# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Moin Babar 2 0 1 0 0 3
2 Wasim Patel 2 0 0 0 0 2
3 Samir Raorane 2 0 0 0 0 2
4 Umer Choudhry 2 0 0 0 0 2
5 Darshan Patel 1 0 1 0 0 2
6 Mahesh Parikh 1 0 0 0 1 2
7 Jamil Vora 1 0 0 0 0 1
8 Fahad Barber 1 0 0 0 0 1
9 Shahmeer Khaliqdina 1 0 0 0 0 1
10 Mohammed Sami Khan 1 0 0 0 0 1
11 Bhavesh Amin 1 0 0 0 0 1
12 Harris Imtiaz 1 0 0 0 0 1
13 Mayur Patel 0 0 1 0 0 1
14 Shiraz Najam 0 0 0 0 1 1
15 Ikram Patel 0 0 1 0 0 1
16 Nasir Nazar 0 0 0 0 0 0
17 Chirag R Patel 0 0 0 0 0 0
18 Manan Patel 0 0 0 0 0 0
19 Abhijit Joshi 0 0 0 0 0 0
20 Sandeep Dhar 0 0 0 0 0 0
21 Rinav Patel 0 0 0 0 0 0
22 Mohsin Detraliya 0 0 0 0 0 0
23 Usman Malik 0 0 0 0 0 0
24 Shahbaz Malik 0 0 0 0 0 0
25 Mujtaba Baqir 0 0 0 0 0 0
26 Javid Patel (akubat) 0 0 0 0 0 0
27 Safder Syed 0 0 0 0 0 0
28 Salman Ahmed 0 0 0 0 0 0
29 Imran Syed 0 0 0 0 0 0
30 Pradeep Bhisht 0 0 0 0 0 0
31 Aamir Shahzad 0 0 0 0 0 0
32 Asmar Najam 0 0 0 0 0 0
33 Daxx Patel 0 0 0 0 0 0
34 Saquib Chowdury 0 0 0 0 0 0
35 Afroze Siddiqui 0 0 0 0 0 0
36 Wali Rizvi 0 0 0 0 0 0
37 Sultan Baig 0 0 0 0 0 0
38 Ayaz Patel 0 0 0 0 0 0
39 Bashir Iqbal 0 0 0 0 0 0
40 Imran Tailor 0 0 0 0 0 0
41 Rashid Khan 0 0 0 0 0 0
42 Irfan Sohail 0 0 0 0 0 0
43 Akhil Ahuja 0 0 0 0 0 0
44 Shahid Munir 0 0 0 0 0 0
45 Talha Mohsin 0 0 0 0 0 0
46 Kamran Syed 0 0 0 0 0 0
47 Faraz Najam 0 0 0 0 0 0
48 Vijay Radhakrishna 0 0 0 0 0 0
49 Mughiz Ghori 0 0 0 0 0 0
50 Urvish Desai 0 0 0 0 0 0
51 Arif Mustafa 0 0 0 0 0 0
52 Shaheer Hassan 0 0 0 0 0 0
53 Riaz Butt 0 0 0 0 0 0
54 Rafiq Canadian 0 0 0 0 0 0
55 Sree Kajuluri 0 0 0 0 0 0
56 Kabir Hussain 0 0 0 0 0 0
57 Asif Patel 0 0 0 0 0 0
58 Raheel Akhtar 0 0 0 0 0 0
59 Mazhar Rana 0 0 0 0 0 0
60 Faisal Baig 0 0 0 0 0 0
61 Mahmood Chaudhry 0 0 0 0 0 0
62 Ashhar Mehdi 0 0 0 0 0 0
63 Yaseen Bahmaid Sheikh 0 0 0 0 0 0
64 Hammad Bakhshi 0 0 0 0 0 0