# Player

Group

Team

Catches

WK Catches

Direct RO

Indirect RO

Stumpings

Total

1 Ankit Manchanda B
 Mavericks
5 15 0 0 1 21
2 Manoj Ramalingam B
 Mavericks
9 2 0 0 0 11
3 Agilan Kuppan B
 Mavericks
5 1 0 1 1 8
4 Aadil K B
 Mavericks
7 0 0 0 0 7
5 Venkata Chaitanya Gogineni B
 Mavericks
5 0 0 1 0 6
6 Rama Vulugundam B
 Mavericks
4 0 1 1 0 6
7 Chanakya Mothukuri B
 Mavericks
4 0 1 0 0 5
8 Soumik Roy B
 Mavericks
0 3 0 0 0 3
9 Kumar Richesh B
 Mavericks
1 2 0 0 0 3
10 Nanda Kishore Veluru B
 Mavericks
2 0 0 1 0 3
11 Ritwik Akula B
 Mavericks
2 0 1 0 0 3
12 Sandeep Akula B
 Mavericks
2 0 0 1 0 3
13 Ritesh Kumar B
 Mavericks
0 1 0 2 0 3
14 Pradeep Yadav B
 Mavericks
1 0 1 0 0 2
15 Harshavardhan Yakkanti B
 Mavericks
0 1 1 0 0 2
16 Sreedhar manchana B
 Mavericks
1 0 0 1 0 2
17 Himanshu Gurha B
 Mavericks
1 0 0 0 0 1
18 Muhammad Kashif B
 Mavericks
1 0 0 0 0 1
19 Saikiran Jagadabi B
 Mavericks
1 0 0 0 0 1
20 Ravi Kiran Gundapaneni B
 Mavericks
1 0 0 0 0 1
21 Nishant Kumar B
 Mavericks
1 0 0 0 0 1
22 Abhishek Jain B
 Mavericks
1 0 0 0 0 1
23 Dheeraj S B
 Mavericks
0 0 0 0 0 0
24 Tejoram Male B
 Mavericks
0 0 0 0 0 0
25 K K B
 Mavericks
0 0 0 0 0 0
26 Chittaranjan Pradhan B
 Mavericks
0 0 0 0 0 0
27 Phani Nivarthi B
 Mavericks
0 0 0 0 0 0
28 Ashok Balakrishnan B
 Mavericks
0 0 0 0 0 0
29 Karthik C B
 Mavericks
0 0 0 0 0 0
30 Phani Polu B
 Mavericks
0 0 0 0 0 0
31 Akash Anupuram B
 Mavericks
0 0 0 0 0 0