# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Jay Desai 4 0 0 1 1 6
2 Anupam Prasad 3 0 0 2 0 5
3 Ashhar Mehdi 2 0 0 1 0 3
4 Rizwan Arshad 2 0 0 1 0 3
5 Shiraz Najam 2 0 0 1 0 3
6 Bhavesh Amin 2 0 0 1 0 3
7 Sankar Renganathan 1 0 0 1 1 3
8 Shaheer Hassan 1 0 0 1 1 3
9 Nandan Umesh 2 0 0 0 0 2
10 Vibhash Pathak z 2 0 0 0 0 2
11 Muneeruddin Mohammed 2 0 0 0 0 2
12 Urvish Desai 2 0 0 0 0 2
13 Sameer Chaudhari 2 0 0 0 0 2
14 Chirag (Bowler) Patel 2 0 0 0 0 2
15 Akhil Ahuja 2 0 0 0 0 2
16 Imran Tailor 2 0 0 0 0 2
17 Nitin Gulati 2 0 0 0 0 2
18 Faraz Iyoob 2 0 0 0 0 2
19 Dhairya Mistry 1 0 0 1 0 2
20 Nilesh Patel (50) 1 0 0 1 0 2
21 Sai Akula 1 0 0 1 0 2
22 Sachin Patel 1 0 0 0 1 2
23 Rohit Balpande 1 0 0 1 0 2
24 Viral Patel 0 0 0 2 0 2
25 Manu Singh 0 0 0 2 0 2
26 Karan Kumar 1 0 0 0 0 1
27 Sekhar Pamulapati 1 0 0 0 0 1
28 Dheeraj Dixit 1 0 0 0 0 1
29 Saquib Chowdury 1 0 0 0 0 1
30 Arif Mustafa 1 0 0 0 0 1
31 Venugopal Anugu 1 0 0 0 0 1
32 Ranjan Gandi z 1 0 0 0 0 1
33 Raghu Varakala 1 0 0 0 0 1
34 Datta Prakash z 1 0 0 0 0 1
35 Javid Patel (Akubat) 1 0 0 0 0 1
36 Amit Singh 1 0 0 0 0 1
37 Singh Khahra 1 0 0 0 0 1
38 Wasim Patel 1 0 0 0 0 1
39 Javed Arshad 1 0 0 0 0 1
40 Vishal(Gujju) Patel 1 0 0 0 0 1
41 Wajahat Gujjar 1 0 0 0 0 1
42 Abdul Salam 1 0 0 0 0 1
43 Ayyub Patel 1 0 0 0 0 1
44 Viswanath Reddy 1 0 0 0 0 1
45 Sukesh Adhikari 0 0 0 1 0 1
46 Hammad Qureshi 0 0 0 0 1 1
47 Chirag r Patel 0 0 0 1 0 1
48 Goutham Sudini 0 0 0 1 0 1
49 Abid Khan 0 0 0 1 0 1