# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Hammad Bakhshi 2 0 0 0 0 2
2 Satyapalsingh Chhabra 1 0 0 0 0 1
3 Ajit Ramaswami 1 0 0 0 0 1
4 Asad Munawar 1 0 0 0 0 1
5 Krishna Kurup 0 0 1 0 0 1
6 Daxx Patel 0 0 0 0 0 0
7 Balaji Apparsamy 0 0 0 0 0 0
8 Mehul Patel 0 0 0 0 0 0
9 Nikhil Javeri 0 0 0 0 0 0
10 Hasan Shah 0 0 0 0 0 0
11 Bhavesh Amin 0 0 0 0 0 0
12 Rashid Khan 0 0 0 0 0 0
13 Mahesh Parikh 0 0 0 0 0 0
14 Farhat Sheikh 0 0 0 0 0 0
15 Chirag (bowler) Patel 0 0 0 0 0 0
16 Sanjay Barretto 0 0 0 0 0 0
17 Bandish Patel 0 0 0 0 0 0
18 Sumeet Kapoor 0 0 0 0 0 0
19 Shahid Munir 0 0 0 0 0 0
20 Darshan Patel 0 0 0 0 0 0
21 Farman Khan 0 0 0 0 0 0
22 Nirav Patel 0 0 0 0 0 0
23 Raheel Akhtar 0 0 0 0 0 0
24 Sanjay Patel 0 0 0 0 0 0
25 Romeen Lavani 0 0 0 0 0 0
26 Vikram Chakravarthy 0 0 0 0 0 0
27 Satish Reddy 0 0 0 0 0 0
28 Irfan Sohail 0 0 0 0 0 0
29 Shital Shah 0 0 0 0 0 0
30 Khalid Butt 0 0 0 0 0 0
31 Tushar Mehta 0 0 0 0 0 0
32 Zaheer Ahmed 0 0 0 0 0 0