# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Sooraj Narayanan 3 0 0 0 1 4
2 Aditya Malhotra 2 0 1 0 0 3
3 Mitul Patel 1 0 2 0 0 3
4 Risik Rangineni 2 0 0 0 0 2
5 Asad Sohail 2 0 0 0 0 2
6 Gogi Singh 2 0 0 0 0 2
7 Raj Pandey 1 0 1 0 0 2
8 Sourab Mahajan 1 0 1 0 0 2
9 Sachin Pahuja 1 0 0 0 1 2
10 Nipun Joshi 0 0 2 0 0 2
11 Avinash P 1 0 0 0 0 1
12 Shoaib Kharawala 1 0 0 0 0 1
13 Shabrinath Pabba 1 0 0 0 0 1
14 Ravi Bhakta 1 0 0 0 0 1
15 Aakash Paranjape 1 0 0 0 0 1
16 Adriel Mcfarlane 1 0 0 0 0 1
17 Bharat Katragadda 1 0 0 0 0 1
18 Najam Bakhshi 1 0 0 0 0 1
19 Khawar Ali 1 0 0 0 0 1
20 Kumar Gopal 1 0 0 0 0 1
21 Jyoti Singh 1 0 0 0 0 1
22 Santosh Sharma 1 0 0 0 0 1
23 Subbu Kuppusami 1 0 0 0 0 1
24 Jagpreet Chahal 1 0 0 0 0 1
25 Zahed Mohammed 1 0 0 0 0 1
26 Debrup Bhattacharya 1 0 0 0 0 1
27 Mitesh Limbachia 1 0 0 0 0 1
28 Ritesh Joshi 1 0 0 0 0 1
29 Venkat Talari 1 0 0 0 0 1
30 Karan Kumar 0 0 1 0 0 1
31 Vijay Radhakrishna 0 0 1 0 0 1
32 Ranganathan Sowmyanarayanan 0 0 1 0 0 1
33 Naren Murkonda 0 0 0 0 0 0
34 Ajoy Lal 0 0 0 0 0 0
35 Ahmed Ali Mir 0 0 0 0 0 0
36 Puneet Dubey 0 0 0 0 0 0
37 Riaz Shaikh 0 0 0 0 0 0
38 Rahul Sareen 0 0 0 0 0 0
39 Zubair Dhala 0 0 0 0 0 0
40 Keshavraj Annadurai 0 0 0 0 0 0
41 Rahul Patel 0 0 0 0 0 0
42 Umair Ghani 0 0 0 0 0 0
43 Ankur Kassal 0 0 0 0 0 0
44 Sanjiv Patel 0 0 0 0 0 0
45 Murtaza Majid 0 0 0 0 0 0
46 Senthil Sugumar 0 0 0 0 0 0
47 Kanti Bhakta 0 0 0 0 0 0
48 Sanjeev Gokul 0 0 0 0 0 0
49 Karthik Sekhar 0 0 0 0 0 0
50 Priyank Patel 0 0 0 0 0 0
51 Mehul Patel 0 0 0 0 0 0
52 Hiren Ashara 0 0 0 0 0 0
53 Jagjeet Singh 0 0 0 0 0 0
54 Tapan Patel 0 0 0 0 0 0
55 Basit Zaidi 0 0 0 0 0 0
56 Sapan Bhakta 0 0 0 0 0 0
57 Fahad Ilahi 0 0 0 0 0 0
58 Shakir Naeem 0 0 0 0 0 0
59 Vinay Raghu 0 0 0 0 0 0
60 Gary Hinds 0 0 0 0 0 0
61 Sohail Alvi 0 0 0 0 0 0
62 Madanagopal Damodaran 0 0 0 0 0 0
63 Mayank Gusain 0 0 0 0 0 0
64 Priyanshu Sharma 0 0 0 0 0 0
65 Sal K 0 0 0 0 0 0
66 Adithya Venkatesan 0 0 0 0 0 0
67 Samir Patel 0 0 0 0 0 0
68 Mani Ram Prasad Ravikumar 0 0 0 0 0 0
69 Rahul Shandilya 0 0 0 0 0 0
70 Ravi Patel 0 0 0 0 0 0
71 S H 0 0 0 0 0 0
72 Rasesh Desai 0 0 0 0 0 0
73 Manav Thusu 0 0 0 0 0 0
74 Jahanzaib Nadeem 0 0 0 0 0 0
75 Nishant Bharadwaj 0 0 0 0 0 0
76 Ram M 0 0 0 0 0 0
77 Adeel S 0 0 0 0 0 0
78 Mahesh Mada 0 0 0 0 0 0
79 Aditya Burman 0 0 0 0 0 0
80 Sri Charan 0 0 0 0 0 0
81 Tarang Patel 0 0 0 0 0 0
82 Anil Kumar 0 0 0 0 0 0
83 Rohit Balpande 0 0 0 0 0 0
84 Rajiv Shah 0 0 0 0 0 0
85 Mihir Adivarekar 0 0 0 0 0 0
86 Mohit Gera 0 0 0 0 0 0
87 Shailesh Upadhyaya 0 0 0 0 0 0
88 Srissa Dharampal 0 0 0 0 0 0
89 Joydeep Singh 0 0 0 0 0 0
90 Ramu Mangu 0 0 0 0 0 0