# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Dhruv Patel 6 0 0 0 0 6
2 Irfan Sohail 4 0 0 0 0 4
3 Faraz Iyoob 3 0 0 0 1 4
4 Ashish Patel 3 0 0 0 1 4
5 Saran Thiruchabai 2 0 0 1 1 4
6 Muneeruddin Mohammed 3 0 0 0 0 3
7 A Uddin 3 0 0 0 0 3
8 Aditya Burman 3 0 0 0 0 3
9 Karan Kumar 3 0 0 0 0 3
10 Minhaj Uddin 2 0 1 0 0 3
11 Anupam Prasad 2 0 1 0 0 3
12 Mahmood Chaudhry 2 0 0 0 0 2
13 Nirav Patel 2 0 0 0 0 2
14 Nitin Gulati 2 0 0 0 0 2
15 Saquib Chowdury 2 0 0 0 0 2
16 Vibhash Pathak 2 0 0 0 0 2
17 Jamal Mohammad 1 0 0 0 1 2
18 Prakyath Jaladhar 1 0 0 0 0 1
19 Pradeep Bhisht 1 0 0 0 0 1
20 Imran Cheema 1 0 0 0 0 1
21 Satish Reddy 1 0 0 0 0 1
22 Naveen Vellanki 1 0 0 0 0 1
23 Jamil Vohra 1 0 0 0 0 1
24 Ahmed Salman 1 0 0 0 0 1
25 Manu Singh 1 0 0 0 0 1
26 Vishal Suchak 1 0 0 0 0 1
27 Yaqoob Ali 1 0 0 0 0 1
28 Kabir Hussain 1 0 0 0 0 1
29 Ovais Siddiqui 1 0 0 0 0 1
30 Umar Bilal 1 0 0 0 0 1
31 Himanshu Shastri 1 0 0 0 0 1
32 Shamim Chowdhury 1 0 0 0 0 1
33 Chirag Patel (28) 1 0 0 0 0 1
34 Shailesh Shirke 1 0 0 0 0 1
35 Nilesh Patel (50) 0 0 1 0 0 1
36 Aamir Shahzad 0 0 0 1 0 1
37 Samir Chaudhari 0 0 1 0 0 1
38 Sachin Chadha 0 0 0 0 0 0
39 Umer Khan 0 0 0 0 0 0
40 Sai Teja 0 0 0 0 0 0
41 Akhil Ahuja 0 0 0 0 0 0
42 Asad Khan 0 0 0 0 0 0
43 Hemanshu Patel (21) 0 0 0 0 0 0
44 Faisal Siddiqui 0 0 0 0 0 0
45 Abhinay Donadula 0 0 0 0 0 0
46 Jeet Patel (1) 0 0 0 0 0 0
47 Kislaya Kanan 0 0 0 0 0 0
48 Anil Chaudhari 0 0 0 0 0 0
49 Ravikanth Karra 0 0 0 0 0 0
50 Zohad Hussain 0 0 0 0 0 0
51 Syed Ahsan 0 0 0 0 0 0
52 Vivek Murdeshwar 0 0 0 0 0 0
53 Asgar Syed 0 0 0 0 0 0
54 Asmar Najam 0 0 0 0 0 0
55 Hasan Khan 0 0 0 0 0 0
56 Sunny Sharma 0 0 0 0 0 0
57 Sachin Patel 0 0 0 0 0 0
58 Snehal Patel (25) 0 0 0 0 0 0
59 Talha Mohsin 0 0 0 0 0 0
60 Abhishek Koganti 0 0 0 0 0 0
61 Siva Shankar 0 0 0 0 0 0
62 Chirag R Patel 0 0 0 0 0 0
63 Teja K 0 0 0 0 0 0
64 Saqib Azhar 0 0 0 0 0 0
65 Nirav Amin 0 0 0 0 0 0
66 Mahender Ganta 0 0 0 0 0 0
67 Dilip Makwana 0 0 0 0 0 0
68 Amit Gujargoud 0 0 0 0 0 0
69 Amit Singh 0 0 0 0 0 0
70 Adil Mushtaq 0 0 0 0 0 0
71 Mohammad Khaled 0 0 0 0 0 0
72 Venugopal Anugu 0 0 0 0 0 0
73 Salman Ahmed 0 0 0 0 0 0
74 Uddyalok Banerjee 0 0 0 0 0 0
75 Amit Patel (85) 0 0 0 0 0 0
76 Zafar Ulhaq 0 0 0 0 0 0
77 Manan Patel 0 0 0 0 0 0
78 Deepak Nagaraj 0 0 0 0 0 0
79 Aravind Cheruvu 0 0 0 0 0 0
80 Chirag (subway) Patel (7) 0 0 0 0 0 0
81 Ranjan Gandi 0 0 0 0 0 0
82 Vicky Patel 0 0 0 0 0 0
83 Datta Prakash 0 0 0 0 0 0
84 Mobeen Alam 0 0 0 0 0 0
85 Sai Akula 0 0 0 0 0 0
86 Nirav Patel (6) 0 0 0 0 0 0
87 Umer Aziz 0 0 0 0 0 0
88 Sree Kajuluri 0 0 0 0 0 0
89 Raja Annamreddy 0 0 0 0 0 0
90 Mohammed Iftikhar 0 0 0 0 0 0
91 Saad Raja 0 0 0 0 0 0
92 Bobby Chaudary 0 0 0 0 0 0
93 Hardik Patel 0 0 0 0 0 0