Midwest Cricket Conference
Eagles - Roster

Eagles
   vs   
Milwaukee Panthers
Schedule :   Sunday 22 Jul 2018 10:00 AM
Match Type: L Ground: WP1
Umpire(s) : Arshad Yousuf 773-310-3009 null

1
Abhiny Baki Z
     13
Naren Murkonda  
    
2
Adithya Subramanian
     14
Prakyath Jaladhar  
    
3
Aditya Malhotra
     15
Priyank Patel  
    
4
Amit Singh
     16
Ranjan Gandi Z  
    
5
Arjun Kumar
     17
Renganathan Sankar  
    
6
Bhavish Kondaveeti
     18
Saketh Kasthala  
    
7
Datta Prakash Z
     19
Sanjay Shrivastava  
    
8
Faraz Iyoob
     20
Sarvesh Masurekar  
    
9
Karan Kumar
     21
Subbu Kuppusami  
    
10
Krishna Kurup
     22
Venkatesh Naidu  
    
11
Mayank Jhaveri
     23
Vibhash Pathak Z  
    
12
Mitul Patel
     24
Zeeshan Ashraf  
    
 
1      6     
2      7     
3      8     
4      9     
5      10     
Powered By cricclubs.com