Series: 2010 US Business Resources Inc C Division

# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Muhammed Shahid 10 9 0 588 593 65.33 99.16 129 1 3 4 3 0 69 4
2 Mrais Shafiq 10 8 0 540 540 67.50 100.00 155 1 2 3 2 0 48 17
3 Sameer Mir 10 8 0 400 426 50.00 93.90 117 1 1 2 3 0 42 11
4 Abdul Jalil 12 9 0 361 361 40.11 100.00 98 0 2 2 3 0 0 0
5 Salman Tahir 9 9 0 341 235 37.89 145.11 116 1 0 2 3 0 20 21
6 Irfan Saeed 12 11 0 306 275 27.82 111.27 76 0 1 2 3 1 28 6
7 Raza Shah 13 11 0 299 212 27.18 141.04 109 1 0 0 2 1 20 10
8 Ajit Chandrasekhar 12 10 0 267 228 26.70 117.11 70 0 0 2 3 0 14 9
9 Parminder S Sokhi 12 9 0 261 236 29.00 110.59 62 0 0 2 3 1 10 6
10 Rajnish Rao 11 10 0 261 253 26.10 103.16 43 0 0 0 6 0 27 2
11 Tiki Kamlakshya 8 4 0 257 190 64.25 135.26 93 0 1 1 4 0 24 9
12 Nadeem Khan 4 4 1 248 166 82.67 149.40 101 1 1 1 2 0 27 9
13 Shafitul Chowdhury 10 7 0 214 203 30.57 105.42 50 0 0 1 2 2 13 1
14 Gautam Desai 5 4 0 211 211 52.75 100.00 97 0 1 2 1 0 12 1
15 Syed Shahanawaz 8 7 0 206 246 29.43 83.74 55 0 0 2 1 1 14 13
16 Shoaib Raja 12 8 0 204 204 25.50 100.00 75 0 1 1 1 1 0 0
17 Mohammed Jafer Haneef 11 8 0 198 221 24.75 89.59 82 0 1 1 1 0 18 1
18 Chirag Patel 10 10 0 195 209 19.50 93.30 51 0 0 1 3 1 14 3
19 Walid Mursalin 5 5 0 194 201 38.80 96.52 67 0 0 3 0 1 25 0
20 Siddharth Pandey 8 7 0 189 211 27.00 89.57 104 1 0 0 1 0 18 0
21 Syed T Ali 5 4 0 188 182 47.00 103.30 64 0 0 2 1 0 12 4
22 Imran Ali 9 9 0 185 255 20.56 72.55 61 0 0 2 1 2 19 2
23 Prerit Patel 8 6 0 178 228 29.67 78.07 54 0 0 2 1 0 8 0
24 Mushtaq Khatri 13 11 0 172 223 15.64 77.13 44 0 0 0 2 1 14 0
25 Krishna Medidi 11 6 0 172 333 28.67 51.65 65 0 0 1 1 1 4 0
26 Imran Ashraf 11 9 0 169 172 18.78 98.26 71 0 0 1 0 0 20 1
27 Ahmed Raza 13 5 0 167 208 33.40 80.29 72 0 0 1 1 1 13 1
28 Nadeem U Iqbal 11 8 0 156 156 19.50 100.00 32 0 0 0 3 0 0 0
29 Vinay Mattaparthy 3 2 0 154 154 77.00 100.00 83 0 1 2 0 0 6 0
30 Abid Mohammad 12 8 0 152 152 19.00 100.00 31 0 0 0 1 0 0 0
31 Waheed Ahmed 4 3 0 149 85 49.67 175.29 79 0 1 2 0 0 12 9
32 Imran Karim 3 2 0 148 144 74.00 102.78 94 0 1 2 0 0 19 3
33 Saif Haque 5 5 0 147 166 29.40 88.55 53 0 0 1 2 0 11 0
34 Nilay Jayswal 8 8 0 142 157 17.75 90.45 58 0 0 1 1 0 5 1
35 Iftikhar Ashraf 6 5 0 140 140 28.00 100.00 83 0 1 1 1 0 0 0
36 Dawood Shahdad 8 6 0 136 154 22.67 88.31 78 0 1 1 1 1 8 1
37 Binayak Biswal 12 9 0 136 172 15.11 79.07 28 0 0 0 1 0 7 0
38 Sudarshan Selvakumar 11 9 0 133 174 14.78 76.44 35 0 0 0 2 1 11 2
39 Farrukh Syed 3 3 0 132 123 44.00 107.32 115 1 0 0 0 1 19 1
40 Saad Shariff 6 6 0 131 116 21.83 112.93 54 0 0 1 1 0 7 2
41 Irfan Taj 10 8 0 127 184 15.88 69.02 31 0 0 0 1 1 7 0
42 Gautam Das 7 6 0 126 155 21.00 81.29 65 0 0 1 0 0 14 0
43 Kiran Baby 2 2 0 123 116 61.50 106.03 101 1 0 0 0 0 20 0
44 Sunil Daniel 5 4 0 122 82 30.50 148.78 88 0 1 1 0 1 9 7
45 Bilal Zahid 1 1 0 121 48 121.00 252.08 121 1 0 0 0 0 8 11
46 Tiju Varghese 3 3 1 114 121 57.00 94.21 55 0 0 2 0 0 4 0
47 Zubair Khalid 5 4 0 112 112 28.00 100.00 93 0 1 1 0 0 0 0
48 Satish Singh 12 5 1 104 169 26.00 61.54 29 0 0 0 2 0 5 0
49 Asiful Hoque 8 6 0 101 98 16.83 103.06 35 0 0 0 1 0 11 0
50 Rakesh Karn 3 3 0 99 91 33.00 108.79 45 0 0 0 2 0 4 2
51 Adeel Pervaiz 5 5 0 97 125 19.40 77.60 54 0 0 1 1 1 6 1
52 Sarim Khan 6 5 0 91 91 18.20 100.00 31 0 0 0 2 0 0 0
53 Anoop Pradhan 7 6 0 91 94 15.17 96.81 25 0 0 0 1 1 3 0
54 Mujeeb Khalil 9 5 0 89 89 17.80 100.00 30 0 0 0 1 1 0 0
55 Hm Atiq 8 8 1 89 89 12.71 100.00 21 0 0 0 0 1 1 0
56 Bruce Clark 1 0 0 88 88 100.00 88 0 1 1 0 0 0 0
57 Farhan Adil 5 3 0 86 84 28.67 102.38 28 0 0 0 3 0 8 1
58 Harminder Singh 13 7 0 85 84 12.14 101.19 29 0 0 0 1 2 7 0
59 Srinath Marirajan 9 9 0 81 81 9.00 100.00 24 0 0 0 0 0 2 0
60 Mohammad Yousuf 7 4 0 80 80 20.00 100.00 77 0 1 1 0 2 0 0
61 Jaynesh Doshi 7 6 0 76 80 12.67 95.00 26 0 0 0 1 1 2 0
62 Rizwan Shaikh 6 5 0 74 74 14.80 100.00 40 0 0 0 1 0 3 0
63 Sibtain Malik 7 5 0 74 86 14.80 86.05 35 0 0 0 2 0 0 0
64 Venket Kandanala 7 6 0 74 108 12.33 68.52 31 0 0 0 1 1 7 0
65 Sarfaraz Baig 11 7 0 70 70 10.00 100.00 22 0 0 0 0 1 0 0
66 Ali Tunvir 3 2 1 67 66 67.00 101.52 50 0 0 1 0 0 3 1
67 Jameel Khan 6 5 0 67 67 13.40 100.00 51 0 0 1 0 1 6 1
68 Vishal K Patel 5 5 0 62 62 12.40 100.00 35 0 0 0 1 2 3 1
69 Raja Zain 7 7 0 61 61 8.71 100.00 32 0 0 0 1 3 0 0
70 Saqib A Mobeen 7 5 0 60 71 12.00 84.51 20 0 0 0 0 0 3 0
71 Salman Tahir 2 1 0 57 26 57.00 219.23 39 0 0 0 1 0 5 4
72 Munawar Mandavia 6 5 0 57 90 11.40 63.33 26 0 0 0 1 2 5 0
73 Akmal Muhammad 2 2 0 56 46 28.00 121.74 32 0 0 0 1 0 4 2
74 Kashif Saeed 1 1 0 56 68 56.00 82.35 56 0 0 1 0 0 5 0
75 Saksham Sharma 4 4 0 53 53 13.25 100.00 45 0 0 0 1 1 3 0
76 Faisal Ramzan Ali 6 3 0 51 47 17.00 108.51 18 0 0 0 0 0 5 1
77 Munir Esmail 7 7 0 51 59 7.29 86.44 20 0 0 0 0 1 3 0
78 Inderjit Singh 1 0 0 50 42 119.05 50 0 0 1 0 0 2 0
79 Nadim Iqbal 5 2 0 50 52 25.00 96.15 28 0 0 0 1 0 4 0
80 Sanjay Raj 6 5 0 49 49 9.80 100.00 25 0 0 0 1 1 0 0
81 Habib U Khan 8 7 0 48 47 6.86 102.13 23 0 0 0 0 3 3 3
82 Ahmed S Talha 1 1 0 47 25 47.00 188.00 47 0 0 0 1 0 8 1
83 Faisal Zaman 3 2 0 47 50 23.50 94.00 27 0 0 0 1 0 3 4
84 Shakir Muhammed 11 6 0 46 49 7.67 93.88 16 0 0 0 0 2 2 0
85 Dinesh Kumar 7 5 0 46 59 9.20 77.97 18 0 0 0 0 1 0 0
86 Farhan Khan 6 6 0 46 97 7.67 47.42 13 0 0 0 0 0 1 0
87 Venkat Boyapaati 10 5 0 45 45 9.00 100.00 18 0 0 0 0 0 1 1
88 Kamran A Khan 7 7 0 45 46 6.43 97.83 17 0 0 0 0 2 0 0
89 Ashfaq Muhammed 3 3 0 45 54 15.00 83.33 39 0 0 0 1 0 5 0
90 Neil Patel 4 4 0 44 44 11.00 100.00 21 0 0 0 0 0 4 0
91 Donald Budhu 3 3 0 44 44 14.67 100.00 42 0 0 0 1 0 3 1
92 Sandeep Patel 3 2 0 42 42 21.00 100.00 25 0 0 0 1 0 3 9
93 Sai Srinivasan 1 1 0 41 41 41.00 100.00 41 0 0 0 1 0 0 0
94 Saad Khan 3 2 0 40 30 20.00 133.33 24 0 0 0 0 0 4 3
95 Moiz Shamsi 5 5 0 40 55 8.00 72.73 18 0 0 0 0 1 3 0
96 Fasih Baqa 3 3 0 39 45 13.00 86.67 15 0 0 0 0 0 6 0
97 Yousuf Hussain 7 5 0 39 47 7.80 82.98 22 0 0 0 0 2 0 0
98 Ravikumar Thangavel 10 4 0 37 74 9.25 50.00 25 0 0 0 1 1 1 0
99 Faisal Ul Rahman 2 2 0 36 36 18.00 100.00 23 0 0 0 0 0 3 2
100 Karl Williams 2 1 0 34 34 34.00 100.00 26 0 0 0 1 0 1 1
101 Asif Iqbal 2 2 0 33 20 16.50 165.00 27 0 0 0 1 0 2 2
102 Yasir Khalid 3 3 0 33 33 11.00 100.00 31 0 0 0 1 1 1 0
103 Danish Aseem 3 2 0 33 52 16.50 63.46 22 0 0 0 0 0 1 0
104 Khalid Molai 7 4 0 32 32 8.00 100.00 17 0 0 0 0 0 2 0
105 Sanjay Sharma 4 3 0 32 32 10.67 100.00 17 0 0 0 0 1 2 0
106 Anwer Azam 4 3 0 32 36 10.67 88.89 14 0 0 0 0 0 4 0
107 Taimoor Tahir 6 4 0 32 43 8.00 74.42 21 0 0 0 0 0 0 0
108 Tony Bhuiya 2 1 0 30 17 30.00 176.47 28 0 0 0 1 0 2 1
109 Khadir Geerah 7 6 0 30 30 5.00 100.00 16 0 0 0 0 1 3 0
110 Talha Ansari 1 1 0 30 30 30.00 100.00 30 0 0 0 1 0 3 0
111 Salman Sheikh 1 1 0 30 30 30.00 100.00 30 0 0 0 1 0 0 0
112 Ranadheer Yadhagiri 5 3 0 29 39 9.67 74.36 23 0 0 0 0 1 1 0
113 Rajnish Rao 1 1 0 28 28 28.00 100.00 28 0 0 0 1 0 1 1
114 Tanmay Juneja 6 5 0 28 37 5.60 75.68 15 0 0 0 0 1 0 0
115 Salman Haroon 1 1 0 27 42 27.00 64.29 27 0 0 0 1 0 0 1
116 Aurangzab Mustafa 5 4 0 26 48 6.50 54.17 11 0 0 0 0 0 1 0
117 Saadat Bangash 1 1 0 25 15 25.00 166.67 25 0 0 0 1 0 0 0
118 Haider Abbas 1 1 0 25 25 25.00 100.00 25 0 0 0 1 0 0 0
119 Ayam Pyakuryal 5 4 0 25 28 6.25 89.29 14 0 0 0 0 0 2 0
120 Manpreet Singh 1 0 0 24 17 141.18 24 0 0 0 0 0 3 0
121 Nishat Mazhar 1 1 0 24 21 24.00 114.29 24 0 0 0 0 0 0 0
122 Tanvir Asad Ullah 1 1 0 24 24 24.00 100.00 24 0 0 0 0 0 3 0
123 Zain Rasheed 5 3 0 24 35 8.00 68.57 9 0 0 0 0 1 0 0
124 Abdul Latif 5 5 0 23 23 4.60 100.00 10 0 0 0 0 2 0 0
125 Imran Aziz 1 1 1 23 23 100.00 23 0 0 0 0 0 0 0
126 Sai Petluri 7 4 0 23 51 5.75 45.10 11 0 0 0 0 1 1 0
127 Dhiresh Bhatia 6 1 0 22 22 22.00 100.00 17 0 0 0 0 1 0 2
128 Venkateswaran Gopalakrishnan 2 2 0 22 23 11.00 95.65 17 0 0 0 0 0 0 0
129 Saurabh Sethi 5 2 0 21 29 10.50 72.41 11 0 0 0 0 1 2 0
130 Pratik Khandelwal 4 2 0 21 31 10.50 67.74 17 0 0 0 0 0 0 0
131 Sohail Khan 1 1 0 20 20 20.00 100.00 20 0 0 0 0 0 0 0
132 Emaad Soofi 4 3 0 20 20 6.67 100.00 11 0 0 0 0 1 0 0
133 Vrajesh S Patel 4 4 0 19 19 4.75 100.00 15 0 0 0 0 1 1 0
134 Jawad Hashmi 7 1 0 19 19 19.00 100.00 12 0 0 0 0 0 0 0
135 Dhananjaya Perera 4 2 0 19 19 9.50 100.00 10 0 0 0 0 0 0 0
136 Kapil Chaudhary 2 0 0 18 16 112.50 15 0 0 0 0 0 0 0
137 Manish Goyal 4 3 0 18 18 6.00 100.00 11 0 0 0 0 0 0 0
138 Faraz Saeed 2 0 0 18 18 100.00 16 0 0 0 0 0 3 0
139 Praveen Malraj 4 3 0 18 21 6.00 85.71 15 0 0 0 0 1 0 0
140 Arsal Aziz 5 4 0 18 24 4.50 75.00 8 0 0 0 0 0 2 0
141 Sabir Ali 4 3 0 18 32 6.00 56.25 13 0 0 0 0 0 0 0
142 Shahed Khan 2 2 0 17 17 8.50 100.00 11 0 0 0 0 0 1 0
143 Prasad Challa 7 3 0 17 45 5.67 37.78 7 0 0 0 0 1 0 0
144 Sunil Daniel 1 1 0 15 12 15.00 125.00 15 0 0 0 0 0 1 1
145 Gayan K Wijeratne 1 1 0 15 15 15.00 100.00 15 0 0 0 0 0 2 1
146 Faisal Quereshi 1 0 0 15 15 100.00 15 0 0 0 0 0 0 0
147 Umar Fazal 6 1 0 15 34 15.00 44.12 9 0 0 0 0 0 0 0
148 Abir U Anwar 1 1 0 14 14 14.00 100.00 14 0 0 0 0 0 0 0
149 Santosh Kandi 1 1 0 14 14 14.00 100.00 14 0 0 0 0 0 0 0
150 Abbas Safdar 2 2 0 13 13 6.50 100.00 12 0 0 0 0 0 1 0
151 Malhar Patel 3 2 0 13 13 6.50 100.00 10 0 0 0 0 0 0 0
152 Waseem Javed 2 2 0 13 13 6.50 100.00 11 0 0 0 0 0 0 0
153 Brian Glad 1 1 0 13 13 13.00 100.00 13 0 0 0 0 0 0 0
154 Shoaib Wahid 3 2 0 13 15 6.50 86.67 9 0 0 0 0 1 1 0
155 Sonny A Mir 1 1 0 12 12 12.00 100.00 12 0 0 0 0 0 0 0
156 Ibrahim Choudhry 6 3 0 12 30 4.00 40.00 7 0 0 0 0 1 0 0
157 Ali Abbas 1 1 0 11 11 11.00 100.00 11 0 0 0 0 0 0 0
158 Chrishan Galbadage 5 2 0 11 11 5.50 100.00 5 0 0 0 0 0 0 0
159 Syed Thoufeeq 8 5 0 11 46 2.20 23.91 7 0 0 0 0 2 0 0
160 Anas U Soofi 5 2 0 10 10 5.00 100.00 5 0 0 0 0 1 0 0
161 Shakeel Md 2 2 0 10 11 5.00 90.91 5 0 0 0 0 0 0 0
162 Saqib Khalid 6 1 0 10 14 10.00 71.43 5 0 0 0 0 0 1 0
163 Sunil John 5 3 0 10 16 3.33 62.50 10 0 0 0 0 2 0 0
164 Shahan M Jamal 4 1 0 10 19 10.00 52.63 7 0 0 0 0 0 1 0
165 Atul Chandresekhar 3 3 0 10 21 3.33 47.62 10 0 0 0 0 2 0 0
166 Jaafer Shahabuddin 8 3 0 10 25 3.33 40.00 4 0 0 0 0 2 0 0
167 Rohit Gill 2 1 0 9 9 9.00 100.00 9 0 0 0 0 0 0 0
168 Abdul Haroon 1 1 0 8 6 8.00 133.33 8 0 0 0 0 0 1 0
169 Johnson J Oommen 4 4 0 8 8 2.00 100.00 5 0 0 0 0 2 0 0
170 Sreenidhi Venugopal 1 1 0 8 15 8.00 53.33 8 0 0 0 0 0 1 0
171 Jawaid Aalam 3 2 0 7 7 3.50 100.00 6 0 0 0 0 0 0 0
172 Raghavendra Pakanati 4 1 0 7 12 7.00 58.33 7 0 0 0 0 0 0 0
173 Mohammed Arshed 7 1 0 7 12 7.00 58.33 6 0 0 0 0 0 0 0
174 Zishan M Patel 3 2 0 7 13 3.50 53.85 5 0 0 0 0 0 0 0
175 Gaurav S Bhattarai 1 1 0 6 6 6.00 100.00 6 0 0 0 0 0 0 0
176 Anand Mehta 2 1 0 6 6 6.00 100.00 6 0 0 0 0 0 0 0
177 Madhu Kolla 7 3 0 6 11 2.00 54.55 4 0 0 0 0 1 0 0
178 Saby Sanyal 2 1 0 5 5 5.00 100.00 4 0 0 0 0 0 0 0
179 Anik Islam 4 2 0 4 4 2.00 100.00 3 0 0 0 0 1 0 0
180 Kiran Baby 1 1 0 4 7 4.00 57.14 4 0 0 0 0 0 0 0
181 Rupesh Karn 1 1 0 3 3 3.00 100.00 3 0 0 0 0 0 0 0
182 Zafar Kapadia 2 1 0 3 3 3.00 100.00 3 0 0 0 0 0 0 0
183 Chintan Vicky Brahmbhatt 3 3 0 3 3 1.00 100.00 2 0 0 0 0 1 0 0
184 Anil Sarfraz 1 1 0 3 3 3.00 100.00 3 0 0 0 0 0 0 0
185 Nishil Agrawal 1 1 0 3 3 3.00 100.00 3 0 0 0 0 0 0 0
186 Arif Keshwani 3 3 0 3 4 1.00 75.00 2 0 0 0 0 1 0 0
187 Pavan Pudipeddi 1 1 0 3 6 3.00 50.00 3 0 0 0 0 0 0 0
188 Suraj Kharel 1 0 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0 0 0 0
189 Dinesh K Venkatachalam 1 1 0 2 5 2.00 40.00 2 0 0 0 0 0 0 0
190 Brian Thomas 1 1 0 2 6 2.00 33.33 2 0 0 0 0 0 0 0
191 Shahzaib Quraishi 2 2 0 2 6 1.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
192 Siddharth Dhanasekaran 1 1 0 1 1 1.00 100.00 1 0 0 0 0 0 0 0
193 Saeed Iqbal 2 1 0 1 1 1.00 100.00 1 0 0 0 0 0 0 0
194 Riaz Ahmed 2 0 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0 0 0 0
195 Saurabh Vaidya 1 1 0 1 1 1.00 100.00 1 0 0 0 0 0 0 0
196 Ahmed Zaidi 7 4 0 1 1 0.25 100.00 1 0 0 0 0 3 0 0
197 Ali Ashfaque 3 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 1 0 0
198 Sameer Gavade 3 0 0 1 2 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
199 Saqib Shekha 1 1 0 1 4 1.00 25.00 1 0 0 0 0 0 0 0
200 Gurpreet Singh 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Umair Z Butt 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Koustav Ghoshal 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Bhaskar Thatraju 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Vikram Reddy 2 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
205 Parveiz Malik 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Umar Naseem 2 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
207 Khwaja U Aslam 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Allan Ganness 1 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
209 Vikrant Sharma 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Akram U Rahman 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Amer Gillani 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Zahid Mehmood 5 3 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 3 0 0
213 Pinkal Patel 1 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
214 Ankit Singh 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Sameer Mir 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Garth Tayler 3 3 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 3 0 0
217 Rahim Shamsuddin 1 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
218 Paresh Kondekar 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Sreenith Kulangarath 1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0