# Player

Group

Team

Catches

WK Catches

Direct RO

Indirect RO

Stumpings

Total

1 Ayazuddin Sayed B
 Gymkhana CC
4 13 2 1 0 20
2 Gagandeep Singh B
 Gymkhana CC
9 0 0 1 0 10
3 Lenin Balakrishnan B
 Gymkhana CC
1 4 1 2 1 9
4 Bhaskar Suryawanshi B
 Gymkhana CC
6 0 2 0 0 8
5 Dinesh Girase B
 Gymkhana CC
2 2 0 3 0 7
6 Rajiv Nigam B
 Gymkhana CC
0 4 0 1 0 5
7 Jay Chandra B
 Gymkhana CC
3 0 0 1 0 4
8 Nick Budhiraja B
 Gymkhana CC
2 0 1 0 0 3
9 Vikas Kapoor B
 Gymkhana CC
2 0 1 0 0 3
10 Saravana Arunachalam B
 Gymkhana CC
2 0 0 0 0 2
11 Manas Kirve B
 Gymkhana CC
1 0 0 1 0 2
12 Deepak Sharma B
 Gymkhana CC
1 0 1 0 0 2
13 Saravana Arunachalam B
 Gymkhana CC
1 0 0 0 0 1
14 Irfan Ali B
 Gymkhana CC
1 0 0 0 0 1
15 Darpan Desai B
 Gymkhana CC
1 0 0 0 0 1
16 Preet Takkar B
 Gymkhana CC
1 0 0 0 0 1
17 Dushyant Shah B
 Gymkhana CC
1 0 0 0 0 1
18 Navin Singh B
 Gymkhana CC
1 0 0 0 0 1
19 Varun Venkateshan B
 Gymkhana CC
0 0 1 0 0 1
20 Sandeep Kothari B
 Gymkhana CC
0 0 0 0 0 0
21 Amit Desai B
 Gymkhana CC
0 0 0 0 0 0
22 Sachin Choudhari B
 Gymkhana CC
0 0 0 0 0 0
23 Sagar Bora B
 Gymkhana CC
0 0 0 0 0 0
24 Anil Sidaganahalli B
 Gymkhana CC
0 0 0 0 0 0
25 Amit Desai B
 Gymkhana CC
0 0 0 0 0 0
26 Ganesh Sivakumar B
 Gymkhana CC
0 0 0 0 0 0
27 Sandeep Kothari B
 Gymkhana CC
0 0 0 0 0 0
28 Diwakar Dwivedi B
 Gymkhana CC
0 0 0 0 0 0
29 Amit Kumar B
 Gymkhana CC
0 0 0 0 0 0
30 Suresh Gautham Sivanesan B
 Gymkhana CC
0 0 0 0 0 0
31 Nitz G B
 Gymkhana CC
0 0 0 0 0 0