 0 9 0
17 Sunny Khan
 Chargers
2 2 12.0 50 3 16.67 4.17 24.0 0 0 0 0 0
18 Swapnil Raut
 Rovers
1 1 4.0 17 3 5.67 4.25 8.0 0 0 0 0 0
19 Affan Ansari
 Rogers Park
3 3 21.0 92 3 30.67 4.38 42.0 0 0 0 7 0
20 Gopinath Aravindakshan
 United
1 1 5.0 22 3 7.33 4.40 10.0 0 0 0 0 0
21 Abhijit Joshi
 Flames
2 2 11.0 50 3 16.67 4.55 22.0 0 0 0 0 0
22 Shahid Munir
 Pak Gym
4 4 24.0 110 3 36.67 4.58 48.0 0 0 0 3 0
23 Urvish Desai
 Flames
2 2 11.0 56 3 18.67 5.09 22.0 0 0 0 0 0
24 Irfan Siddiqui
 Chargers
2 2 14.2 40 2 20.00 2.79 43.0 0 0 0 0 0
25 Rafi Sayyed
 Chargers
2 2 15.1 58 2 29.00 3.82 45.5 0 0 0 0 0
26 Santosh Sharma
 Rovers
1 1 8.0 45 2 22.50 5.62 24.0 0 0 0 0 0
27 Senthil Sugumar
 St Louis
1 1 8.0 46 2 23.00 5.75 24.0 0 0 0 2 0
28 Sarwar Ghori
 Rogers Park
4 3 11.0 74 2 37.00 6.73 33.0 0 0 0 1 0
29 Shakir Naeem
 Milwaukee
1 1 9.0 66 2 33.00 7.33 27.0 0 0 0 0 0
30 Raheel Akhtar
 Pak Gym
1 1 7.0 53 2 26.50 7.57 21.0 0 0 0 1 0
31 Adnan Baig
 United
1 1 9.0 21 1 21.00 2.33 54.0 0 0 0 0 0
32 Mohammed Sami Khan
 United
1 1 9.0 24 1 24.00 2.67 54.0 0 0 0 0 0
33 Ravikanth Karra
 United
1 1 6.0 16 1 16.00 2.67 36.0 0 0 0 0 0
34 Lloyd Taylor
 Milwaukee
1 1 9.0 31 1 31.00 3.44 54.0 0 0 0 0 0
35 Ashhar Mehdi
 Pak Gym
4 2 12.0 46 1 46.00 3.83 72.0 0 0 0 0 0
36 Kabir Hussain
 Milwaukee
1 1 8.0 34 1 34.00 4.25 48.0 0 0 0 0 0
37 Mazhar Rana
 Pak Gym
2 2 12.0 57 1 57.00 4.75 72.0 0 0 0 0 0
38 Mughiz Ghori
 Titans
1 1 9.0 47 1 47.00 5.22 54.0 0 0 0 0 0
39 Faraz Najam
 Rogers Park
4 4 12.0 64 1 64.00 5.33 72.0 0 0 0 0 0
40 Adithya Venkatesan
 St Louis
1 1 8.2 47 1 47.00 5.64 50.0 0 0 0 3 0
41 Alpesh Gohil
 Titans
1 1 6.0 34 1 34.00 5.67 36.0 0 0 0 0 0
42 Sourabh Bhattacharya
 Arena
1 1 4.0 23 1 23.00 5.75 24.0 0 0 0 1 0
43 Bobby Bhargav
 Flames
2 2 7.0 42 1 42.00 6.00 42.0 0 0 0 0 0
44 Samir Raorane
 Arena
1 1 6.1 38 1 38.00 6.16 37.0 0 0 0 1 0
45 Schon Fateh
 Titans
1 1 9.0 59 1 59.00 6.56 54.0 0 0 0 0 0
46 Vinod Oad
 St Louis
1 1 5.0 45 1 45.00 9.00 30.0 0 0 0 3 0
47 Faisal Nafasat
 United
1 1 7.0 23 0 3.29 0.0 0 0 0 0 0
48 Sohail Alvi
 St Louis
1 1 6.0 25 0 4.17 0.0 0 0 0 2 0
49 Shayan Ali
 United
1 1 2.2 10 0 4.29 0.0 0 0 0 0 0
50 Wade Allen
 Milwaukee
1 1 9.0 39 0 4.33 0.0 0 0 0 0 0
51 Ganesh Babhulgaonkar
 Rovers
1 1 9.0 41 0 4.56 0.0 0 0 0 0 0
52 Manish Patel
 Titans
1 1 5.0 25 0 5.00 0.0 0 0 0 0 0
53 Bharat Katragadda
 Rovers
1 1 4.0 20 0 5.00 0.0 0 0 0 0 0
54 Hilal Khankashi
 Chargers
2 2 6.0 32 0 5.33 0.0 0 0 0 0 0
55 Keshavraj Annadurai
 Arena
1 1 3.0 17 0 5.67 0.0 0 0 0 0 0
56 Bilal Ali
 Titans
1 1 3.0 17 0 5.67 0.0 0 0 0 0 0
57 Gary Hinds
 Arena
1 1 2.0 12 0 6.00 0.0 0 0 0 0 0
58 Puneet Dubey
 Rovers
1 1 7.0 44 0 6.29 0.0 0 0 0 0 0
59 S H
 Arena
1 1 2.0 13 0 6.50 0.0 0 0 0 2 0
60 Arsalan Babar
 Flames
1 1 2.0 14 0 7.00 0.0 0 0 0 0 0
61 Arif Mustafa
 Rogers Park
4 2 4.0 29 0 7.25 0.0 0 0 0 0 0
62 Harish Krishnakumar
 Rovers
1 1 6.0 46 0 7.67 0.0 0 0 0 0 0
63 Hari Menon
 United
1 1 2.0 16 0 8.00 0.0 0 0 0 0 0
64 Syed Masroor Hussain
 St Louis
1 1 3.0 24 0 8.00 0.0 0 0 0 2 0
65 Salman Ahmed
 Flames
2 1 1.0 8 0 8.00 0.0 0 0 0 0 0
66 Salman Chikni
 Titans
1 1 5.0 48 0 9.60 0.0 0 0 0 0 0
67 Sandeep Dhar
 Milwaukee
1 1 1.0 13 0 13.00 0.0 0 0 0 0 0
68 Sri Charan
 Arena
1 1 1.0 18 0 18.00 0.0 0 0 0 0 0
69 Basit Zaidi
 St Louis
1 1 1.0 18 0 18.00 0.0 0 0 0 1 0