Batting stats

Most Runs
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
1
Aziz Chunara
(United CC)
1 1 0 32 0 0 0 0 32 0.00 32.00
2
Kunal Bhavsar
(United CC)
1 1 0 19 0 0 0 0 19 0.00 19.00
3
Mayank Piplani
(United CC)
1 1 0 9 0 0 0 0 9 0.00 9.00
4
Taran Samaroo
(United CC)
1 1 0 6 0 0 0 0 6 0.00 6.00
5
Apoorva H Patel
(United CC)
1 1 0 6 0 0 0 0 6 0.00 6.00
6
Vitrag Bavishi
(United CC)
1 1 0 5 0 0 0 0 5 0.00 5.00
7
Rizwan Sheikh
(United CC)
1 1 0 3 0 0 0 0 3 0.00 3.00
8
Faraz Jafferi
(United CC)
1 1 0 3 0 0 0 0 3 0.00 3.00
9
Azeem Khan
(United CC)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 0.00 2.00
10
Aziz Valli
(United CC)
1 1 1 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00
11
Amin Huda
(United CC)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00