# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Ashhar Mehdi 4 0 0 1 0 5
2 Zubair Dhala 4 0 0 0 0 4
3 Vijay Radhakrishna 3 0 0 1 0 4
4 Mayur Patel 3 0 0 0 0 3
5 Fahad Barber 3 0 0 0 0 3
6 Mahesh Mada 2 0 0 0 1 3
7 Rashid Khan 2 0 0 1 0 3
8 Sikander Soleja 2 0 0 0 0 2
9 Faisal Baig 2 0 0 0 0 2
10 Mahmood Chaudhry 2 0 0 0 0 2
11 Arif Mustafa 2 0 0 0 0 2
12 Shahid Munir 2 0 0 0 0 2
13 Darshan Patel 2 0 0 0 0 2
14 Saquib Chowdury 1 0 0 1 0 2
15 Talal Ikram 1 0 0 1 0 2
16 Salman Ahmed 1 0 0 1 0 2
17 Mohsin Khan 1 0 0 1 0 2
18 Urvish Desai 1 0 0 1 0 2
19 Bhavesh Amin 1 0 0 0 0 1
20 Raheel Akhtar 1 0 0 0 0 1
21 Hari Menon 1 0 0 0 0 1
22 Waseem Khan 1 0 0 0 0 1
23 Samir Raorane 1 0 0 0 0 1
24 Manish Patel 1 0 0 0 0 1
25 Asmar Najam 1 0 0 0 0 1
26 Shahmeer Khaliqdina 1 0 0 0 0 1
27 Waqar Siddiqui 1 0 0 0 0 1
28 Manan Patel 1 0 0 0 0 1
29 Najam Bakhshi 1 0 0 0 0 1
30 Murtaza Hashwani 1 0 0 0 0 1
31 Vinay Raghu 1 0 0 0 0 1
32 Sachin Raj 1 0 0 0 0 1
33 Mughiz Ghori 1 0 0 0 0 1
34 Derick Godwin 1 0 0 0 0 1
35 Ritesh Joshi 1 0 0 0 0 1
36 Karthik Madupu 1 0 0 0 0 1
37 Alok Kumar 1 0 0 0 0 1
38 Schon Fateh 1 0 0 0 0 1
39 Debrup Bhattacharya 1 0 0 0 0 1
40 Irfan Sohail 1 0 0 0 0 1
41 Zahed Mohammed 1 0 0 0 0 1
42 Absar Najam 1 0 0 0 0 1
43 Satyam Kaneria 1 0 0 0 0 1
44 Mohammed Iftikhar 1 0 0 0 0 1
45 Talha Mohsin 1 0 0 0 0 1
46 Rashid Afzal 1 0 0 0 0 1
47 Hasan Khan 1 0 0 0 0 1
48 Yaseen Bahmaid Sheikh 1 0 0 0 0 1
49 Sarwar Ghori 0 0 0 1 0 1
50 Asif Makda 0 0 0 0 1 1