# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Shahmeer Khaliqdina 4 0 1 0 0 5
2 Shiraz Najam 3 0 0 0 2 5
3 Shaheer Hassan 4 0 0 0 0 4
4 Javid Patel (akubat) 2 0 1 0 1 4
5 Moin Babar 3 0 0 0 0 3
6 Mohammed Iftikhar 2 0 1 0 0 3
7 Jay Desai 1 0 0 0 2 3
8 Ahshan Sayyed 2 0 0 0 0 2
9 Sunny Sharma 2 0 0 0 0 2
10 Safder Syed 2 0 0 0 0 2
11 Dhruvin Talati 2 0 0 0 0 2
12 Sree Kajuluri 2 0 0 0 0 2
13 Sandeep Dhar 2 0 0 0 0 2
14 Wasim Patel 2 0 0 0 0 2
15 Saquib Chowdury 2 0 0 0 0 2
16 Mahesh Parikh 1 0 0 0 1 2
17 Shahid Munir 1 0 1 0 0 2
18 Mughiz Ghori 1 0 1 0 0 2
19 Asmar Najam 1 0 0 0 1 2
20 Ali Khan 1 0 1 0 0 2
21 Dhruv Patel 1 0 0 0 0 1
22 Sufiyan Patel 1 0 0 0 0 1
23 Sunil Kollabhattula 1 0 0 0 0 1
24 Bahawar Mirza 1 0 0 0 0 1
25 Karan Kumar 1 0 0 0 0 1
26 Asif N 1 0 0 0 0 1
27 Arif Patel (kara) 1 0 0 0 0 1
28 Jigen Shah 1 0 0 0 0 1
29 Viral Patel 1 0 0 0 0 1
30 Urvish Desai 1 0 0 0 0 1
31 Riaz Butt 1 0 0 0 0 1
32 Irfan Sohail 1 0 0 0 0 1
33 Hasan Khan 1 0 0 0 0 1
34 Ravikrishna Pasupuleti 1 0 0 0 0 1
35 Aditya Burman 1 0 0 0 0 1
36 Altaf Khadri 1 0 0 0 0 1
37 Salman Ahmed 1 0 0 0 0 1
38 Nabeel Aijaz 1 0 0 0 0 1
39 Ashhar Mehdi 1 0 0 0 0 1
40 Zeeshan Jamal 1 0 0 0 0 1
41 Umer Choudhry 1 0 0 0 0 1
42 Saayer Patel 1 0 0 0 0 1
43 Darshan Patel 1 0 0 0 0 1
44 Rashid Khan 1 0 0 0 0 1
45 Sami Baig 1 0 0 0 0 1
46 Kailash Oad 1 0 0 0 0 1
47 Nasir Nazar 1 0 0 0 0 1
48 Samir Chaudhari 1 0 0 0 0 1
49 Rupesh Patel 1 0 0 0 0 1
50 Yaseen Bahmaid Sheikh 0 0 1 0 0 1
51 Y Asif Patel 0 0 0 0 1 1
52 Arsalan Babar 0 0 1 0 0 1
53 Vijay Radhakrishna 0 0 1 0 0 1
54 Arif Khan 0 0 1 0 0 1
55 Ravi Chaudhary 0 0 0 0 1 1
56 Mahmood Chaudhry 0 0 1 0 0 1
57 Viral Patel 0 0 1 0 0 1
58 Raheel Akhtar 0 0 1 0 0 1
59 Bilal Patel 0 0 0 0 0 0
60 Bhavesh Amin 0 0 0 0 0 0
61 Timothy Archbold 0 0 0 0 0 0
62 Samir Raorane 0 0 0 0 0 0
63 Pritesh Patel 0 0 0 0 0 0
64 Farhad Mirza 0 0 0 0 0 0
65 Daxx Patel 0 0 0 0 0 0
66 Kamran Syed 0 0 0 0 0 0
67 Donieke Perrin 0 0 0 0 0 0
68 Rafiq Canadian 0 0 0 0 0 0
69 Sunny Roshan 0 0 0 0 0 0
70 Jamil Vora 0 0 0 0 0 0
71 Arif Mustafa 0 0 0 0 0 0
72 Rinsen Mohammed 0 0 0 0 0 0
73 Imran Cheema 0 0 0 0 0 0
74 Vrajesh Patel 0 0 0 0 0 0
75 Shakir Naeem 0 0 0 0 0 0
76 Zeyad Imtiaz 0 0 0 0 0 0
77 Shahbaz Malik 0 0 0 0 0 0
78 Aamir Shahzad 0 0 0 0 0 0
79 Kabir Hussain 0 0 0 0 0 0
80 Usman Malik 0 0 0 0 0 0
81 Shakeeb Aijaz 0 0 0 0 0 0
82 Sarwar Ghori 0 0 0 0 0 0
83 Akhil Ahuja 0 0 0 0 0 0
84 Hammad Bakhshi 0 0 0 0 0 0
85 Faraz Najam 0 0 0 0 0 0
86 Shaheem Shahid 0 0 0 0 0 0
87 Sharif Patel 0 0 0 0 0 0
88 Adnan Baig 0 0 0 0 0 0
89 Afroze Siddiqui 0 0 0 0 0 0
90 Nilesh Patel 0 0 0 0 0 0
91 Imran Babar 0 0 0 0 0 0
92 Javed Patel 0 0 0 0 0 0
93 Mehul Shani 0 0 0 0 0 0
94 Suketu Patel 0 0 0 0 0 0
95 Romeen Lavani 0 0 0 0 0 0
96 Sadik Patel 0 0 0 0 0 0
97 Faisal Baig 0 0 0 0 0 0
98 Jitesh Patel 0 0 0 0 0 0
99 Chirag R Patel 0 0 0 0 0 0
100 Sultan Baig 0 0 0 0 0 0
101 Faizan Siddiqi 0 0 0 0 0 0
102 Mohsin Detraliya 0 0 0 0 0 0
103 Saamer Siddiqi 0 0 0 0 0 0
104 Ayaz Patel 0 0 0 0 0 0
105 Ali Patel 0 0 0 0 0 0
106 Rinav Patel 0 0 0 0 0 0
107 Arif Rasheed 0 0 0 0 0 0
108 Yasin Detraliya 0 0 0 0 0 0
109 Wasif Shekh 0 0 0 0 0 0
110 Wali Rizvi 0 0 0 0 0 0
111 Zafir Patel 0 0 0 0 0 0
112 Sanjay Patel 0 0 0 0 0 0
113 Ravikanth Karra 0 0 0 0 0 0
114 Imtiaz Patel 0 0 0 0 0 0
115 Valkal Gv 0 0 0 0 0 0
116 Nirav Amin 0 0 0 0 0 0
117 Chirag (bowler) Patel 0 0 0 0 0 0
118 Mujtaba Baqir 0 0 0 0 0 0
119 Sajid Patel 0 0 0 0 0 0
120 Talha Mohsin 0 0 0 0 0 0
121 Mayur Patel 0 0 0 0 0 0
122 Rohit Balpande 0 0 0 0 0 0
123 Pradeep Bhisht 0 0 0 0 0 0
124 Mohammed Sami Khan 0 0 0 0 0 0
125 Pratik Patel 0 0 0 0 0 0
126 Manu Singh 0 0 0 0 0 0
127 Yasheb Rajpar 0 0 0 0 0 0
128 Adam Menk 0 0 0 0 0 0
129 Fahad Barber 0 0 0 0 0 0
130 Manan Patel 0 0 0 0 0 0
131 Fahad Karbhari 0 0 0 0 0 0
132 Naveen Ganne 0 0 0 0 0 0
133 Sikander Soleja 0 0 0 0 0 0
134 Tabish Tanzeem 0 0 0 0 0 0
135 Murtaza Majid 0 0 0 0 0 0
136 Asif Patel 0 0 0 0 0 0
137 Abhijit Joshi 0 0 0 0 0 0
138 Chintan Oza 0 0 0 0 0 0
139 Vinod Oad 0 0 0 0 0 0
140 Madesh P 0 0 0 0 0 0
141 Rizwan Arshad 0 0 0 0 0 0
142 Arshad Mohammed 0 0 0 0 0 0
143 Ikram Patel 0 0 0 0 0 0
144 Akbar Khan 0 0 0 0 0 0
145 Imran Syed 0 0 0 0 0 0
146 Dheeraj Dixit 0 0 0 0 0 0
147 Imran Tailor 0 0 0 0 0 0
148 Ud Din 0 0 0 0 0 0
149 Bashir Iqbal 0 0 0 0 0 0
150 Harris Imtiaz 0 0 0 0 0 0
151 Amit Patel (85) 0 0 0 0 0 0
152 Mubeen Choudhry 0 0 0 0 0 0
153 S Patel 0 0 0 0 0 0
154 Sanjay Anand 0 0 0 0 0 0
155 Vinay Raghu 0 0 0 0 0 0
156 Tafazzul Khan 0 0 0 0 0 0