# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Baiju Mehta 3 3 2 28 30 28.00 93.33 18 0 0 0 0 0 1 1
2 Ashish Ramachandran 2 2 1 21 19 21.00 110.53 20 0 0 0 0 0 1 1
3 Vinayak Sakharkar 3 3 0 19 26 6.33 73.08 12 0 0 0 0 0 1 0
4 Chandan Jha 3 3 1 15 18 7.50 83.33 13 0 0 0 0 0 1 0
5 Venkat Padmanaban 2 2 0 14 13 7.00 107.69 10 0 0 0 0 0 2 0
6 Piyush Khandelwal 1 1 1 7 10 -- 70.00 7 0 0 0 0 0 0 0
7 Bashiyam Soundarajan 1 1 0 6 3 6.00 200.00 6 0 0 0 0 0 0 1
8 Milind Kshirsagar 2 2 1 5 10 5.00 50.00 3 0 0 0 0 0 0 0
9 Vaibhav Sathe 3 1 1 1 3 -- 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0