# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Sundar Paramasivan 4 4 1 38 35 12.67 108.57 17 0 0 0 0 0 2 0
2 Ravi S Kandru 4 4 2 35 31 17.50 112.90 15 0 0 0 0 0 0 1
3 Dhruva K 3 3 0 27 23 9.00 117.39 12 0 0 0 0 0 2 0
4 Velayudham Kumar 3 3 0 15 19 5.00 78.95 9 0 0 0 0 0 1 0
5 Arpan Kanthal 2 2 0 14 20 7.00 70.00 11 0 0 0 0 0 1 0
6 Jothilingam Shankaran 3 2 0 14 22 7.00 63.64 11 0 0 0 0 0 1 0
7 Sainath Sathiyanarayana 2 2 2 7 2 -- 350.00 6 0 0 0 0 0 0 1
8 Parthiban Muruganandam 3 2 2 3 2 -- 150.00 3 0 0 0 0 0 0 0
9 Deepak Adithan 2 2 0 3 6 1.50 50.00 3 0 0 0 0 1 0 0