# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Nirav Patel 3 0 0 0 0 3
2 Sunil Kulkarni 2 0 0 0 0 2
3 Daxx Patel 2 0 0 0 0 2
4 Akber Khan 1 0 0 0 0 1
5 Nipun Joshi 1 0 0 0 0 1
6 Bandish Patel 1 0 0 0 0 1
7 Darshan Patel 1 0 0 0 0 1
8 Ram Subramunian 1 0 0 0 0 1
9 Faisal Baig 1 0 0 0 0 1
10 Ajit Ramaswami 0 0 0 0 0 0
11 Yasoob Ahmed 0 0 0 0 0 0
12 Faraz Najam 0 0 0 0 0 0
13 Mehul Shani 0 0 0 0 0 0
14 Nasir Nazar 0 0 0 0 0 0
15 Mohammad Saqib 0 0 0 0 0 0
16 Kamran Hasan 0 0 0 0 0 0
17 Sourabh Bhattacharya 0 0 0 0 0 0
18 Khalid Butt 0 0 0 0 0 0
19 Manik Suri 0 0 0 0 0 0
20 Shahid Munir 0 0 0 0 0 0
21 Hammad Bakhshi 0 0 0 0 0 0
22 Tushar Mehta 0 0 0 0 0 0
23 Suhas Naik 0 0 0 0 0 0
24 Chirag Nanavati 0 0 0 0 0 0
25 Bhavesh Amin 0 0 0 0 0 0
26 Subba Vadlamani 0 0 0 0 0 0
27 Krishna Kurup 0 0 0 0 0 0
28 Gunjan Khera 0 0 0 0 0 0
29 Satyapalsingh Chhabra 0 0 0 0 0 0
30 Sameer Khan 0 0 0 0 0 0
31 Romeen Lavani 0 0 0 0 0 0
32 Tariq Usmani 0 0 0 0 0 0
33 Sudhir Kumar 0 0 0 0 0 0
34 Affan Ansari 0 0 0 0 0 0
35 Mazhar Rana 0 0 0 0 0 0
36 Gaurav Dhar 0 0 0 0 0 0
37 Shiraz Najam 0 0 0 0 0 0
38 Rashid Khan 0 0 0 0 0 0
39 Adnan Baig 0 0 0 0 0 0
40 Anand Eswaran 0 0 0 0 0 0
41 Farman Khan 0 0 0 0 0 0
42 Chirag (bowler) Patel 0 0 0 0 0 0
43 Ashutosh Parekh 0 0 0 0 0 0
44 Irfan Sohail 0 0 0 0 0 0
45 Shital Shah 0 0 0 0 0 0
46 Hasan Shah 0 0 0 0 0 0
47 Syed Masroor Hussain 0 0 0 0 0 0
48 Sanjay Barretto 0 0 0 0 0 0
49 Sohail Alvi 0 0 0 0 0 0
50 Nikhil Javeri 0 0 0 0 0 0
51 Gautam Khera 0 0 0 0 0 0
52 Pilapakam Ramji 0 0 0 0 0 0
53 Naveed Mohammed 0 0 0 0 0 0
54 Balaji Apparsamy 0 0 0 0 0 0
55 Asmar Najam 0 0 0 0 0 0
56 Imtiaz Rashid 0 0 0 0 0 0
57 Mohammad Ali 0 0 0 0 0 0
58 Tariq Mahmood 0 0 0 0 0 0
59 Mateen Syed 0 0 0 0 0 0
60 Imran Ibrahim 0 0 0 0 0 0
61 Asad Munawar 0 0 0 0 0 0
62 Mehul Patel 0 0 0 0 0 0
63 Shoaib Kharawala 0 0 0 0 0 0
64 Farhat Sheikh 0 0 0 0 0 0
65 Nirav Amin 0 0 0 0 0 0
66 Tehsin Ahmed 0 0 0 0 0 0
67 Maqsood Raza 0 0 0 0 0 0
68 Mahesh Parikh 0 0 0 0 0 0
69 Zaheer Ahmed 0 0 0 0 0 0
70 Mujahid Hussain 0 0 0 0 0 0
71 Sumeet Kapoor 0 0 0 0 0 0
72 Madan Kulkarni 0 0 0 0 0 0
73 Satish Reddy 0 0 0 0 0 0
74 Vikram Chakravarthy 0 0 0 0 0 0