# Player Mat Inns Overs Runs Wkts Ave Econ SR Hat-trick 4W 5W Wides Nb
1 Ramsai Amrutham 4 4 7.0 21 11 1.91 3.00 3.8 0 0 1 4 3
2 Ritesh Modi 6 6 12.0 65 9 7.22 5.42 8.0 0 0 0 6 1
3 Hassan Khalid 6 6 12.0 37 8 4.62 3.08 9.0 0 0 0 1 0
4 Farhan Arshad 6 6 10.0 33 8 4.12 3.30 7.5 0 0 0 2 1
5 Abdul Salam 6 6 11.0 33 7 4.71 3.00 9.4 0 0 0 2 0
6 Suhas Gavhane 5 5 9.2 31 6 5.17 3.32 9.3 0 0 0 2 0
7 Suryakant Sharma 4 4 5.5 21 6 3.50 3.60 5.8 0 0 0 3 0
8 Santhosh Gopal 5 5 8.5 37 6 6.17 4.19 8.8 0 0 0 3 0
9 Sanchit Jain 5 5 10.0 43 6 7.17 4.30 10.0 0 0 0 5 0
10 Shravan Govardhana 6 6 10.5 47 6 7.83 4.34 10.8 0 0 0 4 0
11 Arvind Singh 4 4 6.3 29 6 4.83 4.46 6.5 0 0 0 11 1
12 Sudhaman Srinivasan 3 2 4.0 21 6 3.50 5.25 4.0 0 1 0 6 0
13 Saeed Bahadur Elahi 3 3 6.0 21 5 4.20 3.50 7.2 0 0 0 2 0
14 Raghavendra Gogi 3 3 5.2 34 5 6.80 6.38 6.4 0 0 0 1 1
15 Rohan A 6 5 7.0 64 5 12.80 9.14 8.4 0 0 0 6 0
16 Rizwan Arshad 5 5 2.1 7 4 1.75 3.23 3.2 0 0 0 0 0
17 Laxmi Narasimhan 2 2 4.0 14 4 3.50 3.50 6.0 0 0 0 1 1
18 Chigurupati Venkat 3 3 6.0 30 4 7.50 5.00 9.0 0 0 0 3 0
19 Kishore Babu Thangavelu 3 3 5.0 27 4 6.75 5.40 7.5 0 1 0 1 0
20 Balaji Kulothungan 3 3 5.4 31 4 7.75 5.47 8.5 0 0 0 3 0
21 Balaji Raman 3 3 6.0 33 4 8.25 5.50 9.0 0 0 0 1 2
22 Koushik Reddy Gongireddy 3 3 6.0 35 4 8.75 5.83 9.0 0 0 0 2 2
23 Jayanth Para 3 2 4.0 24 4 6.00 6.00 6.0 0 0 0 1 0
24 Vibin K V 3 2 2.2 16 4 4.00 6.86 3.5 0 0 0 5 0
25 Sridhar Dhodda 3 3 5.0 39 4 9.75 7.80 7.5 0 0 0 2 1
26 Zubair Dhala 4 4 4.5 14 3 4.67 2.90 9.7 0 0 0 5 0
27 Chaitanya Kumar Melam 3 3 6.0 19 3 6.33 3.17 12.0 0 0 0 3 0
28 Naveen Aindla 4 4 7.0 26 3 8.67 3.71 14.0 0 0 0 7 0
29 Kaushik Patel 4 4 6.5 28 3 9.33 4.10 13.7 0 0 0 5 0
30 Sankar Sathyamurthy 5 5 9.0 39 3 13.00 4.33 18.0 0 0 0 8 0
31 Gangaraju Lolapu 3 3 5.5 26 3 8.67 4.46 11.7 0 0 0 1 0
32 Sanjiv Singh 5 5 10.0 46 3 15.33 4.60 20.0 0 0 0 6 0
33 Sunny Patel 3 3 5.4 27 3 9.00 4.76 11.3 0 0 0 6 0
34 Gangadhar Nalluri 4 4 6.0 30 3 10.00 5.00 12.0 0 0 0 5 1
35 Jagasweth Reddy Pesaru 6 4 5.0 27 3 9.00 5.40 10.0 0 0 0 1 0
36 Piyush Priyadarshi Patra 3 3 4.0 22 3 7.33 5.50 8.0 0 0 0 0 0
37 Osaid Ahmad 4 4 4.0 27 3 9.00 6.75 8.0 0 0 0 2 0
38 Mohammed Sadiq 3 2 3.0 8 2 4.00 2.67 9.0 0 0 0 1 0
39 Syed Abhinash 3 3 4.3 12 2 6.00 2.67 13.5 0 0 0 1 0
40 Kabir Hussain 2 2 4.0 12 2 6.00 3.00 12.0 0 0 0 5 1
41 Santosh Shetty 5 5 10.0 34 2 17.00 3.40 30.0 0 0 0 4 0
42 Adithya Veeram 4 4 6.0 22 2 11.00 3.67 18.0 0 0 0 1 0
43 Nithin Georgekutty 3 2 3.0 12 2 6.00 4.00 9.0 0 0 0 0 0
44 Sanat Mishra 2 2 4.0 16 2 8.00 4.00 12.0 0 0 0 0 0
45 Ankit Agrawal 2 2 3.0 13 2 6.50 4.33 9.0 0 0 0 1 3
46 Siva Pulagam 2 2 3.0 15 2 7.50 5.00 9.0 0 0 0 1 0
47 Velumani Elumalai 3 3 4.0 21 2 10.50 5.25 12.0 0 0 0 1 0
48 Harsh Parikh 3 3 4.0 22 2 11.00 5.50 12.0 0 0 0 3 0
49 Abhinav Pratap 3 3 4.0 22 2 11.00 5.50 12.0 0 0 0 4 0
50 Samuel Melvin 3 3 4.0 26 2 13.00 6.50 12.0 0 0 0 1 0
51 Ashok Kumar Jampana 3 3 3.5 25 2 12.50 6.52 11.5 0 0 0 1 1
52 Omar Mansoor 3 3 3.0 21 2 10.50 7.00 9.0 0 0 0 2 1
53 Harish Choragudi 3 3 5.0 35 2 17.50 7.00 15.0 0 0 0 5 1
54 Girish Kadiyala 3 2 4.0 29 2 14.50 7.25 12.0 0 0 0 4 1
55 Manish Dhall 2 2 3.0 27 2 13.50 9.00 9.0 0 0 0 2 2
56 Kuruba Anand Raj 3 1 1.0 1 1 1.00 1.00 6.0 0 0 0 0 0
57 Ali N 2 2 4.0 8 1 8.00 2.00 24.0 0 0 0 1 0
58 Atif Sagir 6 1 1.0 2 1 2.00 2.00 6.0 0 0 0 0 0
59 Goutham Subbaiah 2 2 4.0 13 1 13.00 3.25 24.0 0 0 0 1 0
60 Rohit Konusu 4 2 3.0 13 1 13.00 4.33 18.0 0 0 0 5 0
61 Loknadh Mullapudi 3 2 2.0 9 1 9.00 4.50 12.0 0 0 0 2 0
62 Rohit Raghu 6 5 5.0 24 1 24.00 4.80 30.0 0 0 0 6 0
63 Naveen Thalla 2 2 2.0 11 1 11.00 5.50 12.0 0 0 0 1 0
64 Sriram K 3 3 5.0 28 1 28.00 5.60 30.0 0 0 0 7 0
65 Jazil Bin Shahid 3 3 4.0 23 1 23.00 5.75 24.0 0 0 0 2 0
66 Romi E 3 3 5.0 29 1 29.00 5.80 30.0 0 0 0 7 0
67 Abhinav Reddy P 3 1 1.0 6 1 6.00 6.00 6.0 0 0 0 3 0
68 Karthikeyan T 2 1 2.0 13 1 13.00 6.50 12.0 0 0 0 3 0
69 Mahesh Mahi 3 3 5.0 36 1 36.00 7.20 30.0 0 0 0 3 0
70 Zeeshan Bhimani 3 2 2.0 15 1 15.00 7.50 12.0 0 0 0 3 0
71 Venkatesh Jannu 3 2 2.0 15 1 15.00 7.50 12.0 0 0 0 6 0
72 Shrijesh N 1 1 2.0 16 1 16.00 8.00 12.0 0 0 0 0 0
73 Bharath Adde 3 2 3.0 26 1 26.00 8.67 18.0 0 0 0 1 0
74 Phanindra Achanta 3 3 3.2 34 1 34.00 10.20 20.0 0 0 0 2 0
75 Saravanan Karthikeyan 2 2 2.0 23 1 23.00 11.50 12.0 0 0 0 0 2
76 Dinesh Mukka 2 1 0.2 1 0 0 3.00 0.0 0 0 0 0 0
77 Zarak S 2 1 1.0 4 0 0 4.00 0.0 0 0 0 0 0
78 Kathiravan Karunanandan 2 1 1.0 4 0 0 4.00 0.0 0 0 0 0 1
79 Gaurav G 4 3 3.0 14 0 0 4.67 0.0 0 0 0 6 0
80 Asif Riaz 3 2 2.0 11 0 0 5.50 0.0 0 0 0 6 0
81 Vishnu Sundaramoorthy 5 2 2.0 11 0 0 5.50 0.0 0 0 0 0 0
82 Krishna Kakumanu 2 1 0.1 1 0 0 6.00 0.0 0 0 0 0 0
83 Narayana Dagubatti 3 1 2.0 13 0 0 6.50 0.0 0 0 0 0 1
84 Zia Khan 3 3 4.0 27 0 0 6.75 0.0 0 0 0 8 1
85 Irfan Mohammed 5 1 1.0 7 0 0 7.00 0.0 0 0 0 1 0
86 Ram Pullabhatla 2 1 2.0 14 0 0 7.00 0.0 0 0 0 1 0
87 Hasan Malik 3 2 3.0 24 0 0 8.00 0.0 0 0 0 0 0
88 Raj Manuballa 3 1 1.0 9 0 0 9.00 0.0 0 0 0 2 0
89 Srini Ramachandran 3 2 3.0 27 0 0 9.00 0.0 0 0 0 3 0
90 Vivek K 3 3 3.0 29 0 0 9.67 0.0 0 0 0 7 1
91 Mohan Gutta 2 1 1.0 11 0 0 11.00 0.0 0 0 0 3 1
92 Manvinder Bhagat 1 1 1.0 12 0 0 12.00 0.0 0 0 0 6 0
93 Bikash R 2 1 0.4 8 0 0 12.00 0.0 0 0 0 4 0
94 Sachin K 2 1 1.0 13 0 0 13.00 0.0 0 0 0 1 0