# Player

Team

Catches

WK Catches

Direct RO

Indirect RO

Stumpings

Total

1 Mahesh Parikh
 Challengers
4 0 1 0 0 5
2 Sanjay Patel
 Challengers
3 0 0 0 0 3
3 Raheel Akhtar
 Pak Gymkhana
3 0 0 0 0 3
4 Sharath Tadepalli
 Milwaukee United
3 0 0 0 0 3
5 Shital Shah
 Challengers
2 0 1 0 0 3
6 Bandish Patel
 Challengers
2 0 1 0 0 3
7 Daxx Patel
 Challengers
2 0 0 0 0 2
8 Tushar Mehta
 Challengers
2 0 0 0 0 2
9 Bhavneet Sarna
 Milwaukee United
2 0 0 0 0 2
10 Imran Ahmad
 Pak Gymkhana
2 0 0 0 0 2
11 Sohail Alvi
 St Louis CC
1 0 0 0 0 1
12 Satya Kallur
 Milwaukee United
1 0 0 0 0 1
13 Mazhar Rana
 Pak Gymkhana
1 0 0 0 0 1
14 Jitesh Patel
 Challengers
1 0 0 0 0 1
15 Shashi Bhushan
 Milwaukee United
1 0 0 0 0 1
16 Darshan Patel
 Challengers
1 0 0 0 0 1
17 Hammad Bakhshi
 Pak Gymkhana
1 0 0 0 0 1
18 Rashid Khan
 Pak Gymkhana
1 0 0 0 0 1
19 Karthik Raghavan
 St Louis CC
1 0 0 0 0 1
20 Nirav Patel
 Challengers
0 0 1 0 0 1
21 Prashant Nair
 St Louis CC
0 0 0 0 0 0
22 Tariq Usmani
 Bears
0 0 0 0 0 0
23 Hammad Ahmed
 Bears
0 0 0 0 0 0
24 Sourabh Bhattacharya
 St Louis CC
0 0 0 0 0 0
25 Arvind Sundarrajan
 Milwaukee United
0 0 0 0 0 0
26 Qaisar Tirmizi
 Bears
0 0 0 0 0 0
27 Arif Khan
 Bears
0 0 0 0 0 0
28 Shahid Munir
 Pak Gymkhana
0 0 0 0 0 0
29 Bhavesh Amin
 Challengers
0 0 0 0 0 0
30 Syed Masroor Hussain
 St Louis CC
0 0 0 0 0 0
31 Javed Syed
 Milwaukee United
0 0 0 0 0 0
32 Kamran Yousuf
 Bears
0 0 0 0 0 0
33 Mohammad Ali
 Pak Gymkhana
0 0 0 0 0 0
34 Tehsin Ahmed
 St Louis CC
0 0 0 0 0 0
35 Shiv Gopalkrishnan
 Milwaukee United
0 0 0 0 0 0
36 Badri Ramasubramanian
 Milwaukee United
0 0 0 0 0 0
37 Adeel Ahmed
 Bears
0 0 0 0 0 0
38 Hasan Shah
 Pak Gymkhana
0 0 0 0 0 0
39 Asad Munawar
 Pak Gymkhana
0 0 0 0 0 0
40 Chirag (bowler) Patel
 Challengers
0 0 0 0 0 0
41 Keshavraj Annadurai
 St Louis CC
0 0 0 0 0 0
42 Sadiq Syed
 Milwaukee United
0 0 0 0 0 0
43 Sachin Dixit
 St Louis CC
0 0 0 0 0 0
44 Naveed Mohammed
 Bears
0 0 0 0 0 0
45 Irfan Sohail
 Pak Gymkhana
0 0 0 0 0 0
46 Amit Kumar
 St Louis CC
0 0 0 0 0 0
47 Shyam Gopalkrishnan
 Milwaukee United
0 0 0 0 0 0
48 Faisal Nafasat
 Bears
0 0 0 0 0 0
49 Farman Khan
 Pak Gymkhana
0 0 0 0 0 0
50 Mujahid Hussain
 St Louis CC
0 0 0 0 0 0
51 Prasad Kothembaka
 Milwaukee United
0 0 0 0 0 0
52 Afroze Siddiqui
 Bears
0 0 0 0 0 0
53 Aquib Choudhry
 St Louis CC
0 0 0 0 0 0
54 Anil Kasinadhuni
 Milwaukee United
0 0 0 0 0 0
55 Salman Nafasat
 Bears
0 0 0 0 0 0
56 Imran Ahmed
 Bears
0 0 0 0 0 0