# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Moin Babar 2 0 1 0 0 3
2 Wasim Patel 2 0 0 0 0 2
3 Samir Raorane 2 0 0 0 0 2
4 Umer Choudhry 2 0 0 0 0 2
5 Darshan Patel 1 0 1 0 0 2
6 Mahesh Parikh 1 0 0 0 1 2
7 Harris Imtiaz 1 0 0 0 0 1
8 Jamil Vora 1 0 0 0 0 1
9 Fahad Barber 1 0 0 0 0 1
10 Shahmeer Khaliqdina 1 0 0 0 0 1
11 Bhavesh Amin 1 0 0 0 0 1
12 Sami Mohammed Khan 1 0 0 0 0 1
13 Mayur Patel 0 0 1 0 0 1
14 Shiraz Najam 0 0 0 0 1 1
15 Ikram Patel 0 0 1 0 0 1