# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Karan Kumar 12 0 0 0 0 12
2 Naren Murkonda 8 0 1 1 0 10
3 Saketh Kasthala 6 0 1 0 0 7
4 Faraz Iyoob 0 3 1 1 1 6
5 Ranjan Gandi 5 0 0 0 0 5
6 Renganathan Sankar 3 2 0 0 0 5
7 Mitul Patel 4 0 0 0 0 4
8 Bhavish Kondaveeti 1 2 0 0 0 3
9 Aditya Malhotra 2 0 1 0 0 3
10 Mayank Jhaveri 2 0 0 0 0 2
11 Prakyath Jaladhar 2 0 0 0 0 2
12 Adithya Subramanian 2 0 0 0 0 2
13 Sanjay Shrivastava 2 0 0 0 0 2
14 Zeeshan Ashraf 2 0 0 0 0 2
15 Krishna Kurup 1 0 0 0 0 1
16 Abhiny Baki Z 1 0 0 0 0 1
17 Datta Prakash 1 0 0 0 0 1
18 Priyank Patel 0 1 0 0 0 1
19 Arjun Kumar 1 0 0 0 0 1
20 Arjun Kumar 1 0 0 0 0 1
21 Amit Singh 0 0 0 0 0 0
22 Subbu Kuppusami 0 0 0 0 0 0
23 Sachin Krishnamurthy 0 0 0 0 0 0
24 Sarvesh Masurekar 0 0 0 0 0 0
25 Vibash Pathak 0 0 0 0 0 0
26 Ramesh Suvvari 0 0 0 0 0 0