# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Hammad Bakhshi
 Pak Gymkhana
2 230 50 0 0 0 280
2 Shahid Munir
 Pak Gymkhana
2 98 160 0 0 0 258
3 Mahesh Parikh
 Challengers
2 207 0 20 0 0 227
4 Rashid Khan
 Pak Gymkhana
1 41 170 0 0 0 211
5 Bhavesh Amin
 Challengers
2 0 180 10 0 0 190
6 Samir Raorane
 Challengers
2 75 90 20 0 0 185
7 Mohammed Sami Khan
 Chicago United A
1 103 70 10 0 0 183
8 Darshan Patel
 Challengers
2 138 0 30 0 0 168
9 Nasir Nazar
 Rogers Park
1 68 70 0 0 0 138
10 Raheel Akhtar
 Pak Gymkhana
1 92 30 0 0 0 122
11 Shahmeer Khaliqdina
 Pak Gymkhana
2 49 60 10 0 0 119
12 Ayaz Patel
 Anjuman 1
1 82 30 0 0 0 112
13 Manan Patel
 Challengers
2 54 50 0 0 0 104
14 Mayur Patel
 Challengers
2 1 80 20 0 0 101
15 Wasim Patel
 Anjuman 1
1 75 0 20 0 0 95
16 Afroze Siddiqui
 Challengers
2 0 90 0 0 0 90
17 Moin Babar
 Chicago United A
1 0 40 40 0 0 80
18 Ikram Patel
 Anjuman 1
1 6 50 20 0 0 76
19 Talha Mohsin
 Chicago United A
1 0 70 0 0 0 70
20 Asif Patel
 Anjuman 1
1 0 70 0 0 0 70
21 Pradeep Bhisht
 Chicago United A
1 0 60 0 0 0 60
22 Mujtaba Baqir
 Friends XI
1 59 0 0 0 0 59
23 Jamil Vora
 Anjuman 1
1 43 0 10 0 0 53
24 Umer Choudhry
 Friends XI
1 30 0 20 0 0 50
25 Shahbaz Malik
 Friends XI
1 30 20 0 0 0 50
26 Faisal Baig
 Chicago United A
1 50 0 0 0 0 50
27 Najam Iqbal
 Chicago United A
1 38 0 10 0 0 48
28 Shaheer Hassan
 Rogers Park
1 45 0 0 0 0 45
29 Harris Imtiaz
 Friends XI
1 8 20 10 0 0 38
30 Kabir Hussain
 Anjuman 1
1 8 30 0 0 0 38
31 Vijay Radhakrishna
 Challengers
1 36 0 0 0 0 36
32 Riaz Butt
 Friends XI
1 34 0 0 0 0 34
33 Daxx Patel
 Challengers
2 2 30 0 0 0 32
34 Wali Rizvi
 Friends XI
1 32 0 0 0 0 32
35 Javid Patel (akubat)
 Anjuman 1
1 0 30 0 0 0 30
36 Arif Mustafa
 Rogers Park
1 27 0 0 0 0 27
37 Salman Ahmed
 Pak Gymkhana
2 27 0 0 0 0 27
38 Urvish Desai
 Challengers
2 25 0 0 0 0 25
39 Safder Syed
 Pak Gymkhana
1 23 0 0 0 0 23
40 Aamir Shahzad
 Rogers Park
1 2 20 0 0 0 22
41 Mughiz Ghori
 Rogers Park
1 20 0 0 0 0 20
42 Sultan Baig
 Friends XI
1 -10 30 0 0 0 20
43 Shiraz Najam
 Rogers Park
1 4 0 10 0 0 14
44 Kamran Syed
 Pak Gymkhana
2 23 -10 0 0 0 13
45 Imran Syed
 Pak Gymkhana
2 13 0 0 0 0 13
46 Yaseen Bahmaid Sheikh
 Chicago United A
1 0 10 0 0 0 10
47 Mahmood Chaudhry
 Pak Gymkhana
2 9 0 0 0 0 9
48 Chirag R Patel
 Challengers
1 4 0 0 0 0 4
49 Faraz Najam
 Rogers Park
1 4 0 0 0 0 4
50 Sandeep Dhar
 Rogers Park
1 3 0 0 0 0 3
51 Sree Kajuluri
 Friends XI
1 2 0 0 0 0 2
52 Rafiq Canadian
 Anjuman 1
1 2 0 0 0 0 2
53 Asmar Najam
 Rogers Park
1 1 0 0 0 0 1
54 Akhil Ahuja
 Chicago United A
1 1 0 0 0 0 1
55 Saquib Chowdhury
 Rogers Park
1 1 0 0 0 0 1
56 Mohsin Detraliya
 Anjuman 1
1 0 0 0 0 0 0
57 Usman Malik
 Friends XI
1 -10 10 0 0 0 0
58 Rinav Patel
 Friends XI
1 0 0 0 0 0 0
59 Ashhar Mehdi
 Pak Gymkhana
1 3 -10 0 0 0 -7
60 Imran Tailor
 Anjuman 1
1 -10 0 0 0 0 -10
61 Bashir Iqbal
 Friends XI
1 -10 0 0 0 0 -10
62 Mazhar Rana
 Pak Gymkhana
1 6 -20 0 0 0 -14
63 Irfan Chaudhary
 Pak Gymkhana
2 -20 0 0 0 0 -20
64 Abhijit Joshi
 Rogers Park
1 8 -30 0 0 0 -22