# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Shahmeer Khaliqdina 4 0 1 0 0 5
2 Shiraz Najam 3 0 0 0 2 5
3 Shaheer Hassan 4 0 0 0 0 4
4 Javid Patel (akubat) 2 0 1 0 1 4
5 Moin Babar 3 0 0 0 0 3
6 Mohammed Iftikhar 2 0 1 0 0 3
7 Jay Desai 1 0 0 0 2 3
8 Safder Syed 2 0 0 0 0 2
9 Sunny Sharma 2 0 0 0 0 2
10 Ahshan Sayyed 2 0 0 0 0 2
11 Dhruvin Talati 2 0 0 0 0 2
12 Sree Kajuluri 2 0 0 0 0 2
13 Sandeep Dhar 2 0 0 0 0 2
14 Saquib Chowdury 2 0 0 0 0 2
15 Wasim Patel 2 0 0 0 0 2
16 Ali Khan 1 0 1 0 0 2
17 Shahid Munir 1 0 1 0 0 2
18 Mughiz Ghori 1 0 1 0 0 2
19 Mahesh Parikh 1 0 0 0 1 2
20 Asmar Najam 1 0 0 0 1 2
21 Viral Patel 1 0 0 0 0 1
22 Darshan Patel 1 0 0 0 0 1
23 Rashid Khan 1 0 0 0 0 1
24 Jigen Shah 1 0 0 0 0 1
25 Arif Patel (kara) 1 0 0 0 0 1
26 Asif N 1 0 0 0 0 1
27 Karan Kumar 1 0 0 0 0 1
28 Saayer Patel 1 0 0 0 0 1
29 Zeeshan Jamal 1 0 0 0 0 1
30 Umer Choudhry 1 0 0 0 0 1
31 Sunil Kollabhattula 1 0 0 0 0 1
32 Ashhar Mehdi 1 0 0 0 0 1
33 Bahawar Mirza 1 0 0 0 0 1
34 Sufiyan Patel 1 0 0 0 0 1
35 Dhruv Patel 1 0 0 0 0 1
36 Nabeel Aijaz 1 0 0 0 0 1
37 Aditya Burman 1 0 0 0 0 1
38 Altaf Khadri 1 0 0 0 0 1
39 Salman Ahmed 1 0 0 0 0 1
40 Rupesh Patel 1 0 0 0 0 1
41 Hasan Khan 1 0 0 0 0 1
42 Ravikrishna Pasupuleti 1 0 0 0 0 1
43 Samir Chaudhari 1 0 0 0 0 1
44 Irfan Sohail 1 0 0 0 0 1
45 Urvish Desai 1 0 0 0 0 1
46 Nasir Nazar 1 0 0 0 0 1
47 Riaz Butt 1 0 0 0 0 1
48 Kailash Oad 1 0 0 0 0 1
49 Sami Baig 1 0 0 0 0 1
50 Viral Patel 0 0 1 0 0 1
51 Y Asif Patel 0 0 0 0 1 1
52 Yaseen Bahmaid Sheikh 0 0 1 0 0 1
53 Mahmood Chaudhry 0 0 1 0 0 1
54 Ravi Chaudhary 0 0 0 0 1 1
55 Raheel Akhtar 0 0 1 0 0 1
56 Arif Khan 0 0 1 0 0 1
57 Vijay Radhakrishna 0 0 1 0 0 1
58 Arsalan Babar 0 0 1 0 0 1
59 Akhil Ahuja 0 0 0 0 0 0
60 Sikander Soleja 0 0 0 0 0 0
61 Shakeeb Aijaz 0 0 0 0 0 0
62 Sarwar Ghori 0 0 0 0 0 0
63 Tabish Tanzeem 0 0 0 0 0 0
64 Adam Menk 0 0 0 0 0 0
65 Fahad Barber 0 0 0 0 0 0
66 Manan Patel 0 0 0 0 0 0
67 Usman Malik 0 0 0 0 0 0
68 Fahad Karbhari 0 0 0 0 0 0
69 Naveen Ganne 0 0 0 0 0 0
70 Yasheb Rajpar 0 0 0 0 0 0
71 Kabir Hussain 0 0 0 0 0 0
72 Zeyad Imtiaz 0 0 0 0 0 0
73 Mohammed Sami Khan 0 0 0 0 0 0
74 Pratik Patel 0 0 0 0 0 0
75 Shahbaz Malik 0 0 0 0 0 0
76 Manu Singh 0 0 0 0 0 0
77 Aamir Shahzad 0 0 0 0 0 0
78 Pradeep Bhisht 0 0 0 0 0 0
79 Shakir Naeem 0 0 0 0 0 0
80 Sajid Patel 0 0 0 0 0 0
81 Imran Cheema 0 0 0 0 0 0
82 Talha Mohsin 0 0 0 0 0 0
83 Mayur Patel 0 0 0 0 0 0
84 Vrajesh Patel 0 0 0 0 0 0
85 Rohit Balpande 0 0 0 0 0 0
86 Rinsen Mohammed 0 0 0 0 0 0
87 Mujtaba Baqir 0 0 0 0 0 0
88 Imtiaz Patel 0 0 0 0 0 0
89 Valkal Gv 0 0 0 0 0 0
90 Jamil Vora 0 0 0 0 0 0
91 Nirav Amin 0 0 0 0 0 0
92 Arif Mustafa 0 0 0 0 0 0
93 Chirag (bowler) Patel 0 0 0 0 0 0
94 Sunny Roshan 0 0 0 0 0 0
95 Ravikanth Karra 0 0 0 0 0 0
96 Donieke Perrin 0 0 0 0 0 0
97 Rafiq Canadian 0 0 0 0 0 0
98 Sanjay Patel 0 0 0 0 0 0
99 Daxx Patel 0 0 0 0 0 0
100 Kamran Syed 0 0 0 0 0 0
101 Zafir Patel 0 0 0 0 0 0
102 Wasif Shekh 0 0 0 0 0 0
103 Samir Raorane 0 0 0 0 0 0
104 Wali Rizvi 0 0 0 0 0 0
105 Pritesh Patel 0 0 0 0 0 0
106 Farhad Mirza 0 0 0 0 0 0
107 Timothy Archbold 0 0 0 0 0 0
108 Yasin Detraliya 0 0 0 0 0 0
109 Bilal Patel 0 0 0 0 0 0
110 Ali Patel 0 0 0 0 0 0
111 Bhavesh Amin 0 0 0 0 0 0
112 Rinav Patel 0 0 0 0 0 0
113 Arif Rasheed 0 0 0 0 0 0
114 Tafazzul Khan 0 0 0 0 0 0
115 S Patel 0 0 0 0 0 0
116 Sanjay Anand 0 0 0 0 0 0
117 Ayaz Patel 0 0 0 0 0 0
118 Vinay Raghu 0 0 0 0 0 0
119 Saamer Siddiqi 0 0 0 0 0 0
120 Mubeen Choudhry 0 0 0 0 0 0
121 Harris Imtiaz 0 0 0 0 0 0
122 Mohsin Detraliya 0 0 0 0 0 0
123 Amit Patel (85) 0 0 0 0 0 0
124 Faizan Siddiqi 0 0 0 0 0 0
125 Ud Din 0 0 0 0 0 0
126 Chirag R Patel 0 0 0 0 0 0
127 Bashir Iqbal 0 0 0 0 0 0
128 Sultan Baig 0 0 0 0 0 0
129 Imran Tailor 0 0 0 0 0 0
130 Sadik Patel 0 0 0 0 0 0
131 Akbar Khan 0 0 0 0 0 0
132 Faisal Baig 0 0 0 0 0 0
133 Imran Syed 0 0 0 0 0 0
134 Dheeraj Dixit 0 0 0 0 0 0
135 Jitesh Patel 0 0 0 0 0 0
136 Romeen Lavani 0 0 0 0 0 0
137 Ikram Patel 0 0 0 0 0 0
138 Javed Patel 0 0 0 0 0 0
139 Mehul Shani 0 0 0 0 0 0
140 Rizwan Arshad 0 0 0 0 0 0
141 Suketu Patel 0 0 0 0 0 0
142 Arshad Mohammed 0 0 0 0 0 0
143 Imran Babar 0 0 0 0 0 0
144 Sharif Patel 0 0 0 0 0 0
145 Vinod Oad 0 0 0 0 0 0
146 Adnan Baig 0 0 0 0 0 0
147 Afroze Siddiqui 0 0 0 0 0 0
148 Madesh P 0 0 0 0 0 0
149 Nilesh Patel 0 0 0 0 0 0
150 Chintan Oza 0 0 0 0 0 0
151 Shaheem Shahid 0 0 0 0 0 0
152 Murtaza Majid 0 0 0 0 0 0
153 Hammad Bakhshi 0 0 0 0 0 0
154 Asif Patel 0 0 0 0 0 0
155 Faraz Najam 0 0 0 0 0 0
156 Abhijit Joshi 0 0 0 0 0 0