# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Vishwas Srinivas 2 2 1 45 33 45.00 136.36 41 0 0 0 1 0 2 2
2 Prem 3 3 1 39 32 19.50 121.88 19 0 0 0 0 0 1 1
3 Sagar Tolaney 3 3 0 27 22 9.00 122.73 13 0 0 0 0 0 3 0
4 Manikandan Bodapati 3 3 2 18 19 18.00 94.74 12 0 0 0 0 0 0 0
5 Pradeep Sharma 2 1 1 2 3 -- 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0
6 Basavaraja Neelagundh 2 2 1 1 4 1.00 25.00 1 0 0 0 0 1 0 0
7 Pradeep Daniel 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Aparanjith Rahul 3 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0