# Player Team Matches Batting Bowling Fielding Other MOM # Total
1 Sandeep Dhar Mcc 15 1864 40 70 100 2 2074
2 Ijaz Afridi Mcc 11 907 660 70 100 2 1737
3 Avinash Punniyakotti Mcc 12 1373 0 40 100 2 1513
4 Asif Khan Mcc 12 663 590 70 100 2 1423
5 Shaker Naeem Mcc 18 869 270 50 50 1 1239
6 Rahul Balasubramanyam Mcc 10 824 0 60 50 1 934
7 Vaikunth Seshadri Mcc 16 531 290 60 50 1 931
8 Vivek Rajamani Mcc 15 139 520 40 50 1 749
9 Prasoon Sharma Mcc 12 108 520 40 0 0 668
10 Akash Shakunala Mcc 12 438 0 90 0 0 528
11 Ali Faruqui Mcc 5 15 230 50 0 0 295
12 Zubair Dhala Mcc 9 211 0 60 0 0 271
13 Syed Umer Javed Mcc 2 106 60 0 0 0 166
14 Ankit Agrawal Mcc 15 52 40 50 0 0 142
15 Kashif Askari Mcc 12 11 20 70 0 0 101
16 Riaz Butt Mcc 8 -10 80 20 0 0 90
17 Azhar Rasool Mcc 8 -6 20 10 0 0 24
18 Sohair Mohsin Mcc 1 0 0 20 0 0 20
19 Sridhar Bhuvanagiri Mcc 2 0 -20 10 0 0 -10