# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Dhruv Patel 6 0 0 0 0 6
2 Irfan Sohail 4 0 0 0 0 4
3 Ashish Patel 3 0 0 0 1 4
4 Faraz Iyoob 3 0 0 0 1 4
5 Saran Thiruchabai 2 0 0 1 1 4
6 Karan Kumar 3 0 0 0 0 3
7 Muneeruddin Mohammed 3 0 0 0 0 3
8 A Uddin 3 0 0 0 0 3
9 Aditya Burman 3 0 0 0 0 3
10 Minhaj Uddin 2 0 1 0 0 3
11 Anupam Prasad 2 0 1 0 0 3
12 Nirav Patel 2 0 0 0 0 2
13 Nitin Gulati 2 0 0 0 0 2
14 Saquib Chowdury 2 0 0 0 0 2
15 Vibhash Pathak Z 2 0 0 0 0 2
16 Mahmood Chaudhry 2 0 0 0 0 2
17 Jamal Mohammad 1 0 0 0 1 2
18 Imran Cheema 1 0 0 0 0 1
19 Satish Reddy 1 0 0 0 0 1
20 Naveen Vellanki 1 0 0 0 0 1
21 Jamil Vohra 1 0 0 0 0 1
22 Manu Singh 1 0 0 0 0 1
23 Ahmed Salman 1 0 0 0 0 1
24 Yaqoob Ali 1 0 0 0 0 1
25 Vishal Suchak 1 0 0 0 0 1
26 Kabir Hussain 1 0 0 0 0 1
27 Himanshu Shastri 1 0 0 0 0 1
28 Ovais Siddiqui 1 0 0 0 0 1
29 Umar Bilal 1 0 0 0 0 1
30 Shailesh Shirke 1 0 0 0 0 1
31 Shamim Chowdhury 1 0 0 0 0 1
32 Chirag Patel (28) 1 0 0 0 0 1
33 Prakyath Jaladhar 1 0 0 0 0 1
34 Pradeep Bhisht 1 0 0 0 0 1
35 Aamir Shahzad 0 0 0 1 0 1
36 Samir Chaudhari 0 0 1 0 0 1
37 Nilesh Patel (50) 0 0 1 0 0 1
38 Hasan Khan 0 0 0 0 0 0
39 Sunny Sharma 0 0 0 0 0 0
40 Sachin Patel 0 0 0 0 0 0
41 Asgar Syed 0 0 0 0 0 0
42 Asmar Najam 0 0 0 0 0 0
43 Talha Mohsin 0 0 0 0 0 0
44 Abhishek Koganti 0 0 0 0 0 0
45 Snehal Patel (25) 0 0 0 0 0 0
46 Siva Shankar 0 0 0 0 0 0
47 Chirag R Patel 0 0 0 0 0 0
48 Mahender Ganta 0 0 0 0 0 0
49 Dilip Makwana 0 0 0 0 0 0
50 Teja K 0 0 0 0 0 0
51 Saqib Azhar 0 0 0 0 0 0
52 Nirav Amin 0 0 0 0 0 0
53 Amit Singh 0 0 0 0 0 0
54 Adil Mushtaq 0 0 0 0 0 0
55 Mohammad Khaled 0 0 0 0 0 0
56 Amit Gujargoud 0 0 0 0 0 0
57 Salman Ahmed 0 0 0 0 0 0
58 Uddyalok Banerjee 0 0 0 0 0 0
59 Venugopal Anugu 0 0 0 0 0 0
60 Zafar Ulhaq 0 0 0 0 0 0
61 Manan Patel 0 0 0 0 0 0
62 Deepak Nagaraj 0 0 0 0 0 0
63 Amit Patel (85) 0 0 0 0 0 0
64 Aravind Cheruvu 0 0 0 0 0 0
65 Chirag (subway) Patel (7) 0 0 0 0 0 0
66 Datta Prakash Z 0 0 0 0 0 0
67 Mobeen Alam 0 0 0 0 0 0
68 Ranjan Gandi Z 0 0 0 0 0 0
69 Vicky Patel 0 0 0 0 0 0
70 Umer Aziz 0 0 0 0 0 0
71 Sree Kajuluri Z 0 0 0 0 0 0
72 Sai Akula 0 0 0 0 0 0
73 Nirav Patel (6) 0 0 0 0 0 0
74 Mohammed Iftikhar 0 0 0 0 0 0
75 Saad Raja 0 0 0 0 0 0
76 Raja Annamreddy 0 0 0 0 0 0
77 Bobby Chaudary 0 0 0 0 0 0
78 Hardik Patel Z 0 0 0 0 0 0
79 Umer Khan 0 0 0 0 0 0
80 Sai Teja 0 0 0 0 0 0
81 Sachin Chadha 0 0 0 0 0 0
82 Faisal Siddiqui 0 0 0 0 0 0
83 Akhil Ahuja 0 0 0 0 0 0
84 Asad Khan 0 0 0 0 0 0
85 Hemanshu Patel (21) 0 0 0 0 0 0
86 Kislaya Kanan 0 0 0 0 0 0
87 Anil Chaudhari 0 0 0 0 0 0
88 Abhinay Donadula 0 0 0 0 0 0
89 Jeet Patel (1) 0 0 0 0 0 0
90 Syed Ahsan 0 0 0 0 0 0
91 Vivek Murdeshwar 0 0 0 0 0 0
92 Ravikanth Karra 0 0 0 0 0 0
93 Zohad Hussain 0 0 0 0 0 0