# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Moin Babar 2 0 1 0 0 3
2 Wasim Patel 2 0 0 0 0 2
3 Umer Choudhry 2 0 0 0 0 2
4 Samir Raorane 2 0 0 0 0 2
5 Mahesh Parikh 1 0 0 0 1 2
6 Darshan Patel 1 0 1 0 0 2
7 Fahad Barber 1 0 0 0 0 1
8 Bhavesh Amin 1 0 0 0 0 1
9 Jamil Vora 1 0 0 0 0 1
10 Mohammed Sami Khan 1 0 0 0 0 1
11 Harris Imtiaz 1 0 0 0 0 1
12 Shahmeer Khaliqdina 1 0 0 0 0 1
13 Ikram Patel 0 0 1 0 0 1
14 Shiraz Najam 0 0 0 0 1 1
15 Mayur Patel 0 0 1 0 0 1
16 Imran Syed 0 0 0 0 0 0
17 Shaheer Hassan 0 0 0 0 0 0
18 Salman Ahmed 0 0 0 0 0 0
19 Arif Mustafa 0 0 0 0 0 0
20 Safder Syed 0 0 0 0 0 0
21 Urvish Desai 0 0 0 0 0 0
22 Javid Patel (akubat) 0 0 0 0 0 0
23 Mughiz Ghori 0 0 0 0 0 0
24 Mujtaba Baqir 0 0 0 0 0 0
25 Faraz Najam 0 0 0 0 0 0
26 Shahbaz Malik 0 0 0 0 0 0
27 Vijay Radhakrishna 0 0 0 0 0 0
28 Talha Mohsin 0 0 0 0 0 0
29 Usman Malik 0 0 0 0 0 0
30 Kamran Syed 0 0 0 0 0 0
31 Shahid Munir 0 0 0 0 0 0
32 Mohsin Detraliya 0 0 0 0 0 0
33 Akhil Ahuja 0 0 0 0 0 0
34 Rinav Patel 0 0 0 0 0 0
35 Irfan Sohail 0 0 0 0 0 0
36 Sandeep Dhar 0 0 0 0 0 0
37 Rashid Khan 0 0 0 0 0 0
38 Abhijit Joshi 0 0 0 0 0 0
39 Manan Patel 0 0 0 0 0 0
40 Imran Tailor 0 0 0 0 0 0
41 Nasir Nazar 0 0 0 0 0 0
42 Bashir Iqbal 0 0 0 0 0 0
43 Chirag R Patel 0 0 0 0 0 0
44 Ayaz Patel 0 0 0 0 0 0
45 Yaseen Bahmaid Sheikh 0 0 0 0 0 0
46 Sultan Baig 0 0 0 0 0 0
47 Hammad Bakhshi 0 0 0 0 0 0
48 Ashhar Mehdi 0 0 0 0 0 0
49 Wali Rizvi 0 0 0 0 0 0
50 Mahmood Chaudhry 0 0 0 0 0 0
51 Faisal Baig 0 0 0 0 0 0
52 Afroze Siddiqui 0 0 0 0 0 0
53 Mazhar Rana 0 0 0 0 0 0
54 Saquib Chowdury 0 0 0 0 0 0
55 Raheel Akhtar 0 0 0 0 0 0
56 Daxx Patel 0 0 0 0 0 0
57 Asif Patel 0 0 0 0 0 0
58 Asmar Najam 0 0 0 0 0 0
59 Kabir Hussain 0 0 0 0 0 0
60 Aamir Shahzad 0 0 0 0 0 0
61 Sree Kajuluri 0 0 0 0 0 0
62 Rafiq Canadian 0 0 0 0 0 0
63 Pradeep Bhisht 0 0 0 0 0 0
64 Riaz Butt 0 0 0 0 0 0