# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Talal Ikram
 Rivercity
1 165 110 30 0 0 305
2 Sikander Soleja
 Rivercity
1 2 90 20 0 0 112
3 Sunil Kollabhattula
 Rivercity
1 90 0 0 0 0 90
4 Reddy Bommareddy
 Rivercity
1 59 20 0 0 0 79
5 Krishna Karthik Madupu
 Rivercity
1 -6 60 10 0 0 64
6 Rajendhar Uddavolu
 Rivercity
1 1 0 0 0 0 1
7 Rizwan Syed
 Rivercity
1 1 0 0 0 0 1
8 Praveen Konala
 Rivercity
1 -10 10 0 0 0 0
9 Chittaranjan Reddy
 Rivercity
1 -10 0 0 0 0 -10
10 Pramod Vadnala
 Rivercity
1 -10 0 0 0 0 -10
11 Goutham Sudhini
 Rivercity
1 -10 -10 0 0 0 -20