# Player

Group

Team

Catches

WK Catches

Direct RO

Indirect RO

Stumpings

Total

1 Hari Gopalkrishnan B
 Pcc
2 21 0 4 10 37
2 Jagdish Dhobley B
 Pcc
13 0 0 1 0 14
3 Venkatesh Viswanathan B
 Pcc
10 1 0 3 0 14
4 Goutham . B
 Pcc
7 0 2 5 0 14
5 Shiva Chandrashekar B
 Pcc
7 0 0 3 0 10
6 Jaikishen K B
 Pcc
5 0 0 3 1 9
7 Sajjad Ladiwala B
 Pcc
6 0 0 0 0 6
8 Shivakumar T R B
 Pcc
6 0 0 0 0 6
9 Shyam Sundar B
 Pcc
6 0 0 0 0 6
10 Suresh Devanahally B
 Pcc
5 0 0 1 0 6
11 Chids Mahadevan B
 Pcc
5 0 0 1 0 6
12 Avinash Gaje B
 Pcc
4 0 0 1 1 6
13 Raghuraman Gopalakrishnan B
 Pcc
2 0 0 1 0 3
14 Ravi Iyer B
 Pcc
2 0 0 0 0 2
15 Hemanth Andanappa B
 Pcc
1 0 0 1 0 2
16 Sai Nanduri B
 Pcc
1 0 0 1 0 2
17 Bennett Pereira B
 Pcc
1 0 0 0 0 1
18 Nirun Raju B
 Pcc
1 0 0 0 0 1
19 Ravi Iyer B
 Pcc
0 0 0 1 0 1
20 Sethu Ramasubramanian B
 Pcc
0 0 0 0 0 0
21 Vishal Sood B
 Pcc
0 0 0 0 0 0