# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Sandeep Dhar
 Mcc
15 1864 40 70 100 2 2074
2 Ijaz Afridi
 Mcc
11 907 660 70 100 2 1737
3 Avinash Punniyakotti
 Mcc
12 1373 0 40 100 2 1513
4 Asif Khan
 Mcc
12 663 590 70 100 2 1423
5 Shaker Naeem
 Mcc
18 869 270 50 50 1 1239
6 Rahul Balasubramanyam
 Mcc
10 824 0 60 50 1 934
7 Vaikunth Seshadri
 Mcc
16 531 290 60 50 1 931
8 Vivek Rajamani
 Mcc
15 139 520 40 50 1 749
9 Prasoon Sharma
 Mcc
12 108 520 40 0 0 668
10 Akash Shakunala
 Mcc
12 438 0 90 0 0 528
11 Ali Faruqui
 Mcc
5 15 230 50 0 0 295
12 Zubair Dhala
 Mcc
9 211 0 60 0 0 271
13 Syed Umer Javed
 Mcc
2 106 60 0 0 0 166
14 Ankit Agrawal
 Mcc
15 52 40 50 0 0 142
15 Kashif Askari
 Mcc
12 11 20 70 0 0 101
16 Riaz Butt
 Mcc
8 -10 80 20 0 0 90
17 Azhar Rasool
 Mcc
8 -6 20 10 0 0 24
18 Sohair Mohsin
 Mcc
1 0 0 20 0 0 20
19 Sridhar Bhuvanagiri
 Mcc
2 0 -20 10 0 0 -10