# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Prathap Reddy 3 3 0 35 39 11.67 89.74 18 0 0 0 0 0 2 0
2 Akhil Kumar Reddy Kontham 3 3 1 29 25 14.50 116.00 20 0 0 0 0 0 1 0
3 Aditya Abbaraju 3 3 1 28 28 14.00 100.00 14 0 0 0 0 0 0 0
4 Arun Ranga 1 1 0 14 16 14.00 87.50 14 0 0 0 0 0 0 0
5 Sandeep Gavara 3 3 2 13 10 13.00 130.00 12 0 0 0 0 0 0 0
6 Sagar Uppala 2 2 0 9 14 4.50 64.29 9 0 0 0 0 1 0 0
7 Rajasheker Veikanula 3 1 1 1 2 -- 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0