Series: 2008 NTCA Memorial Cup

# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Arun Vittala 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Chaitanya D 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Shantanu Joshi 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ravi Seshadri 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Hemanth Lalwani 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bardan Chalise 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Shail Bhatt 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vinod Periagaram 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Gopal Pabari 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Leslie Richard 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sai Srinivasan 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0