# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Mahesh Mada 0 4 0 0 1 5
2 Ankur Kassal 3 0 0 0 0 3
3 Amit Patel (85) 2 0 1 0 0 3
4 Joel Aranha 0 2 0 1 0 3
5 Biji Thomas 2 0 0 0 0 2
6 Javed Syed 2 0 0 0 0 2
7 Usman Malik 2 0 0 0 0 2
8 Raja Ravi Koppella 2 0 0 0 0 2
9 Jay Desai 0 1 0 0 1 2
10 Karan Kumar 0 0 0 2 0 2
11 Nandan Umesh 1 0 0 0 0 1
12 Ashish Tokhi 1 0 0 0 0 1
13 Kamal Kumar 1 0 0 0 0 1
14 Santosh Sharma 1 0 0 0 0 1
15 Visakh Patel 1 0 0 0 0 1
16 Sandeep Pathuri 1 0 0 0 0 1
17 Mohammad Khurram 0 1 0 0 0 1
18 Aditya Andhare 1 0 0 0 0 1
19 Pruthvish Patel 1 0 0 0 0 1
20 Risik Rangineni 1 0 0 0 0 1
21 Santosh Shetty 1 0 0 0 0 1
22 Asif Mehmood Khan 1 0 0 0 0 1
23 Chirag R Patel 1 0 0 0 0 1
24 Nirav Amin 1 0 0 0 0 1
25 Sapan Bhakta 1 0 0 0 0 1
26 Vishnu Chaitanya 1 0 0 0 0 1
27 Puneet Dubey 0 0 1 0 0 1
28 Praveen Paruchuri 0 0 0 1 0 1
29 Prasanna Padmanabhan 0 0 0 0 1 1
30 Anirudh Jonnavitula 0 0 0 0 0 0
31 Arjun Kumar 0 0 0 0 0 0
32 Urvish Desai 0 0 0 0 0 0
33 Abdul Salam 0 0 0 0 0 0
34 Kamran Syed 0 0 0 0 0 0
35 Vijay Radhakrishna 0 0 0 0 0 0
36 Ikram Arshad 0 0 0 0 0 0
37 Arvind Singh 0 0 0 0 0 0
38 Umar Chaudhry 0 0 0 0 0 0
39 Usman Muzammil 0 0 0 0 0 0
40 Krishna Prashanth Mudumbai Sowrirajan 0 0 0 0 0 0
41 Deep Bhatt 0 0 0 0 0 0
42 Sachin Jha 0 0 0 0 0 0
43 Adithya Subramanian 0 0 0 0 0 0
44 Abhineet Kumar 0 0 0 0 0 0
45 Naren Murkonda 0 0 0 0 0 0
46 Vimal Suri 0 0 0 0 0 0
47 Hammad Bakhshi 0 0 0 0 0 0
48 Ajith Ramesan 0 0 0 0 0 0
49 Manan Patel 0 0 0 0 0 0
50 Hassan Amjad 0 0 0 0 0 0
51 Manwinder Bhagat 0 0 0 0 0 0
52 Atif Sagir 0 0 0 0 0 0
53 Varun Krish 0 0 0 0 0 0
54 Rajan Kochar 0 0 0 0 0 0
55 Dhruvin Talati 0 0 0 0 0 0
56 Farhan Arshad 0 0 0 0 0 0
57 Syed Kashif 0 0 0 0 0 0
58 Ramakrishna Debbadi 0 0 0 0 0 0
59 Sanjiv Patel 0 0 0 0 0 0
60 Rizwan Arshad 0 0 0 0 0 0
61 Ranadeep Aleti 0 0 0 0 0 0
62 Zeeshan Ashraf 0 0 0 0 0 0
63 Vinod Sharma 0 0 0 0 0 0
64 Ijaz Afridi 0 0 0 0 0 0
65 Rahul Chauhan 0 0 0 0 0 0
66 Samir Patel 0 0 0 0 0 0
67 Hammad Quereshi 0 0 0 0 0 0
68 Kabir Hussain 0 0 0 0 0 0
69 Shaker Naeem 0 0 0 0 0 0
70 Jahanzaib Nadeem 0 0 0 0 0 0
71 Kuldeep Sharma 0 0 0 0 0 0
72 Wajahat Nawaz 0 0 0 0 0 0
73 Sumit Kumar 0 0 0 0 0 0
74 Shahbaz Malik 0 0 0 0 0 0
75 Vasudeva Reddy Bandi 0 0 0 0 0 0
76 Vaikunth Seshadri 0 0 0 0 0 0
77 Tejas Visal 0 0 0 0 0 0
78 Siddharth Sinha 0 0 0 0 0 0