# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Yousaf Muhammad 3 0 0 0 0 3
2 Anirudh Narasimhan 2 0 0 0 1 3
3 Irfan Sohail 2 0 0 0 0 2
4 Mahesh Parikh 2 0 0 0 0 2
5 Ashhar Mehdi 2 0 0 0 0 2
6 Tayyab Muhammad 2 0 0 0 0 2
7 Ankur Jain 2 0 0 0 0 2
8 Devraj Patkar 2 0 0 0 0 2
9 Riaz Butt 1 0 0 0 1 2
10 Shakir Naeem 1 0 1 0 0 2
11 Naveed Mohammed 0 0 1 0 1 2
12 Badri Ramasubramanian 1 0 0 0 0 1
13 Faiz Ahmed 1 0 0 0 0 1
14 Asad Majeed 1 0 0 0 0 1
15 Khawar Ali 1 0 0 0 0 1
16 Faraz Iyoob 1 0 0 0 0 1
17 Talal Ikram 1 0 0 0 0 1
18 Adeel Altaf 1 0 0 0 0 1
19 Masood Raoof 1 0 0 0 0 1
20 Sachin Pahuja 1 0 0 0 0 1
21 Sanjay Patel 1 0 0 0 0 1
22 Rohan Handa 1 0 0 0 0 1
23 Kabir Hussain 1 0 0 0 0 1
24 Pradeep Bhisht 1 0 0 0 0 1
25 Soumyang Patel 1 0 0 0 0 1
26 Mateen Syed 1 0 0 0 0 1
27 Chakravarthy Gummi 1 0 0 0 0 1
28 Srikar Bhagavatula 1 0 0 0 0 1
29 Kashif Javed 1 0 0 0 0 1
30 Mahmood Chaudhry 1 0 0 0 0 1
31 Bhavesh Amin 1 0 0 0 0 1
32 Kalyan Bhamidi 1 0 0 0 0 1
33 Sadiq Syed 0 0 1 0 0 1
34 Arif Khan 0 0 1 0 0 1
35 Yash Deshmukh 0 0 1 0 0 1
36 Panneer Selvam 0 0 0 0 0 0
37 Manish Angl 0 0 0 0 0 0
38 Moaz Khan 0 0 0 0 0 0
39 Adnan Baig 0 0 0 0 0 0
40 Wade Allen 0 0 0 0 0 0
41 Mihir Mullick 0 0 0 0 0 0
42 Abid Chaudhry 0 0 0 0 0 0
43 Gopinath Aravindakshan 0 0 0 0 0 0
44 Ravindhar Uddavolu 0 0 0 0 0 0
45 Mohammed Iftikhar 0 0 0 0 0 0
46 Neeraj Iyer 0 0 0 0 0 0
47 Daxx Patel 0 0 0 0 0 0
48 Jagdish Patel 0 0 0 0 0 0
49 Kiran Prakash 0 0 0 0 0 0
50 Hasan Khan 0 0 0 0 0 0
51 Maqsood Raza 0 0 0 0 0 0
52 Faisal Baig 0 0 0 0 0 0
53 Chirag (bowler) Patel 0 0 0 0 0 0
54 Mehmood Khan 0 0 0 0 0 0
55 Rashid Khan 0 0 0 0 0 0
56 Mehul Shani 0 0 0 0 0 0
57 Sai Yadav 0 0 0 0 0 0
58 Raheel Akhtar 0 0 0 0 0 0
59 Mohiuddin Mohammad 0 0 0 0 0 0
60 Usman Malik 0 0 0 0 0 0
61 Sachin Vig 0 0 0 0 0 0
62 Fawad Masood 0 0 0 0 0 0
63 Darshan Patel 0 0 0 0 0 0
64 Madish Patel 0 0 0 0 0 0
65 Imran Syed 0 0 0 0 0 0
66 Hammad Bakhshi 0 0 0 0 0 0
67 Imtiaz Rashid 0 0 0 0 0 0
68 Afroze Siddiqui 0 0 0 0 0 0
69 Romesh Kadlec 0 0 0 0 0 0
70 Shahmeer Khaliqdina 0 0 0 0 0 0
71 Shahid Munir 0 0 0 0 0 0
72 Lloyd Taylor 0 0 0 0 0 0
73 Mazhar Rana 0 0 0 0 0 0
74 Rizwan Arshad 0 0 0 0 0 0
75 Farman Khan 0 0 0 0 0 0
76 Vaibhav Ganesh 0 0 0 0 0 0
77 Ul Haque 0 0 0 0 0 0
78 Nirav Amin 0 0 0 0 0 0
79 Kamran Syed 0 0 0 0 0 0