Series: Winter Cup 2017

# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Srikanth Gutlapalli 1 1 0 84 31 84.00 270.97 84 0 1 1 0 0 10 4
2 Sai Praveen Posani 1 1 1 72 34 211.76 72 0 0 1 0 0 3 6
3 Ranjith Pongileti 1 1 1 68 47 144.68 68 0 0 1 0 0 5 1
4 Surya Deep Gunnam 2 2 1 52 28 52.00 185.71 33 0 0 0 1 0 7 1
5 Rajiv Kandakatla 1 1 0 33 27 33.00 122.22 33 0 0 0 1 0 1 1
6 Dhanunjaya Noothi 2 2 0 30 26 15.00 115.38 16 0 0 0 0 0 4 0
7 Chaitatanya Dasika 1 1 1 25 25 100.00 25 0 0 0 1 0 2 0
8 Koushik Jayakumar 1 1 0 18 16 18.00 112.50 18 0 0 0 0 0 2 0
9 Aasrith Prasanna 1 1 0 8 6 8.00 133.33 8 0 0 0 0 0 1 0
10 Rajeev Kumar 1 1 1 4 3 133.33 4 0 0 0 0 0 0 0