# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Arun Sesham 4 0 0 0 0 4
2 Faisal Baig 3 0 0 0 0 3
3 Mahesh Parikh 3 0 0 0 0 3
4 Ashwin Ravindran 3 0 0 0 0 3
5 Senthil Sugumar 2 0 0 0 0 2
6 Naveen Ganne 2 0 0 0 0 2
7 Satha Sivapragasam 2 0 0 0 0 2
8 Ravindhar Uddavolu 2 0 0 0 0 2
9 Sudhir Kumar 2 0 0 0 0 2
10 Sohail Alvi 2 0 0 0 0 2
11 Imran Ahmad 2 0 0 0 0 2
12 Ashhar Mehdi 1 0 0 0 1 2
13 Shoaib Kharawala 1 0 0 0 0 1
14 Nirav Amin 1 0 0 0 0 1
15 Gopinath Aravindakshan 1 0 0 0 0 1
16 Gaurav Dhar 1 0 0 0 0 1
17 Mujahid Hussain 1 0 0 0 0 1
18 Anirudh Narasimhan 1 0 0 0 0 1
19 Sameer Khan 1 0 0 0 0 1
20 Amit Kumar 1 0 0 0 0 1
21 Daxx Patel 1 0 0 0 0 1
22 Kiran Prakash 1 0 0 0 0 1
23 Amish Desai 1 0 0 0 0 1
24 Raheel Akhtar 1 0 0 0 0 1
25 Athreya Sreenivasan 1 0 0 0 0 1
26 Kiran Kumar 1 0 0 0 0 1
27 Aditya Burman 1 0 0 0 0 1
28 Prasanna Sundaragopalan 1 0 0 0 0 1
29 Mateen Syed 0 0 0 1 0 1
30 Irfan Sohail 0 0 0 1 0 1
31 Chinthan Shah 0 0 0 1 0 1
32 Bhavesh Amin 0 0 0 1 0 1
33 Bandish Patel 0 0 0 1 0 1
34 Shital Shah 0 0 0 1 0 1