# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Nishant Bharadwaj
 St Louis
9 121 770 90 50 1 1031
2 Shishir Jai
 St Louis
8 -28 810 40 0 0 822
3 Rahul Acharya
 St Louis
8 190 360 30 0 0 580
4 Sourab Mahajan
 St Louis
9 98 450 20 0 0 568
5 Sohail Alvi
 St Louis
12 424 60 40 0 0 524
6 Muhammad Tariq Akram
 St Louis
9 379 90 30 0 0 499
7 Srini Adem
 St Louis
7 445 0 40 0 0 485
8 Ravikumar Chockalingam
 St Louis
4 34 210 10 0 0 254
9 Ahmad Zaman Qamar
 St Louis
7 227 0 20 0 0 247
10 Dinush Lanka Jayasooriya
 St Louis
7 75 80 70 0 0 225
11 Dheeraj Reddy
 St Louis
5 186 10 0 0 0 196
12 Kapil Jakhar
 St Louis
5 7 140 10 0 0 157
13 Ahmed Ali Mir
 St Louis
9 89 0 60 0 0 149
14 Santhosh reddy Venteru
 St Louis
6 13 10 70 0 0 93
15 Basit Zaidi
 St Louis
7 1 90 0 0 0 91
16 Shoaib Kharawala
 St Louis
7 30 0 20 0 0 50
17 Jayesh Giri
 St Louis
4 22 0 0 0 0 22
18 Suneel Reddy
 St Louis
6 -13 0 20 0 0 7
19 Mehedi Rezan
 St Louis
3 0 0 0 0 0 0