# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Saikrishna Rengaraj 3 3 0 40 38 13.33 105.26 23 0 0 0 0 0 4 0
2 Sailesh Krovvidi 3 3 2 39 31 39.00 125.81 24 0 0 0 0 1 1 0
3 Praveen Kumar Saravanan 3 3 2 27 20 27.00 135.00 19 0 0 0 0 0 3 1
4 Pradeepkumar Sridhar 3 2 1 8 12 8.00 66.67 8 0 0 0 0 1 0 0
5 Dhaval Patel 3 3 0 5 17 1.67 29.41 3 0 0 0 0 1 0 0
6 Prabu Sekar 2 1 1 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jaiganesh Paneerselvam 2 1 1 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Jagannathan Naganathan 2 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0