# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Sooraj Narayanan 3 0 0 0 1 4
2 Aditya Malhotra 2 0 0 1 0 3
3 Mitul Patel 1 0 0 2 0 3
4 Risik Rangineni 2 0 0 0 0 2
5 Asad Sohail 2 0 0 0 0 2
6 Gogi Singh 2 0 0 0 0 2
7 Sachin Pahuja 1 0 0 0 1 2
8 Sourab Mahajan 1 0 0 1 0 2
9 Raj Pandey 1 0 0 1 0 2
10 Nipun Joshi 0 0 0 2 0 2
11 Aakash Paranjape 1 0 0 0 0 1
12 Bharat Katragadda 1 0 0 0 0 1
13 Subbu Kuppusami 1 0 0 0 0 1
14 Kumar Gopal 1 0 0 0 0 1
15 Ritesh Joshi 1 0 0 0 0 1
16 Avinash p 1 0 0 0 0 1
17 Khawar Ali 1 0 0 0 0 1
18 Jyoti Singh 1 0 0 0 0 1
19 Ravi Bhakta 1 0 0 0 0 1
20 Adriel Mcfarlane 1 0 0 0 0 1
21 Najam Bakhshi 1 0 0 0 0 1
22 Jagpreet Chahal 1 0 0 0 0 1
23 Shabrinath Pabba 1 0 0 0 0 1
24 Zahed Mohammed 1 0 0 0 0 1
25 Shoaib Kharawala 1 0 0 0 0 1
26 Santosh Sharma 1 0 0 0 0 1
27 Debrup Bhattacharya 1 0 0 0 0 1
28 Venkat Talari 1 0 0 0 0 1
29 Mitesh Limbachia 1 0 0 0 0 1
30 Vijay Radhakrishna 0 0 0 1 0 1
31 Ranganathan Sowmyanarayanan 0 0 0 1 0 1
32 Karan Kumar 0 0 0 1 0 1