# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Sooraj Narayanan 3 0 0 0 1 4
2 Aditya Malhotra 2 0 1 0 0 3
3 Mitul Patel 1 0 2 0 0 3
4 Gogi Singh 2 0 0 0 0 2
5 Risik Rangineni 2 0 0 0 0 2
6 Asad Sohail 2 0 0 0 0 2
7 Sourab Mahajan 1 0 1 0 0 2
8 Sachin Pahuja 1 0 0 0 1 2
9 Raj Pandey 1 0 1 0 0 2
10 Nipun Joshi 0 0 2 0 0 2
11 Shabrinath Pabba 1 0 0 0 0 1
12 Ravi Bhakta 1 0 0 0 0 1
13 Aakash Paranjape 1 0 0 0 0 1
14 Adriel Mcfarlane 1 0 0 0 0 1
15 Najam Bakhshi 1 0 0 0 0 1
16 Bharat Katragadda 1 0 0 0 0 1
17 Khawar Ali 1 0 0 0 0 1
18 Kumar Gopal 1 0 0 0 0 1
19 Jyoti Singh 1 0 0 0 0 1
20 Jagpreet Chahal 1 0 0 0 0 1
21 Santosh Sharma 1 0 0 0 0 1
22 Subbu Kuppusami 1 0 0 0 0 1
23 Zahed Mohammed 1 0 0 0 0 1
24 Debrup Bhattacharya 1 0 0 0 0 1
25 Ritesh Joshi 1 0 0 0 0 1
26 Venkat Talari 1 0 0 0 0 1
27 Mitesh Limbachia 1 0 0 0 0 1
28 Avinash P 1 0 0 0 0 1
29 Shoaib Kharawala 1 0 0 0 0 1
30 Karan Kumar 0 0 1 0 0 1
31 Ranganathan Sowmyanarayanan 0 0 1 0 0 1
32 Vijay Radhakrishna 0 0 1 0 0 1
33 Senthil Sugumar 0 0 0 0 0 0
34 Kanti Bhakta 0 0 0 0 0 0
35 Sanjeev Gokul 0 0 0 0 0 0
36 Karthik Sekhar 0 0 0 0 0 0
37 Hiren Ashara 0 0 0 0 0 0
38 Priyank Patel 0 0 0 0 0 0
39 Mehul Patel 0 0 0 0 0 0
40 Tapan Patel 0 0 0 0 0 0
41 Basit Zaidi 0 0 0 0 0 0
42 Jagjeet Singh 0 0 0 0 0 0
43 Sapan Bhakta 0 0 0 0 0 0
44 Fahad Ilahi 0 0 0 0 0 0
45 Shakir Naeem 0 0 0 0 0 0
46 Madanagopal Damodaran 0 0 0 0 0 0
47 Mayank Gusain 0 0 0 0 0 0
48 Vinay Raghu 0 0 0 0 0 0
49 Gary Hinds 0 0 0 0 0 0
50 Sohail Alvi 0 0 0 0 0 0
51 Samir Patel 0 0 0 0 0 0
52 Mani Ram Prasad Ravikumar 0 0 0 0 0 0
53 Rahul Shandilya 0 0 0 0 0 0
54 Priyanshu Sharma 0 0 0 0 0 0
55 Sal K 0 0 0 0 0 0
56 Adithya Venkatesan 0 0 0 0 0 0
57 Rasesh Desai 0 0 0 0 0 0
58 Manav Thusu 0 0 0 0 0 0
59 Ravi Patel 0 0 0 0 0 0
60 S H 0 0 0 0 0 0
61 Nishant Bharadwaj 0 0 0 0 0 0
62 Ram M 0 0 0 0 0 0
63 Jahanzaib Nadeem 0 0 0 0 0 0
64 Adeel S 0 0 0 0 0 0
65 Mahesh Mada 0 0 0 0 0 0
66 Aditya Burman 0 0 0 0 0 0
67 Tarang Patel 0 0 0 0 0 0
68 Anil Kumar 0 0 0 0 0 0
69 Rohit Balpande 0 0 0 0 0 0
70 Sri Charan 0 0 0 0 0 0
71 Mohit Gera 0 0 0 0 0 0
72 Shailesh Upadhyaya 0 0 0 0 0 0
73 Rajiv Shah 0 0 0 0 0 0
74 Mihir Adivarekar 0 0 0 0 0 0
75 Joydeep Singh 0 0 0 0 0 0
76 Ramu Mangu 0 0 0 0 0 0
77 Srissa Dharampal 0 0 0 0 0 0
78 Ahmed Ali Mir 0 0 0 0 0 0
79 Naren Murkonda 0 0 0 0 0 0
80 Ajoy Lal 0 0 0 0 0 0
81 Riaz Shaikh 0 0 0 0 0 0
82 Rahul Sareen 0 0 0 0 0 0
83 Zubair Dhala 0 0 0 0 0 0
84 Puneet Dubey 0 0 0 0 0 0
85 Rahul Patel 0 0 0 0 0 0
86 Umair Ghani 0 0 0 0 0 0
87 Keshavraj Annadurai 0 0 0 0 0 0
88 Sanjiv Patel 0 0 0 0 0 0
89 Murtaza Majid 0 0 0 0 0 0
90 Ankur Kassal 0 0 0 0 0 0