# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Arun Sesham 4 0 0 0 0 4
2 Ashwin Ravindran 3 0 0 0 0 3
3 Mahesh Parikh 3 0 0 0 0 3
4 Faisal Baig 3 0 0 0 0 3
5 Sudhir Kumar 2 0 0 0 0 2
6 Naveen Ganne 2 0 0 0 0 2
7 Sohail Alvi 2 0 0 0 0 2
8 Ravindhar Uddavolu 2 0 0 0 0 2
9 Satha Sivapragasam 2 0 0 0 0 2
10 Senthil Sugumar 2 0 0 0 0 2
11 Imran Ahmad 2 0 0 0 0 2
12 Ashhar Mehdi 1 0 0 0 1 2
13 Amish Desai 1 0 0 0 0 1
14 Mujahid Hussain 1 0 0 0 0 1
15 Aditya Burman 1 0 0 0 0 1
16 Kiran Kumar 1 0 0 0 0 1
17 Sameer Khan 1 0 0 0 0 1
18 Nirav Amin 1 0 0 0 0 1
19 Athreya Sreenivasan 1 0 0 0 0 1
20 Gopinath Aravindakshan 1 0 0 0 0 1
21 Anirudh Narasimhan 1 0 0 0 0 1
22 Raheel Akhtar 1 0 0 0 0 1
23 Daxx Patel 1 0 0 0 0 1
24 Gaurav Dhar 1 0 0 0 0 1
25 Kiran Prakash 1 0 0 0 0 1
26 Amit Kumar 1 0 0 0 0 1
27 Shoaib Kharawala 1 0 0 0 0 1
28 Prasanna Sundaragopalan 1 0 0 0 0 1
29 Shital Shah 0 0 1 0 0 1
30 Bhavesh Amin 0 0 1 0 0 1
31 Bandish Patel 0 0 1 0 0 1
32 Chinthan Shah 0 0 1 0 0 1
33 Irfan Sohail 0 0 1 0 0 1
34 Mateen Syed 0 0 1 0 0 1
35 Madhu Reddy 0 0 0 0 0 0
36 Vivek Bhaskar 0 0 0 0 0 0
37 Mazhar Rana 0 0 0 0 0 0
38 Adnan Baig 0 0 0 0 0 0
39 Tayyab Muhammad 0 0 0 0 0 0
40 Abid Chaudhry 0 0 0 0 0 0
41 Tushar Mehta 0 0 0 0 0 0
42 Naveed Mohammed 0 0 0 0 0 0
43 Kashif Javed 0 0 0 0 0 0
44 Syed Masroor Hussain 0 0 0 0 0 0
45 Mehul Shani 0 0 0 0 0 0
46 Jaggi Nadig 0 0 0 0 0 0
47 Tehsin Ahmed 0 0 0 0 0 0
48 Diwakar Cherukumilli 0 0 0 0 0 0
49 Vishal Thakkar 0 0 0 0 0 0
50 Maqsood Raza 0 0 0 0 0 0
51 Basit Zaidi 0 0 0 0 0 0
52 Vijay Sp 0 0 0 0 0 0
53 Shahid Munir 0 0 0 0 0 0
54 Rashid Khan 0 0 0 0 0 0
55 Yousaf Muhammad 0 0 0 0 0 0
56 Manojit Pramanik 0 0 0 0 0 0
57 Amit Joshi 0 0 0 0 0 0
58 Mir Alavi 0 0 0 0 0 0
59 Mehul Patel 0 0 0 0 0 0
60 Hammad Bakhshi 0 0 0 0 0 0
61 Praveen Paruchuri 0 0 0 0 0 0
62 Mitul Patel 0 0 0 0 0 0
63 Madanagopal Damodaran 0 0 0 0 0 0
64 Shivakumar Rajagopal 0 0 0 0 0 0
65 Farman Khan 0 0 0 0 0 0
66 Sanjay Patel 0 0 0 0 0 0
67 Arvind Sundaragopalan 0 0 0 0 0 0
68 Chirag (bowler) Patel 0 0 0 0 0 0
69 Dhiraj Patkar 0 0 0 0 0 0