Ball By Ball


Batsman R B 4's 6's SR
Vishnu Chaitanya 26 31 1 1 83.87
Sachin Jha 39 57 3 0 68.42
 
Bowler O M R W Econ
Arjun Kumar 1.0 0 6 0 6.00
Naren Murkonda 2.0 0 10 0 5.00

End of Over 20 (6 Runs)

Vishnu C 26 (31)
Sachin J 39 (57)

Arjun K 1.0-0-6-0

Run Rate : 4.50

ROV

Rovers

90/1

 • 19.6     Arjun K to Vishnu C, 0 run
 • 16:45

 • 2 19.5     Arjun K to Vishnu C, 2 runs
 • 12:55

 • 19.4     Arjun K to Vishnu C, 0 run
 • 12:54

 • 1wd 19.4     Arjun K to Vishnu C WIDE
 • 12:54

 • 2 19.3     Arjun K to Vishnu C, 2 runs
 • 12:54

 • 1 19.2     Arjun K to Sachin J, 1 run
 • 12:53

 • 19.1     Arjun K to Sachin J, 0 run
 • 12:53

End of Over 19 (5 Runs)

Sachin J 38 (55)
Vishnu C 22 (27)

Naren M 2.0-0-10-0

Run Rate : 4.42

ROV

Rovers

84/1

 • 1 18.6     Naren M to Sachin J, 1 run
 • 12:51

 • 1 18.5     Naren M to Vishnu C, 1 run
 • 12:50

 • 1 18.4     Naren M to Sachin J, 1 run
 • 12:50

 • 1 18.3     Naren M to Vishnu C, 1 run
 • 12:49

 • 18.2     Naren M to Vishnu C, 0 run
 • 12:48

 • 1 18.1     Naren M to Sachin J, 1 run
 • 12:48

End of Over 18 (3 Runs)

Vishnu C 20 (24)
Sachin J 35 (52)

Tejas V 6.0-1-30-0

Run Rate : 4.39

ROV

Rovers

79/1

 • 17.6     Tejas V to Vishnu C, 0 run
 • 12:46

 • 17.5     Tejas V to Vishnu C, 0 run
 • 12:46

 • 17.4     Tejas V to Vishnu C, 0 run
 • 12:46

 • 1 17.3     Tejas V to Sachin J, 1 run
 • 12:45

 • 1 17.2     Tejas V to Vishnu C, 1 run
 • 12:45

 • 1 17.1     Tejas V to Sachin J, 1 run
 • 12:44

End of Over 17 (5 Runs)

Vishnu C 19 (20)
Sachin J 33 (50)

Naren M 1.0-0-5-0

Run Rate : 4.47

ROV

Rovers

76/1

 • 16.6     Naren M to Vishnu C, 0 run
 • 12:42

 • 16.5     Naren M to Vishnu C, 0 run
 • 12:42

 • 16.4     Naren M to Vishnu C, 0 run
 • 12:41

 • 4 16.3     Naren M to Vishnu C, 4 runs FOUR
 • 12:41

 • 16.2     Naren M to Vishnu C, 0 run
 • 12:40

 • 1 16.1     Naren M to Sachin J, 1 run
 • 12:40

End of Over 16 (9 Runs)

Vishnu C 15 (15)
Sachin J 32 (49)

Tejas V 5.0-1-27-0

Run Rate : 4.44

ROV

Rovers

71/1

 • 15.6     Tejas V to Vishnu C, 0 run
 • 12:38

 • 6 15.5     Tejas V to Vishnu C, 6 runs SIX
 • 12:37

 • 15.4     Tejas V to Vishnu C, 0 run
 • 12:37

 • 1 15.3     Tejas V to Sachin J, 1 run
 • 12:36

 • 1 15.2     Tejas V to Vishnu C, 1 run
 • 12:36

 • 1 15.1     Tejas V to Sachin J, 1 run
 • 12:35

End of Over 15 (7 Runs)

Vishnu C 8 (11)
Sachin J 30 (47)

Karan K 4.0-0-15-0

Run Rate : 4.13

ROV

Rovers

62/1

 • 2 14.6     Karan K to Vishnu C, 2 runs
 • 12:33

 • 1 14.5     Karan K to Sachin J, 1 run
 • 12:33

 • 14.4     Karan K to Sachin J, 0 run
 • 12:32

 • 14.3     Karan K to Sachin J, 0 run
 • 12:32

 • 14.2     Karan K to Sachin J, 0 run
 • 12:32

 • 4 14.1     Karan K to Sachin J, 4 runs FOUR
 • 12:31

End of Over 14 (8 Runs)

Vishnu C 6 (10)
Sachin J 25 (42)

Tejas V 4.0-1-18-0

Run Rate : 3.93

ROV

Rovers

55/1

 • 13.6     Tejas V to Vishnu C, 0 run
 • 12:30

 • 13.5     Tejas V to Vishnu C, 0 run
 • 12:29

 • 1 13.4     Tejas V to Sachin J, 1 run
 • 12:29

 • 4 13.3     Tejas V to Sachin J, 4 runs FOUR
 • 12:28

 • 2 13.2     Tejas V to Sachin J, 2 runs
 • 12:27

 • 1 13.1     Tejas V to Vishnu C, 1 run
 • 12:27

End of Over 13 (3 Runs)

Sachin J 18 (39)
Vishnu C 5 (7)

Karan K 3.0-0-8-0

Run Rate : 3.62

ROV

Rovers

47/1

 • 12.6     Karan K to Sachin J, 0 run
 • 12:25

 • 12.5     Karan K to Sachin J, 0 run
 • 12:25

 • 2 12.4     Karan K to Sachin J, 2 runs
 • 12:25

 • 12.3     Karan K to Sachin J, 0 run
 • 12:24

 • 12.2     Karan K to Sachin J, 0 run
 • 12:23

 • 1 12.1     Karan K to Vishnu C, 1 run
 • 12:23

End of Over 12 (3 Runs)

Sachin J 16 (34)
Vishnu C 4 (6)

Tejas V 3.0-1-10-0

Run Rate : 3.67

ROV

Rovers

44/1

 • 11.6     Tejas V to Sachin J, 0 run
 • 12:21

 • 11.5     Tejas V to Sachin J, 0 run
 • 12:20

 • 11.4     Tejas V to Sachin J, 0 run
 • 12:20

 • 11.3     Tejas V to Sachin J, 0 run
 • 12:19

 • 1 11.2     Tejas V to Vishnu C, 1 run
 • 12:19

 • 2 11.1     Tejas V to Vishnu C, 2 runs
 • 12:18

End of Over 11 (2 Runs)

Sachin J 16 (30)
Vishnu C 1 (4)

Karan K 2.0-0-5-0

Run Rate : 3.73

ROV

Rovers

41/1

 • 10.6     Karan K to Sachin J, 0 run
 • 12:16

 • 10.5     Karan K to Sachin J, 0 run
 • 12:16

 • 1 10.4     Karan K to Vishnu C, 1 run
 • 12:16

 • 10.3     Karan K to Vishnu C, 0 run
 • 12:15

 • 1 10.2     Karan K to Sachin J, 1 run
 • 12:15

 • 10.1     Karan K to Sachin J, 0 run
 • 12:14

End of Over 10 (Maiden)

Vishnu C 0 (2)
Sachin J 15 (26)

Tejas V 2.0-1-7-0

Run Rate : 3.90

ROV

Rovers

39/1

 • 9.6     Tejas V to Vishnu C, 0 run
 • 12:13

 • 9.5     Tejas V to Vishnu C, 0 run
 • 12:13


 • 9.3     Tejas V to Krishna Prashanth M, 0 run
 • 12:10

 • 9.2     Tejas V to Krishna Prashanth M, 0 run
 • 12:09

 • 9.1     Tejas V to Krishna Prashanth M, 0 run
 • 12:09

End of Over 9 (3 Runs)

Sachin J 15 (26)
Krishna Prash 14 (28)

Karan K 1.0-0-3-0

Run Rate : 4.33

ROV

Rovers

39/0

 • 8.6     Karan K to Sachin J, 0 run
 • 12:09

 • 8.5     Karan K to Sachin J, 0 run
 • 12:07

 • 1wd 8.5     Karan K to Sachin J WIDE
 • 12:07

 • 8.4     Karan K to Sachin J, 0 run
 • 12:07

 • 1 8.3     Karan K to Krishna Prashanth M, 1 run
 • 12:06

 • 8.2     Karan K to Krishna Prashanth M, 0 run
 • 12:06

 • 8.1     Karan K to Krishna Prashanth M, 0 run
 • 12:05

 • 1wd 8.1     Karan K to Krishna Prashanth M WIDE
 • 12:05

End of Over 8 (7 Runs)

Sachin J 15 (23)
Krishna Prash 13 (25)

Tejas V 1.0-0-7-0

Run Rate : 4.50

ROV

Rovers

36/0

 • 7.6     Tejas V to Sachin J, 0 run
 • 12:03

 • 7.5     Tejas V to Sachin J, 0 run
 • 12:03

 • 4 7.4     Tejas V to Sachin J, 4 runs FOUR
 • 12:02

 • 1wd 7.4     Tejas V to Sachin J WIDE
 • 12:02

 • 1 7.3     Tejas V to Krishna Prashanth M, 1 run
 • 12:01

 • 1 7.2     Tejas V to Sachin J, 1 run
 • 12:01

 • 7.1     Tejas V to Sachin J, 0 run
 • 12:00

End of Over 7 (3 Runs)

Krishna Prash 12 (24)
Sachin J 10 (18)

Aditya A 1.0-0-3-0

Run Rate : 4.14

ROV

Rovers

29/0

 • 6.6     Aditya A to Krishna Prashanth M, 0 run
 • 11:57

 • 1 6.5     Aditya A to Sachin J, 1 run
 • 11:56

 • 1 6.4     Aditya A to Krishna Prashanth M, 1 run
 • 11:56

 • 6.3     Aditya A to Krishna Prashanth M, 0 run
 • 11:55

 • 1 6.2     Aditya A to Sachin J, 1 run
 • 11:54

 • 6.1     Aditya A to Sachin J, 0 run
 • 11:54

End of Over 6 (5 Runs)

Krishna Prash 11 (21)
Sachin J 8 (15)

Ranadeep A 3.0-0-13-0

Run Rate : 4.33

ROV

Rovers

26/0

 • 4 5.6     Ranadeep A to Krishna Prashanth M, 4 runs FOUR
 • 11:52

 • 5.5     Ranadeep A to Krishna Prashanth M, 0 run
 • 11:51

 • 5.4     Ranadeep A to Krishna Prashanth M, 0 run
 • 11:50

 • 5.3     Ranadeep A to Krishna Prashanth M, 0 run
 • 11:50

 • 1 5.2     Ranadeep A to Sachin J, 1 run
 • 11:49

 • 5.1     Ranadeep A to Sachin J, 0 run
 • 11:48

End of Over 5 (3 Runs)

Krishna Prash 7 (17)
Sachin J 7 (13)

Raja Ravi K 3.0-0-13-0

Run Rate : 4.20

ROV

Rovers

21/0

 • 4.6     Raja Ravi K to Krishna Prashanth M, 0 run
 • 11:47

 • 1 4.5     Raja Ravi K to Sachin J, 1 run
 • 11:46

 • 4.4     Raja Ravi K to Sachin J, 0 run
 • 11:45

 • 4.3     Raja Ravi K to Sachin J, 0 run
 • 11:45

 • 4.2     Raja Ravi K to Sachin J, 0 run
 • 11:44

 • 2 4.1     Raja Ravi K to Sachin J, 2 runs
 • 11:44

End of Over 4 (6 Runs)

Krishna Prash 7 (16)
Sachin J 4 (8)

Ranadeep A 2.0-0-8-0

Run Rate : 4.50

ROV

Rovers

18/0

 • 3.6     Ranadeep A to Krishna Prashanth M, 0 run
 • 11:41

 • 2 3.5     Ranadeep A to Krishna Prashanth M, 2 runs
 • 11:41

 • 1wd 3.5     Ranadeep A to Krishna Prashanth M WIDE
 • 11:40

 • 3.4     Ranadeep A to Krishna Prashanth M, 0 run
 • 11:40

 • 3.3     Ranadeep A to Krishna Prashanth M, 0 run
 • 11:39

 • 2 3.2     Ranadeep A to Krishna Prashanth M, 2 runs
 • 11:39

 • 1 3.1     Ranadeep A to Sachin J, 1 run
 • 11:38

End of Over 3 (6 Runs)

Krishna Prash 3 (11)
Sachin J 3 (7)

Raja Ravi K 2.0-0-10-0

Run Rate : 4.00

ROV

Rovers

12/0

 • 2.6     Raja Ravi K to Krishna Prashanth M, 0 run
 • 11:36

 • 1 2.5     Raja Ravi K to Sachin J, 1 run
 • 11:36

 • 1wd 2.5     Raja Ravi K to Sachin J WIDE
 • 11:35

 • 1 2.4     Raja Ravi K to Krishna Prashanth M, 1 run
 • 11:34

 • 2.3     Raja Ravi K to Krishna Prashanth M, 0 run
 • 11:33

 • 2.2     Raja Ravi K to Krishna Prashanth M, 0 run
 • 11:33

 • 1wd 2.2     Raja Ravi K to Krishna Prashanth M WIDE
 • 11:32

 • 1 2.1     Raja Ravi K to Sachin J, 1 run
 • 11:31

 • 1wd 2.1     Raja Ravi K to Sachin J WIDE
 • 11:31

End of Over 2 (2 Runs)

Krishna Prash 2 (7)
Sachin J 1 (5)

Ranadeep A 1.0-0-2-0

Run Rate : 3.00

ROV

Rovers

6/0

 • 1.6     Ranadeep A to Krishna Prashanth M, 0 run
 • 11:29

 • 1wd 1.6     Ranadeep A to Krishna Prashanth M WIDE
 • 11:28

 • 1 1.5     Ranadeep A to Sachin J, 1 run
 • 11:27

 • 1.4     Ranadeep A to Sachin J, 0 run
 • 11:27

 • 1.3     Ranadeep A to Sachin J, 0 run
 • 11:26

 • 1.2     Ranadeep A to Sachin J, 0 run
 • 11:25

 • 1.1     Ranadeep A to Sachin J, 0 run
 • 11:25

End of Over 1 (4 Runs)

Krishna Prash 2 (6)
Sachin J 0 (0)

Raja Ravi K 1.0-0-4-0

Run Rate : 4.00

ROV

Rovers

4/0

 • 0.6     Raja Ravi K to Krishna Prashanth M, 0 run
 • 11:23

 • 0.5     Raja Ravi K to Krishna Prashanth M, 0 run
 • 11:22

 • 1wd 0.5     Raja Ravi K to Krishna Prashanth M WIDE
 • 11:21

 • 0.4     Raja Ravi K to Krishna Prashanth M, 0 run
 • 11:20

 • 1wd 0.4     Raja Ravi K to Krishna Prashanth M WIDE
 • 11:20

 • 0.3     Raja Ravi K to Krishna Prashanth M, 0 run
 • 11:19

 • 2 0.2     Raja Ravi K to Krishna Prashanth M, 2 runs , towards long leg
 • 11:19

 • 0.1     Raja Ravi K to Krishna Prashanth M, 0 run
 • 11:18


Charts
Loading ...
Loading ...
Loading ...