# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Sandeep Reddy Barenkabavi
 Pcc 2
4 4 1 146 34 48.67 429.41 55 0 0 2 1 0 3 14
2 Pankaj Kampli
 Pcc 2
3 3 1 109 47 54.50 231.91 50 0 0 1 1 0 8 5
3 Charan Gowda
 Pcc 2
3 3 0 67 49 22.33 136.73 34 0 0 0 2 0 4 5
4 Venkatesh Ravishanker
 Pcc 2
2 2 0 66 33 33.00 200.00 49 0 0 0 1 0 2 7
5 Eshwar Gullapalli
 Pcc 2
3 2 0 57 35 28.50 162.86 30 0 0 0 2 0 2 3
6 Dhanunjaya Noothi
 Pcc 2
4 3 1 44 18 22.00 244.44 23 0 0 0 0 0 2 3
7 Sai L Reddy
 Pcc 2
2 1 0 35 0 35.00 0.00 35 0 0 0 1 0 2 4
8 Surya Deep Gunnam
 Pcc 2
3 3 2 16 11 16.00 145.45 10 0 0 0 0 1 0 1
9 Ajay Tummala
 Pcc 2
3 2 0 15 11 7.50 136.36 15 0 0 0 0 1 0 2
10 Arun Samayam
 Pcc 2
4 2 1 5 2 5.00 250.00 5 0 0 0 0 1 0 1
11 Rohith Reddy Rallagudem
 Pcc 2
3 1 1 5 2 250.00 5 0 0 0 0 0 0 0
12 Ranganathan Mohan
 Pcc 2
1 1 0 1 0 1.00 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Dayanand Sambandam
 Pcc 2
1 1 0 1 0 1.00 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0
14 Ravi Kiran Kanumuri
 Pcc 2
3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sri Raghuraja Thimmaiyan
 Pcc 2
2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Rama Krishna Boyapati
 Pcc 2
2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Murali Hanabe
 Pcc 2
1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0