Series: Winter Cup 2017

# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Baswant Rao 5 5 0 180 141 36.00 127.66 62 0 0 2 0 0 17 4
2 Srivamshikanth Adde 5 5 1 94 91 23.50 103.30 54 0 0 1 1 1 8 2
3 Rizwan Ahmed 3 3 0 82 40 27.33 205.00 53 0 0 1 0 0 7 7
4 Saai Sanjay Swaminathan 4 4 1 80 65 26.67 123.08 34 0 0 0 1 0 7 0
5 Rajat Simha 2 2 0 52 41 26.00 126.83 50 0 0 1 0 0 2 3
6 Praveen Sekar 5 5 1 49 33 12.25 148.48 33 0 0 0 1 1 4 3
7 Padmakiran Guttikonda 1 1 0 35 31 35.00 112.90 35 0 0 0 1 0 3 0
8 Sai Narayanan 4 3 2 32 24 32.00 133.33 22 0 0 0 0 0 3 0
9 Sriram Subramanian 2 2 1 28 26 28.00 107.69 28 0 0 0 1 1 1 0
10 Suraj Shyamsunder 4 3 0 25 24 8.33 104.17 24 0 0 0 0 1 1 1
11 Ramesh Thyagarajan 3 2 1 19 20 19.00 95.00 19 0 0 0 0 1 0 0
12 Ashish Bhatia 1 1 0 7 9 7.00 77.78 7 0 0 0 0 0 1 0
13 Srikanth Adde 5 2 0 6 10 3.00 60.00 6 0 0 0 0 1 0 0
14 Suhas V Naik 2 2 1 2 3 2.00 66.67 1 0 0 0 0 0 0 0
15 Sajid Majeed 1 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
16 Vijay Bhaskar Gudiboni 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vivek Anand Pandi 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Veeraraghavan Devanathan 3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Sandeep K Polasani Babu 3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
20 William Wolfgram 1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0