# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Yousaf Muhammad 3 0 0 0 0 3
2 Anirudh Narasimhan 2 0 0 0 1 3
3 Irfan Sohail 2 0 0 0 0 2
4 Mahesh Parikh 2 0 0 0 0 2
5 Devraj Patkar 2 0 0 0 0 2
6 Ankur Jain 2 0 0 0 0 2
7 Tayyab Muhammad 2 0 0 0 0 2
8 Ashhar Mehdi 2 0 0 0 0 2
9 Shakir Naeem 1 0 1 0 0 2
10 Riaz Butt 1 0 0 0 1 2
11 Naveed Mohammed 0 0 1 0 1 2
12 Badri Ramasubramanian 1 0 0 0 0 1
13 Kalyan Bhamidi 1 0 0 0 0 1
14 Kashif Javed 1 0 0 0 0 1
15 Srikar Bhagavatula 1 0 0 0 0 1
16 Chakravarthy Gummi 1 0 0 0 0 1
17 Soumyang Patel 1 0 0 0 0 1
18 Pradeep Bhisht 1 0 0 0 0 1
19 Sanjay Patel 1 0 0 0 0 1
20 Adeel Altaf 1 0 0 0 0 1
21 Talal Ikram 1 0 0 0 0 1
22 Faraz Iyoob 1 0 0 0 0 1
23 Asad Majeed 1 0 0 0 0 1
24 Bhavesh Amin 1 0 0 0 0 1
25 Mahmood Chaudhry 1 0 0 0 0 1
26 Mateen Syed 1 0 0 0 0 1
27 Kabir Hussain 1 0 0 0 0 1
28 Rohan Handa 1 0 0 0 0 1
29 Sachin Pahuja 1 0 0 0 0 1
30 Masood Raoof 1 0 0 0 0 1
31 Khawar Ali 1 0 0 0 0 1
32 Faiz Ahmed 1 0 0 0 0 1
33 Sadiq Syed 0 0 1 0 0 1
34 Yash Deshmukh 0 0 1 0 0 1
35 Arif Khan 0 0 1 0 0 1