# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Jay Desai 4 0 0 1 1 6
2 Anupam Prasad 3 0 2 0 0 5
3 Bhavesh Amin 2 0 1 0 0 3
4 Rizwan Arshad 2 0 1 0 0 3
5 Shiraz Najam 2 0 0 1 0 3
6 Ashhar Mehdi 2 0 1 0 0 3
7 Shaheer Hassan 1 0 0 1 1 3
8 Sankar Renganathan 1 0 0 1 1 3
9 Nitin Gulati 2 0 0 0 0 2
10 Akhil Ahuja 2 0 0 0 0 2
11 Sameer Chaudhari 2 0 0 0 0 2
12 Chirag (bowler) Patel 2 0 0 0 0 2
13 Imran Tailor 2 0 0 0 0 2
14 Muneeruddin Mohammed 2 0 0 0 0 2
15 Vibhash Pathak Z 2 0 0 0 0 2
16 Nandan Umesh 2 0 0 0 0 2
17 Faraz Iyoob 2 0 0 0 0 2
18 Urvish Desai 2 0 0 0 0 2
19 Rohit Balpande 1 0 0 1 0 2
20 Sai Akula 1 0 1 0 0 2
21 Dhairya Mistry 1 0 0 1 0 2
22 Nilesh Patel (50) 1 0 0 1 0 2
23 Sachin Patel 1 0 0 0 1 2
24 Manu Singh 0 0 1 1 0 2
25 Viral Patel 0 0 0 2 0 2
26 Javed Arshad 1 0 0 0 0 1
27 Ayyub Patel 1 0 0 0 0 1
28 Abdul Salam 1 0 0 0 0 1
29 Singh Khahra 1 0 0 0 0 1
30 Arif Mustafa 1 0 0 0 0 1
31 Wasim Patel 1 0 0 0 0 1
32 Amit Singh 1 0 0 0 0 1
33 Raghu Varakala 1 0 0 0 0 1
34 Sekhar Pamulapati 1 0 0 0 0 1
35 Viswanath Reddy 1 0 0 0 0 1
36 Wajahat Gujjar 1 0 0 0 0 1
37 Vishal(gujju) Patel 1 0 0 0 0 1
38 Dheeraj Dixit 1 0 0 0 0 1
39 Venugopal Anugu 1 0 0 0 0 1
40 Javid Patel (akubat) 1 0 0 0 0 1
41 Datta Prakash Z 1 0 0 0 0 1
42 Saquib Chowdury 1 0 0 0 0 1
43 Ranjan Gandi Z 1 0 0 0 0 1
44 Karan Kumar 1 0 0 0 0 1
45 Sukesh Adhikari 0 0 0 1 0 1
46 Goutham Sudini 0 0 1 0 0 1
47 Abid Khan 0 0 1 0 0 1
48 Hammad Qureshi 0 0 0 0 1 1
49 Chirag R Patel 0 0 0 1 0 1