# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Phani Vivekanand Kandalam 2 2 0 17 38 8.50 44.74 13 0 0 0 0 0 0 1
2 Vamsi Krishna Potla 2 2 2 12 23 -- 52.17 9 0 0 0 0 0 0 0
3 Prakash Sharma 2 2 1 11 8 11.00 137.50 10 0 0 0 0 0 1 0
4 Lakshman Anthati 1 1 1 9 13 -- 69.23 9 0 0 0 0 0 1 0
5 Anil Jonnalagadda 2 1 0 1 3 1.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Sufian Abu 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vikram Arroju 2 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
8 venkatesan Kannan 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0