# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Arun Raman 4 3 0 0 0 7
2 Ahmed Sadeque 4 1 0 0 0 5
3 Prasanna Padmanabhan 4 0 0 1 0 5
4 Salman Khan 4 0 0 0 0 4
5 Arvind Vasudevan 4 0 0 0 0 4
6 Sooriya Kumar 3 0 1 0 0 4
7 Jagdish Kumar 1 0 2 1 0 4
8 Ganesha Upadhyaya 3 0 0 0 0 3
9 Abbas Bukhari 3 0 0 0 0 3
10 Dost Cheema 3 0 0 0 0 3
11 Muhammad Samir Khan 3 0 0 0 0 3
12 Nikin Patel 2 0 0 0 0 2
13 Tanweer Alam 1 0 0 0 0 1
14 Nauman Khan 1 0 0 0 0 1
15 Shrivatsa Ravikumar 1 0 0 0 0 1
16 Rahul Saladi 1 0 0 0 0 1
17 Abhish Abraham 0 0 1 0 0 1
18 Sai Kanuru 0 0 1 0 0 1