Series: 2016 Optional T20

# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Rahul S Rao 1 1 0 53 27 53.00 196.30 53 0 0 1 0 0 9 0
2 Pradeep Mukkamala 1 1 0 22 25 22.00 88.00 22 0 0 0 0 0 1 0
3 Shiva K 1 1 1 21 14 150.00 21 0 0 0 0 0 2 0
4 Ananth Sharma 1 1 0 13 9 13.00 144.44 13 0 0 0 0 0 1 0
5 ishu gupta 1 1 0 12 14 12.00 85.71 12 0 0 0 0 0 1 0
6 Likhit Shankar Gowda 1 1 0 12 20 12.00 60.00 12 0 0 0 0 0 0 0
7 Periakaruppan Muthiah 1 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Navin Chaganty 1 1 1 1 2 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Ravi A 1 1 0 1 4 1.00 25.00 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Satish Tbd 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Srikanth N Reddy 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
12 Chetan Bhadravathi Shivakumar 1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0