# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Moin Babar 2 0 0 1 0 3
2 Wasim Patel 2 0 0 0 0 2
3 Umer Choudhry 2 0 0 0 0 2
4 Samir Raorane 2 0 0 0 0 2
5 Mahesh Parikh 1 0 0 0 1 2
6 Darshan Patel 1 0 0 1 0 2
7 Bhavesh Amin 1 0 0 0 0 1
8 Jamil Vora 1 0 0 0 0 1
9 Harris Imtiaz 1 0 0 0 0 1
10 Fahad Barber 1 0 0 0 0 1
11 Sami Khan 1 0 0 0 0 1
12 Shahmeer Khaliqdina 1 0 0 0 0 1
13 Shiraz Najam 0 0 0 0 1 1
14 Mayur Patel 0 0 0 1 0 1
15 Ikram Patel 0 0 0 1 0 1