# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Soumyang Patel 19 0 0 0 0 19
2 Akhil Sridher 11 0 1 0 4 16
3 Ashhar Mehdi 10 0 0 0 5 15
4 Asif Makda 9 0 0 0 4 13
5 Srikar Bhagavatula 11 0 1 0 0 12
6 Shiraz Najam 10 0 1 0 1 12
7 Sridhar Sadasivam 9 0 0 0 3 12
8 Madhu Reddy 11 0 0 0 0 11
9 Vijay Radhakrishna 10 0 1 0 0 11
10 Mayank Gusain 10 0 1 0 0 11
11 Sai Yadav 10 0 0 0 0 10
12 Saad Tanvir 9 0 1 0 0 10
13 Fahad Barber 8 0 2 0 0 10
14 Darshan Patel 8 0 0 0 0 8
15 Mahesh Mada 8 0 0 0 0 8
16 Nirav Amin 6 0 2 0 0 8
17 Daxx Patel 5 0 3 0 0 8
18 Kshitij Mall 6 0 1 0 0 7
19 Gopinath Aravindakshan 6 0 0 0 1 7
20 Salman Ahmed 5 0 2 0 0 7
21 Talal Ikram 5 0 2 0 0 7
22 Mahmood Chaudhry 6 0 0 0 0 6
23 Romesh Kadlec 6 0 0 0 0 6
24 Mayur Patel 6 0 0 0 0 6
25 Moin Babar 6 0 0 0 0 6
26 Faraz Najam 6 0 0 0 0 6
27 Adriano Mendez 6 0 0 0 0 6
28 Kamran Hasan 6 0 0 0 0 6
29 Abhijit Joshi 5 0 1 0 0 6
30 Salman Chikni 5 0 1 0 0 6
31 Shahmeer Khaliqdina 5 0 1 0 0 6
32 Kabir Hussain 5 0 1 0 0 6
33 Talha Mohsin 4 0 2 0 0 6
34 Mehmood Khan 5 0 0 0 0 5
35 Irfan Sohail 5 0 0 0 0 5
36 Ravindhar Uddavolu 5 0 0 0 0 5
37 Tafazzul Khan 5 0 0 0 0 5
38 Praveen Kumar 4 0 1 0 0 5
39 Krishna Verma 4 0 0 0 1 5
40 Sandeep Dhar 4 0 1 0 0 5
41 Shakir Naeem 3 0 2 0 0 5
42 Pratik Patel 4 0 0 0 0 4
43 Praveen Papireddy 4 0 0 0 0 4
44 Faraz Durrani 4 0 0 0 0 4
45 Venkatakrishnan V 4 0 0 0 0 4
46 Ibrahim Khaleel 4 0 0 0 0 4
47 Arif Mustafa 4 0 0 0 0 4
48 Aamir Shahzad 4 0 0 0 0 4
49 Suneel Challagali 3 0 1 0 0 4
50 Jibreel Rana 3 0 1 0 0 4
51 Khawar Ali 3 0 1 0 0 4
52 Mahesh Parikh 3 0 0 0 1 4
53 Samir Raorane 3 0 1 0 0 4
54 Sami Mohammed Khan 3 0 0 0 0 3
55 Neeraj Iyer 3 0 0 0 0 3
56 Saquib Chowdury 3 0 0 0 0 3
57 Lloyd Taylor 3 0 0 0 0 3
58 Karthik Sukumar 3 0 0 0 0 3
59 Imran Ahmed 3 0 0 0 0 3
60 Sarwar Ghori 3 0 0 0 0 3
61 Mazhar Rana 3 0 0 0 0 3
62 Abhisek Pan 3 0 0 0 0 3
63 Safder Syed 3 0 0 0 0 3
64 Ashwin Venkat 2 0 1 0 0 3
65 Asmar Najam 2 0 1 0 0 3
66 Puneet Dubey 2 0 1 0 0 3
67 Bhavesh Amin 2 0 1 0 0 3
68 Sanjay Patel 2 0 1 0 0 3
69 Yousaf Muhammad 2 0 1 0 0 3
70 Manan Patel 2 0 0 0 1 3
71 Raja Muhammad 2 0 1 0 0 3
72 Sikander Soleja 2 0 1 0 0 3
73 Mizaan Mohammad 2 0 0 0 0 2
74 Affan Ansari 2 0 0 0 0 2
75 Abdul Ghani 2 0 0 0 0 2
76 Usman Malik 2 0 0 0 0 2
77 Raj Sekar 2 0 0 0 0 2
78 Pankaj Kampli 2 0 0 0 0 2
79 Viswanath Reddy 2 0 0 0 0 2
80 Adeel Ahmed 2 0 0 0 0 2
81 Rashid Khan 2 0 0 0 0 2
82 Vinay Raghu 2 0 0 0 0 2
83 Kiran Prakash 2 0 0 0 0 2
84 Neil Nevgi 2 0 0 0 0 2
85 Shahid Munir 1 0 1 0 0 2
86 Faisal Nafasat 1 0 1 0 0 2
87 Shaheer Hassan 1 0 1 0 0 2
88 Bobby Bhargav 1 0 1 0 0 2
89 Adnan Baig 1 0 1 0 0 2
90 Sanchan Mallapragada 1 0 0 0 0 1
91 Rashid Afzal 1 0 0 0 0 1
92 Fouzan Ansari 1 0 0 0 0 1
93 Harsha Potlapalli 1 0 0 0 0 1
94 Waseem Khan 1 0 0 0 0 1
95 Zubair Dhala 1 0 0 0 0 1
96 Asad Majeed 1 0 0 0 0 1
97 Mohammed Mirza 1 0 0 0 0 1
98 Abhishek Simhachalam 1 0 0 0 0 1
99 Aditya Kulkarni 1 0 0 0 0 1
100 Matthew Arnold 1 0 0 0 0 1
101 Sher Amjad 1 0 0 0 0 1
102 Faraz Ahmed 1 0 0 0 0 1
103 Ahsan Jamil 1 0 0 0 0 1
104 Usama Ahmad 1 0 0 0 0 1
105 Aditya Burman 1 0 0 0 0 1
106 Yasheb Rajpar 1 0 0 0 0 1
107 Omair Rehman 1 0 0 0 0 1
108 Satadru Roy 1 0 0 0 0 1
109 Naren Murkonda 1 0 0 0 0 1
110 Mohsin Khan 1 0 0 0 0 1
111 Mohammed Iftikhar 1 0 0 0 0 1
112 Sachin Panaskar 0 0 1 0 0 1
113 Praveen Nimbagiri 0 0 1 0 0 1
114 Urvish Desai 0 0 1 0 0 1
115 Faisal Baig 0 0 0 0 1 1
116 Shayan Ali 0 0 1 0 0 1
117 Nabeel Ahmed 0 0 0 0 1 1