# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Shahmeer Khaliqdina 4 0 0 1 0 5
2 Shiraz Najam 3 0 0 0 2 5
3 Shaheer Hassan 4 0 0 0 0 4
4 Javid Patel (Akubat) 2 0 0 1 1 4
5 Moin Babar 3 0 0 0 0 3
6 Mohammed Iftikhar 2 0 0 1 0 3
7 Jay Desai 1 0 0 0 2 3
8 Sandeep Dhar 2 0 0 0 0 2
9 Safder Syed 2 0 0 0 0 2
10 Sunny Sharma 2 0 0 0 0 2
11 Saquib Chowdury 2 0 0 0 0 2
12 Ahshan Sayyed 2 0 0 0 0 2
13 Wasim Patel 2 0 0 0 0 2
14 Sree Kajuluri 2 0 0 0 0 2
15 Dhruvin Talati 2 0 0 0 0 2
16 Shahid Munir 1 0 0 1 0 2
17 Ali Khan 1 0 0 1 0 2
18 Mughiz Ghori 1 0 0 1 0 2
19 Asmar Najam 1 0 0 0 1 2
20 Mahesh Parikh 1 0 0 0 1 2
21 Kailash Oad 1 0 0 0 0 1
22 Arif Patel (Kara) 1 0 0 0 0 1
23 Dhruv Patel 1 0 0 0 0 1
24 Umer Choudhry 1 0 0 0 0 1
25 Saayer Patel 1 0 0 0 0 1
26 Jigen Shah 1 0 0 0 0 1
27 Altaf Khadri 1 0 0 0 0 1
28 Nabeel Aijaz 1 0 0 0 0 1
29 Darshan Patel 1 0 0 0 0 1
30 Rupesh Patel 1 0 0 0 0 1
31 Bahawar Mirza 1 0 0 0 0 1
32 Sunil Kollabhattula 1 0 0 0 0 1
33 Riaz Butt 1 0 0 0 0 1
34 Zeeshan Jamal 1 0 0 0 0 1
35 Samir Chaudhari 1 0 0 0 0 1
36 Sufiyan Patel 1 0 0 0 0 1
37 Ravikrishna Pasupuleti 1 0 0 0 0 1
38 Irfan Sohail 1 0 0 0 0 1
39 Aditya Burman 1 0 0 0 0 1
40 Sami Baig 1 0 0 0 0 1
41 Asif n 1 0 0 0 0 1
42 Rashid Khan 1 0 0 0 0 1
43 Hasan Khan 1 0 0 0 0 1
44 Viral Patel 1 0 0 0 0 1
45 Karan Kumar 1 0 0 0 0 1
46 Salman Ahmed 1 0 0 0 0 1
47 Ashhar Mehdi 1 0 0 0 0 1
48 Nasir Nazar 1 0 0 0 0 1
49 Urvish Desai 1 0 0 0 0 1
50 Arif Khan 0 0 0 1 0 1
51 Yaseen Bahmaid Sheikh 0 0 0 1 0 1
52 Y Asif Patel 0 0 0 0 1 1
53 Viral Patel 0 0 0 1 0 1
54 Ravi Chaudhary 0 0 0 0 1 1
55 Vijay Radhakrishna 0 0 0 1 0 1
56 Raheel Akhtar 0 0 0 1 0 1
57 Mahmood Chaudhry 0 0 0 1 0 1
58 Arsalan Babar 0 0 0 1 0 1